Območna enota Maribor

10. september – Svetovni dan preprečevanja samomora

Območna enota Maribor

10. septembra obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora, ki letos že drugič zapored poteka pod geslom »Ustvarjajmo upanje z dejanji«. Opominja nas, da je samomor pogosto možno preprečiti, mi pa s svojimi dejanji pri tem igramo ključno vlogo. Naša dejanja lahko, ne glede na to, kako velika ali majhna so, pripomorejo k preprečevanju samomora ter dajejo upanje tistim, ki so se znašli v stiski. Vsak od nas lahko s prijazno besedo in izraženo podporo pomaga nekomu v njegovih najtežjih trenutkih – kot starš, prijatelj, sodelavec, sosed ali znanec.

Zadnje posodobljeno: 07.09.2022
Objavljeno: 07.09.2022

 

V Sloveniji se tudi letos pridružujemo preventivnim aktivnostim in aktivnostim ozaveščanja javnosti o samomoru. Za ozaveščanje o samomoru se v mednarodni skupnosti že nekaj let uporablja rumeno-oranžna pentlja. Je simbol zavedanja, da samomor predstavlja javnozdravstveni problem, je znak podpore preventivnim prizadevanjem na tem področju, predvsem pa je znak solidarnosti z vsemi, ki jih je samomor na tak ali drugačen način prizadel.

Podatki o samomoru v Sloveniji in Podravju

V Sloveniji je v letu 2021 zaradi samomora umrlo 432 oseb (338 moških in 94 žensk). V Podravju je zaradi samomora v omenjenem letu umrlo 75 oseb, med njimi kar 3-krat več moških kot žensk. Količnik samomora, ki predstavlja število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev, je v Podravju leta 2021 znašal 22,9 in je bil višji od slovenskega povprečja, ki je znašal 20,5. Skozi petletno obdobje (2017-2021) je opazno nihanje količnika samomora.

Skupni količnik samomora, Podravje in Slovenija (2017-2021)

Slika 1: Skupni količnik samomora, Podravje in Slovenija (2017-2021)

 

V Sloveniji so opazne razlike v ogroženosti za samomor med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije. Regije na vzhodu, kamor spada Podravje, so bolj ogrožene. Prav tako podatki o številu smrti zaradi samomora za Slovenijo kot tudi za Podravje kažejo naraščanje samomorilnega količnika s starostjo. Najbolj ogrožena starostna skupina so tako starejši od 65 let, zlasti moški, saj v najvišjih starostnih skupinah pet ali večkrat pogosteje umirajo zaradi samomora.

Skupni količnik samomora glede na starost in spol za regijo Podravje leta 2021

Slika 2: Skupni količnik samomora glede na starost in spol za regijo Podravje leta 2021

 

Podobno kot drugod po svetu smo v prvem letu epidemije z novim koronavirusom (2020) tudi v Sloveniji zabeležili upad oz. stagnacijo samomorilnega količnika v primerjavi s predhodnimi leti. Upad lahko pripišemo hitremu odzivu na spremembe z ozaveščanjem o duševnem zdravju, krepitvi občutka skupnosti ter ekonomski pomoči z namenom zmanjšanja gospodarske škode. V mednarodni raziskavi Suicide numbers during the first 9-15 months of the COVID-19 pandemic compared with pre-existing trends: an interrupted time series in 33 countries (Pirkis J. in dr., 2022), v kateri je sodelovala tudi Slovenija, so avtorji ugotovili, da prvih 15 mesecev epidemije ni vplivalo na umrljivost zaradi samomora.

Čeprav je v zadnjem obdobju epidemija nastopila v milejši obliki, je eno izmed glavnih vprašanj in negotovosti še vedno povezanih z dolgoročnimi vplivi pandemije na duševno zdravje (postcovidni sindrom), pri katerih gre bolj za posredne povezave, denimo zakasnele učinke spremenjene ekonomske in gospodarske situacije na duševno zdravje prebivalstva. Zato je potrebno, da statistiko samomorilnega količnika tudi v prihodnje pozorno spremljamo in okrepimo tiste dejavnosti, ki so povezane z boljšimi življenjskimi pogoji, boljšo kvaliteto življenja posameznikov, posebno skrb pa je potrebno nameniti ranljivim skupinam.

Preprečevanje samomora

 

Pri preprečevanju samomora smo lahko dejavni vsi. Z razumevanjem, deljenjem izkušenj in nudenjem pomoči smo lahko žarek svetlobe za tiste, ki so v stiski.

Predlog ukrepanja ob duševni stiski

Seznam virov pomoči za osebe v duševni stiski za zdravstveno regijo Maribor

 

Pripravili:

Anja Magajna, univ.dipl.psih. – NIJZ OE Maribor
Ana Lampret, dipl. psih. (UN)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno