Območna enota Maribor

Dan odprtih vrat na temo preprečevanja zasvojenosti

Območna enota Maribor

Dogodek je potekal 15. 6. v prostorih socialnovarstvenega programa »Center za preprečevanje odvisnosti«, NIJZ-Območna enota Maribor, v sklopu prihajajočega mednarodnega dneva boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z drogami, ki ga obeležujemo vsako leto 26. junija.

Zadnje posodobljeno: 17.06.2022
Objavljeno: 17.06.2022

Epidemija je poleg številnih drugih posledic na družbi pustila negativen pečat tudi na področju zlorabe drog in odvisnosti. Kljub zaprtju družbe se proizvodnja, prodaja in uporaba drog niso zmanjšali, to poleg izkušenj pri delu z uporabniki potrjuje tudi Evropsko poročilo o drogah za leto 2020 in 2021, dostopnost do drog je še večja kot je bila pred epidemijo. Razvili so se novi načini prodaje in nakupa drog, zaskrbljujoča je hitra proizvodnja novih psihoaktivnih snovi z izredno močnimi učinki, temu se je pridružilo breme nekemičnih odvisnosti, kjer so najbolj izpostavljeni ravno otroci in mladostniki, ki z zasloni odraščajo. Še posebej pa nas skrbi izreden porast težav na področju duševnega zdravja pri mlajših, tako pri tistih, ki že posegajo po drogah kot pri mladostnikih, ki so zaradi socialnih in drugih težav na področju duševnega zdravja, ki so jih razvili med epidemijo, bolj ranljivi tudi za poseganje po drogi. Med mladimi je močno prisotno tudi pitje alkoholnih pijač, hkrati pa so mladi veliko bolj ranljivi za večino učinkov alkohola. Na področju uporabe tobaka pa so zaskrbljujoči novejši in netradicionalni tobačni in povezani izdelki, po katerih posegajo mladostniki veliko pogosteje kot odrasli, vemo pa tudi, da je 63 % kadilcev prvič kadilo pred polnoletnostjo, 99 % pa pred 25.letom ali prej (Vir: Pregled najnovejših podatkov o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji).

Z letošnjim dnevom odprtih vrat želimo ozaveščati o problematiki rabe različnih vrst psihoaktivnih snovi (PAS), ki povzročajo zasvojenost (to so tobak, alkohol, prepovedane droge in druge nove psihoaktivne snovi-NPS), še posebej pri otrocih in mladostnikih, in opozoriti, da ta starostna skupina potrebuje posebno pozornost. Učinkovita preventiva namreč lahko prepreči uporabo drog in preprečuje razvoj zasvojenosti pri tistih, ki so po drogi že začeli posegati. V začetni fazi je učinkovita tudi krajša intervencija, saj posledice uporabe drog še niso tako kompleksne in nepopravljive. Pri tem imajo ključno vlogo starši in strokovni delavci, ki vsakodnevno prihajajo v stik z mladostniki, da prepoznajo težave in pomagajo čimprej prekiniti nadaljnjo uporabo PAS, še preden se odvisniški vzorci vedenja utrdijo in se razvije zasvojenost. Na voljo je več različnih programov in institucij, zato naj starši in strokovni delavci ne odlašajo in naj čimprej poiščejo pomoč.

V javnem socialnovarstvenem programu »Center za preprečevanje odvisnosti« na Območni enoti Maribor nudimo uporabnikom anonimno in brezplačno svetovanje. Delujemo od leta 1996, namenjeni pa smo vsem, ki imajo težave z eksperimentiranjem ali zasvojenostjo od psihoaktivnih substanc. Cilj programa je, da uporabniki dosežejo stabilno abstinenco in oblikujejo nov, zdrav življenjski slog. Oseba, ki je vključena v program, ostane integrirana v svojem okolju in ne prekine zanjo pomembnih socialnih stikov kot so družina, šola, služba,..

Z dnevom odprtih vrat smo izmenjali izkušnje in okrepili sodelovanje s strokovnjaki drugih področij, ki delajo z otroci in mladostniki, saj je zaradi kompleksnosti težav za uspešno socialno rehabilitacijo in zdravljenje bistven celovit pristop k reševanju stisk in dobro sodelovanje med institucijami.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno