Območna enota Maribor

Svetovni dan zdravja 2022 – “Naš planet, naše zdravje”

Območna enota Maribor

V času pandemije, onesnaženega planeta in vse pogostejših bolezni (kot so rak, astma, bolezni srca in ožilja) Svetovna zdravstvena organizacija na svetovni dan zdravja, 7.4.2022, posveča posebno pozornost nujnim ukrepom, potrebnim za ohranjanje zdravja ljudi in planeta ter spodbuja prizadevanja za ustvarjanje družbe, ki se osredotoča na dobro počutje svojih prebivalcev.

Zadnje posodobljeno: 06.04.2022
Objavljeno: 06.04.2022

Ali si lahko na novo predstavljamo svet, kjer je družba osredotočena na zdravje in dobro počutje?

Kjer so mesta primerna za življenje in imajo ljudje nadzor nad svojim zdravjem?

 

Okolje, tako fizično kot družbeno, v katerem živimo ima vpliv na zdravje ljudi, na kar opozarja tudi letošnja tema Svetovne zdravstvene organizacije ob svetovnem dnevu zdravja. Zdravje posameznikov se pogosto razlikuje glede na status zaposlitve, dohodek in stopnjo izobrazbe ter s tem povezano zdravstveno pismenostjo.

Zdravstvena pismenost lahko pomembno prispeva k varovanju in krepitvi zdravja ljudi. Tako lahko svoje zdravje varujemo in krepimo z zdravim življenjskim slogom. Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k večji kakovosti življenja in vzdržnosti zdravstvenih sistemov ter na splošno celotne družbe. Svoje zdravje pa lahko spremljamo tudi z udeležbo v preventivnih zdravstvenih aktivnostih in državnih presejalnih programih iz različnih področij varovanja zdravja.

Namen omenjenih programov je odkriti morebitna začetna obolenja, ki jih sami ne moremo opaziti, ker v začetni fazi še ne povzročajo simptomov/znakov. Nekatera obolenja se lahko razvijajo več let preden se pojavijo prvi očitni znaki bolezni. Preventivni zdravstveni pregledi povečujejo možnosti, da razvoj bolezni dovolj zgodaj preprečimo oziroma jo ozdravimo.

Prebivalci Podravja z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem se imamo možnost udeleževati rednih preventivnih in presejalnih programov ter zdravstvenovzgojnih aktivnosti v centrih za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojnih centrih (CKZ/ZVC). Slednji so samostojne enote, ki delujejo znotraj vseh zdravstvenih domov v regiji in so ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje zdravstvenovzgojne dejavnosti za odraslo populacijo. Aktivnosti, ki jih izvajajo, prispevajo h krepitvi zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Na spodnji sliki med drugim prikazujemo, v kolikšni meri prebivalci Podravja te priložnosti izkoristimo.

Ob svetovnem dnevu zdravja na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje vse prebivalce Podravja vabimo k nadaljnji in še bolj aktivni skrbi za svoje zdravje ter vam ob svetovnem dnevu zdravja čestitamo!

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno