Nenalezljive bolezni

4. februar – Svetovni dan boja proti raku

Nenalezljive bolezni

Rak bo tudi letos, kljub covidu-19, ena najbolj pomembnih tem evropske zdravstvene politike.

Zadnje posodobljeno: 02.02.2021
Objavljeno: 02.02.2021

Ob obletnici napovedi Evropskega načrta premagovanja raka bo ta tudi predstavljen. Načrt bo oblikovan okrog štirih ključnih torišč, ki jih predstavljajo: primarna preventiva, presejanja in zgodnja diagnostika, zdravljenja ter sledenje z izzivi celostne rehabilitacije. Evropska komisija načrtuje, da bo v naslednjih letih vzpostavljen tkim. Center znanja za področje raka, ki bo deloval v okviru Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije (https://ec.europa.eu/jrc/en/science-area/health-and-consumer-protection).

Poleg tega bodo v okviru raziskovalnega programa Obzorje Evropa in v okviru javnozdravstvenega programa EU4Health razpisani številni projekti, ki bodo podprli tako razvoj znanja kot tudi podporo evropskim in nacionalnim politikam na področju raka v Evropski Uniji. Projekt Skupnega ukrepanja iPAAC, ki ga koordiniramo na NIJZ bo aktivno vključen v te aktivnosti v celotnem letu 2021. S svojimi izsledki in priporočili bo sooblikoval pripravo ukrepov, ki bodo sprejeti ob sodelovanju vseh držav članic v okviru Usmerjevalnega odbora za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni (angl. Steering Committee on Health Promotion and Disease Prevention). Skozi vse našteto se bodo prepletala tudi priporočila Misije na področju raka, ki jih je objavila koncem leta 2020 v 13 točkah.

Evropski projekti NIJZ na področju obvladovanja raka bodo pomembno prispevali k zasnovi novega Evropskega načrta za premagovanje raka. Aktivnosti projekta skupnega ukrepanja iPAAC namreč omogočajo vpogled v javne politike držav članic na področju obvladovanja raka in izmenjavo dobrih praks med državami članicami. Hkrati na NIJZ deluje tudi projekt programa Interreg INTENT, ki v osrčje svojega poslanstva postavlja izkušnje bolnika in nanj osredotočeno onkološko oskrbo. Pri obeh projektih sodeluje tudi Onkološki inštitut Ljubljana. Projekt INTENT je bil uspešno zaključen ob koncu leta 2020, medtem ko bo projekt iPAAC zaključil s svojim delom ob koncu leta 2021, z zaključno konferenco v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske Unije.

Doc. dr. Tit Albreht, znanstveni koordinator skupnega ukrepa iPAAC podrobneje razlaga, da je: »sedaj čas za poglobitev izmenjave izkušenj o uveljavljanju politik na različnih področjih. Poleg tega je nujno vzpostaviti mehanizme sodelovanja, ki bodo omogočala državam članicam hitrejši dostop do najnovejših spoznanj ne le na področju novih dosežkov pri zdravljenju raka, temveč tudi celostni rehabilitaciji. Pričakujemo tudi bistveno okrepljeno sodelovanje na področju raziskav, ki pa ne bodo usmerjene samo v temeljne vede, temveč tudi v aplikativne projekte na področjih organizacije zdravstvenega varstva na področju raka. Vzpostavitev centra znanja pri JRC bo vsekakor omogočila bolj usmerjen in usklajen pristop k temam, ki smo se jim dosedaj posvečali le v okviru projektov Skupnega ukrepanja (Joint Actions). Ob vsem naštetem pa je tudi epidemija COVID-19 postavila pred celovito obravnavo, ki vključuje tudi dostopnost in pravočasnost, vrsto izzivov, ki jih bomo reševali še v naslednjih letih. Evropski načrt pri tem predstavlja obetaven skupen pristop.«

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno