iPAAC JA

iPAAC JA

Inovativno partnerstvo za boj proti raku

Ne spreglejte
Najnovejše
ipaac
tit_albreht_nijz

»Obvladovanje raka predstavlja izziv za celotno skupnost deležnikov, vključenih v obravnavo raka. Ne zmoremo vsa vprašanja nasloviti v okviru enega projekta, kar nekaj od teh pa vendarle lahko celovito obravnavamo. Cilj je vedno isti – izboljšanje oskrbe raka in nadzor raka v korist vseh bolnikov z rakom, njihovih skrbnikov, strokovnjakov s področja obvladovanja raka in celotno družbo.«

Tit Albreht, strokovni koordinator projekta iPAAC

Naslov projekta: Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action (iPAAC JA)

Uradna spletna stran projekta: www.ipaac.eu 

Sledite nam: https://twitter.com/ipaac_project

Opis projekta

iPAAC projekt je združil 44 partnerskih organizacij iz 24 Evropskih držav in številke strokovnjake iz celega sveta. Glavni cilj projekta iPAAC je bil razvoj inovativnih pristopov, usmerjenih v napredek na področju obvladovanja raka, ki so  zajeti tudi v končnem dokumentu Implementacija trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka (angl. Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions), za pomoč državam članicam pri implementaciji priporočil. Projekt iPAAC je pokrival naslednja področja: preventiva (Evropski kodeks proti raku, presejalni programi), genomika, registri in pilotiranje, izzivi pri zdravljenju raka (spregledani raki, paliativa, bolečina), inovativne terapije ter krovno upravljanje pri obvladovanju raka (nacionalni programi za obvladovanje raka, klinične poti pacientov, onkološke mreže). iPAAC se je osredotočil na implementacijo in to ne samo novih priporočil s strani iPAAC-a, ampak tudi priporočil projektov EPAAC (http://www.epaac.eu/; 2011-2014) in CANCON (https://cancercontrol.eu/; 2014-2017). Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je kot koordinator projekta iPAAC JA odigral pomembno vlogo.

Dodana vrednost

Slovenija kot vodilni partner evropskega konzorcija, ki načrtuje prihodnje aktivnosti na evropski ravni na področju celovite obravnave raka.

NIJZ in Slovenija sta bila tretjič izbrana kot koodinator projektov Joint Action na področju raka (po projektih EPAAC in CANCON).

Povečanje lastnih kapacitet na področju analiz in zahtevnega anketiranja (državni programi za obvladovanje raka).

Povečanje lastnih kapacitet na področju zahtevnega projektnega vodenja in evropskega usklajevanja.

Skozi aktivnost anketiranja pomoč Republiki Sloveniji pri izboljšavah na lastnem državnem programu za obvladovanje raka.

Mobilizacija slovenskih deležnikov na področju onkologije za implementacijo priporočil oziroma uporabo vodiča pri implementaciji trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka (Roadmap).

Rezultati in gradiva

Med najpomembnejše dosežke projekta iPAAC spada Načrt implementacije trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka, Poročilo o politiki obvladovanja raka, Enostranski dokumenti za politične odločevalce ter Trajnostno poročilo, ki celovito obravnava številna vprašanja obvladovanja raka.

Načrt implementacije trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka (Roadmap)

Najpomembnejši in ključni izdelek projekta iPAAC, ki bo zagotavljal trajnostne rešitve na področju obvladovanja raka, je poimenovan Načrt implementacije trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka (angl. Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions oziroma skrajšano Roadmap). Gre za inovativno orodje, ki združuje izsledke vseh treh zaporednih projektov iz področja obvladovanja raka (EPAAC, CANCON, iPAAC) in rezultate obsežnega dela z državami članicami. Načrt implementacije trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka je orodje za spodbujanje in olajšanje prenosa znanja med državami članicami EU glede izvajanja inovativne politike na področju obvladovanja raka, ki omogoča stalno razpoložljivost vseh priporočil, ugotovitev, orodij in dokumentov, ki izhajajo iz vseh treh omenjenih projektov. Končni izdelek Načrt implementacije trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka je dostopen na spletni strani projekta iPAAC JA.

Fotografija 1: Predstavitev zaključnega izdelka Roadmap na uradni spletni strani projekta (https://www.ipaac.eu/roadmap/)

 

Enostranski dokumenti za politične odločevalce 

Informacije o inovativnih pristopih obvladovanja raka v zaključnem izdelku so predstavljene v obliki enostranskih dokumentov (angl. One-Pagers), ki opisujejo ključne korake implementacije, ovire in pridobljene izkušnje na področju obvladovanja raka iz različnih držav članic. Na vsebinskih enostranskih dokumentih so predstavljeni primeri dobrih praks iz držav članic in pa tudi številni dokumenti in publikacije, ki so nastali v sklopu treh projektov iz področja obvladovanja raka (EPAAC, CANCON, iPAAC). Namen enostranskih vsebinskih dokumentov je, da odločevalcem s področja obvladovanja raka zagotovijo bistvene in jedrnate informacije za učinkovito delo na področju politik obvladovanja raka. V času trajanja projekta je nastalo 137 takih enostranskih dokumentov, ki vsebujejo ključne informacije o inovativnih pristopih obvladovanja raka. Na Sliki 3 sta predstavljena dva enostranska dokumenta, vsi vsebinski enostranski dokumenti pa so predstavljeni na spletni strani projekta iPAAC JA

Fotografija 2: Primer enostranskih dokumentov (državni presejalni program za raka dojk – DORA in državni presejalni program in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – SVIT)

 

Poročilo o politikah obvladovanja raka 

Projektna skupina strokovnjakov iz Belgije j v prvi polovici poteka projekta obiskala 28 držav z namenom, da bi iz prve roke pridobila podatke o inovativnih pristopih obvladovanja raka in primere dobrih praks v državah članicah. Informacije, ki so bile pridobljene na sestankih s ključnimi posamezniki, ki se na državnem nivoju ukvarjajo z obvladovanjem raka, so povzeti v poročilu o politikah obvladovanja raka (angl. Cancer Control Policy Implementation Survey – CCPIS). Rezultati ankete o politikah obvladovanja raka so pomembno nadgradili rezultate dela prejšnjih dveh projektov (EPAAC in CANCON), zlasti na področju nacionalnih politik obvladovanja raka, pa tudi na področju drugih specifičnih tem. Poročilo o politikah obvladovanja raka je dostopno na naslednji povezavi

Trajnostno poročilo 

Med pomembne dosežke iPAAC projekta pa zagotovo spada tudi Trajnostno poročilo (angl. Sustainability and Implementation of Cancer Control Actions in EU Member States: Challenges and Opportunities), ki so ga prav tako pripravili partnerji iz Belgije. Namen tega poročila je bilo prikazati rezultate vseh treh dosedanjih projektov iz področja obvladovanja raka (EPAAC, CANCON, iPAAC) in jih uskladiti z izzivi, o katerih so poročali ključni predstavniki držav članic med anketo o politiki obvladovanja raka (CCPIS). Trajnostno poročilo, ki celovito obravnava številna vprašanja obvladovanja raka, ki jih je potrebno nasloviti in posodobiti v prihodnosti, je dostopno na naslednji povezavi.

Drugi ključni izdelki 

Vsak delovni sklop projekta iPAAC JA je imel specifične naloge, ki so se zaključile s poročili in konkretnimi rezultati projekta. Vsi rezultati projekta so dostopni na uradni strani projekta.

Nemški partnerji so v sodelovanju z drugimi strokovnjaki v okviru delovnega sklopa namenjenega krovnemu upravljanju pri obvladovanju raka pripravili tudi temelje in ogrodje za prihajajoči projekt na temo vzpostavitve mreže nacionalnih celovitih infrastruktur za raka (okrajšava CraNE JA), ki se bo predvidoma pričel septembra 2023. 

Končno poročilo iPAAC projekta za splošno javnost, ki je na voljo v angleškem jeziku, je dostopno na naslednji povezavi.  

Trajanje projekta: 1. 4. 2018–31. 12. 2021

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt skupnega ukrepanja (iPAAC JA) je bil sofinanciran s strani Evropske unije v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014–2020).

Fotografija s srečanja:

Fotografija 3: Uvodni sestanek projekta iPAAC (16. in 17. april 2018, Luksemburg)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno