Območna enota Maribor

Na regijskem strokovnem srečanju smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja 2021

Območna enota Maribor

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja smo v oktobru 2021 na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje organizirali strokovno srečanje, katerega osrednja tema je nosila naslov „Duševno zdravje v neenakopravnem svetu«. Neenakosti na področju duševnega zdravja se v veliki meri še vedno kažejo v neenakomerno razporejeni mreži virov pomoči ter pri dostopu do sistema in storitev pomoči. S strokovno konferenco smo želeli na eni strani opozoriti na omenjeno polje neenakosti, po drugi strani pa smo se želeli dotakniti pomembnega vidika posameznikove lastne odgovornosti, posameznikove notranje moči.

Zadnje posodobljeno: 22.10.2021
Objavljeno: 22.10.2021

Strokovno srečanje smo pričeli z nekoliko drugačnim, umetniškim uvodom dr. Toneta Kregarja, člana skupine MI2 in direktorja Muzeja novejše zgodovine v Celju. Dr. Tone Kregar je dogodek začel s pomembnim sporočilom, in sicer da pred duševnimi boleznimi pravzaprav nihče ni imun in varen pred njimi ter dodal, da se je tudi sam v preteklosti že znašel zelo blizu tega, kakor se je sam izrazil, »nevarnega brezna«. Dal nam je pomembno sporočilo »poiščite pomoč, ko je stiska huda – lahko pomoč družine, prijateljev ali strokovne pomoči.  Spregovorite. Brez občutka sramu in krivde«. V osrednjem intervjuju sta bila z nami psihiatrinja, dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, strokovnjakinja na področju duševnega zdravja ter Aljoša Bagola, oseba z izkušnjo izgorelosti. Ob spretnem povezovanju in postavljanju vprašanj novinarke Ksenije Horvat sta skozi intervju osvetlila različne vidike duševnega zdravja, osrednja tema intervjuja pa je bila krepitev lastne psihične odpornosti in iskanje lastnih virov moči. Po plenarnem delu srečanja smo intervju nadgradili in pojem krepitve psihične odpornosti ponazorili tudi s praktično vajo, ki jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Psihologinja mag. Alenka Tančič Grum nas je popeljala skozi izvedbo tehnike Prizemljitev.

V drugem delu srečanja so bile predstavljene izkušnje na področju skrbi za duševno zdravje in srečevanja z ovirami do dostopnosti do strokovne pomoči v Podravju. Mag. Alenka Seršen Fras, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor je izpostavila zlasti potrebo po pomoči staršem pri izboljšanju starševskih veščin, čemur sta namenjena tudi v njihovem svetovalnem centru izvajana programa Neverjetna leta in Cool Kids. Vodja programa projektno učenje mladih odraslih PUM-O Maribor ga. Klavdija Mirič je predstavila prizadevanja za graditev pozitivnih socialnih, učnih in delovnih izkušenj mladih, ki so vključeni v njihov program. Mladim med 15. in 26. letom brez zaključene srednje šole in brez zaposlitve, pogosto s težavami v duševnem zdravju, z nizko samopodobo in nespodbudnim socialnim okoljem je program PUM-O lahko začetek uspešnejše in bolj zadovoljujoče življenjske poti. Pomemben del prizadevanj je tudi zmanjševanje ovir do iskanja pomoči v duševnem zdravju, ki se pri tej populaciji mladih kažejo kot slaba osveščenost o možnostih pomoči, stigma v odnosu do iskanja pomoči in zdravljenja in pomanjkanje motivacije za spremembe. Vidik iskanja pomoči odraslih v duševnih stiskah pa nam je predstavila mag. Suzana Kert, zdravnica v ambulanti družinske medicine iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Zdravniki na primarni ravni zdravstvenega varstva so v večini primerov prvi kontakt, na katerega se oseba v stiski obrne, in mag. Kert je na podlagi izkušenj s svojimi pacienti opozorila na problematiko duševnih stisk zaradi obremenitev na delovnem mestu ter pozvala k povečanju prizadevanj za promocijo in varovanje duševnega zdravja v delovnih okoljih.

Za zaključek srečanja smo pripravili kolaž posnetkov z naslovom »Kako si?«, s katerim smo želeli  prikazati mavrico različnih razpoloženj in občutkov vseh nas, ter posredovati sporočilo, da je nekaj popolnoma normalnega in zdravega, če o svojem počutju spregovorimo in poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno