Območna enota Maribor

Na regijskem strokovnem srečanju smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja

Območna enota Maribor

V oktobru, mesecu, ki ga tradicionalno posvečamo obeležitvi svetovnega dne duševnega zdravja, smo na mariborski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvedli spletno strokovno srečanje, ki smo ga posvetili stigmi na področju duševnega zdravja in prizadevanjem za njeno zmanjševanje.

Zadnje posodobljeno: 21.10.2022
Objavljeno: 21.10.2022

Z uvodnimi besedami je srečanje otvoril Christos Oikonomidis, dr. dent. med., spec. javnega zdravja, vodja oddelka za nenalezljive bolezni na NIJZ-OE Maribor in povzel nekatere posredne in neposredne kazalnike v povezavi z duševnim zdravjem v Podravju. V uvodnem predavanju je prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psihiatrije predstavila koncept stigme na področju duševnega zdravja ter problematiko visoke institucionalizacije oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji, ki vpliva na upad kognitivnih sposobnosti, večji občutek nemoči in prepuščenost obupu nad lastno situacijo pri osebah v institucionalnem varstvu. Prof. dr. Vesna Švab je izpostavila tudi, da kljub še vedno prisotni stigmi v Sloveniji obstaja močna antistigmatizacijska pripravljenost. Slednja je z jasnimi cilji in nameni zastavljena v aktualni antistigma kampanji Nacionalnega instituta za javno zdravje Nisi okej? Povej Naprej., ki se lahko primerja z uspešnimi tovrstnimi kampanjami iz tujine in povezuje različne akterje; ambasadorje, študente in osebe z izkušnjo. Kot pomembna je bila izpostavljena spletna stran Nisi okej povej naprej, kot osrednja komunikacijska struktura kampanje. https://nisiokejpovejnaprej.si/

V drugem delu srečanja je Edo Belak, predsednik foruma svojcev pri Slovenskem združenju za duševno zdravje ŠENT in zastopnik pravic na področju duševnega zdravja opozoril na neodtujljivo pravico do zastopnika pravic na področju duševnega zdravja, ki jo vsebuje Zakon o duševnem zdravju. Ob hkratni vlogi svojca osebe z duševno motnjo na podlagi lastnih izkušenj ocenjuje, da vloga svojcev ni dovolj izkoriščena in izpostavil je dobrodošlo vlogo nevladnih organizacij pri vključevanju oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnost. V nadaljevanju sta ambasadorja kampanje Nisi okej? Povej naprej. Lidija Maričič in Valter Purger predstavila vidik stigme na področju duševnega zdravja skozi lastno izkušnjo. Poudarila sta pomen ponovnega vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnost, pri čemer sta izpostavila delo in partnerski odnos, saj kot največjo težavo pri osebah s težavami v duševnem zdravju vidita osamljenost.

Strokovno srečanje je s predstavitvijo Programa MIRA v okviru Nacionalnega programa duševnega zdravja zaključila Sanja Tkalec, mag. psihologije, koordinatorica za duševno zdravje na NIJZ-OE Maribor. Udeležence srečanja je usmerila tudi na vire pomoči na področju duševnega zdravja, saj dostopnost do strokovne pomoči in pravočasno iskanje le-te lahko pripomoreta k uspešnejši obravnavi težav, ko je stiska manjša.

Dogodka se je udeležilo 95 strokovnjakov iz področja socialnega-varstva, zdravstva in šolstva. Bili so zadovoljni z izvedbo samega srečanja, hkrati so ocenili, da so bile predstavljene vsebine zelo uporabne pri njihovem delu. Večini udeležencev so se izpolnila njihova pričakovanja, pohvalili pa so zlasti prikaz problematike stigme na področju duševnega zdravja iz različnih zornih kotov. Nekateri udeleženci so izpostavili, da bi si želeli še bolj poglobljenih vsebin iz tega področja, saj se zavedajo, da je splošna javnost še vedno pomanjkljivo ozaveščena o vsebinah s področja duševnega zdravja in še posebej o učinkih diskriminacije na iskanje ustrezne pomoči. Podpirajo prizadevanja, da bi tudi v bodoče odpirali te teme in jih osvetlili v luči različnih starostnih skupin in poklicnih sfer.


Pripravili:
Anja Magajna, univ.dipl.psih.
Sanja Tkalec, mag.psih.
NIJZ – OE Maribor

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno