Območna enota Maribor

7. april 2023 – Svetovni dan zdravja

Območna enota Maribor

Na svetovni dan zdravja obeležujemo neprecenljivo vrednost dobrega zdravja.

Zadnje posodobljeno: 06.04.2023
Objavljeno: 06.04.2023

V letu 2023 praznujemo 75. obletnico obstoja Svetovne zdravstvene organizacije in 100. obletnico Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar predstavlja priložnost, da se ozremo nazaj na uspehe in dosežke na področju javnega zdravja, ki so v zadnjih desetletjih močno izboljšali kakovost življenja (leta zdravega življenja), obenem pa podaljšali pričakovano trajanje življenja.

Svetovni dan zdravja je lahko tudi pomemben trenutek za razmislek o lastnem zdravju. Pogovor lahko pomaga zmanjšati stigmatizacijo, povezano z boleznijo, in prispeva k temu, da več ljudi poišče podporo in zdravljenje. Ob svetovnem dnevu zdravja pa v ospredje postavljamo predvsem varovanje in krepitev zdravja vsakega posameznika. Ozaveščenost in zdravstvena pismenost lahko pomembno prispevata k varovanju in krepitvi zdravja ljudi. Zdrav življenjski slog, kamor med drugim prištevamo zdravo prehranjevanje, redno telesno dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k večji kakovosti življenja. Svoje zdravje pa lahko spremljamo tudi z udeležbo v preventivnih zdravstvenih programih in v državnih presejalnih programih iz različnih področij varovanja zdravja.

Podravje je notranje zelo raznolika regija in v njej najdemo tudi nekatera najrevnejša območja v Sloveniji. Socialno-ekonomski pogoji pa pomembno vplivajo na življenjske navade prebivalcev, ki se kažejo skozi manj zdrav življenjski slog, v razlikah v obolevnosti in pričakovanem trajanju življenja. Pomemben napredek v zdravstvenih izidih populacije lahko dosežemo, če izboljšamo širše socialno, ekonomsko in fizično okolje, v katerem prebivalci živijo. Tako je v zdravstvenem stanju in zdravem življenjskem slogu prebivalcev Podravja v primerjavi s povprečjem v preostali Sloveniji še precej možnosti za izboljšanje.

Po podatkih iz raziskave »Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije« iz leta 2020 sicer večina prebivalcev Podravja ocenjuje svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro. Ob tem spodbudnem podatku pa je enako pomembno, da so na voljo tudi različne možnosti za ohranjanje in krepitev svojega zdravja tako z udeležbo v preventivnih in presejalnih programih kot tudi z zdravim življenjskim slogom.

Na sliki spodaj prikazujemo nekaj teh možnosti oziroma koliko se prebivalci Podravja le-teh poslužujejo. Svetovni dan zdravja je zato med drugim praznik vseh, ki aktivno in odgovorno pristopijo h skrbi za svoje zdravje.

    
Avtorja:
Christos Oikonomidis in Anja Magajna
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno