Območna enota Maribor

Svitov dan v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica

Območna enota Maribor

Svitov dan je strokovno srečanje Programa Svit, ki poteka vsako leto z namenom boljšega povezovanja in izmenjave izkušenj med ključnimi deležniki, ki so vključeni v njegovo izvajanje v podravski regiji. Letos je Svitov regijski dogodek potekal 21.11.2022 v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

Zadnje posodobljeno: 23.11.2022
Objavljeno: 23.11.2022

Na dogodku je Milan Stojanović, dr.med., spec. iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje – OE Maribor prisotne seznanil o uspehih in dosežkih Programa Svit, o odzivnosti s poudarkom na primeru občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole ter primerjavi le-te z državnim in regijskim povprečjem.

Srečanja so se udeležili regijska odgovorna zdravnica za Podravje, dr. Suzana Kert, dr.med., spec. iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Urška Sedmak, direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Brigita Špes, pomočnica direktorice za zdravstveno nego ZD Slovenska Bistrica ter zaposlene, ki delajo na področju promocije Programa Svit iz Centra za krepitev zdravja ZD Slovenska Bistrica.

Z udeleženci je potekala razprava, kjer smo skupaj poskusili odgovoriti na vprašanje, zakaj se nekatere skupine prebivalcev ne vključujejo oziroma se manj vključujejo v Program Svit ter iskali predloge za nadaljnjo zvišanje udeležbe. S strani udeležencev so bili predstavljeni primeri dobre prakse. Suzana Kert je poudarila pomembnost vloge družinskega zdravnika pri zvišanju odzivnosti v presejalne programe. Silvija Lunder je izpostavila, da z lokalno skupnostjo ter podjetji v lokalnem okolju zelo dobro sodelujejo.

Prišli smo do ugotovitev, da je bistvenega pomena pri zvišanju odzivnosti v Program Svit vključenost zdravnikov družinske medicine, sodelovanje zdravstvenih delavcev znotraj zdravstvenih domov ter vključenost in promocija programa Svit v lokalnem okolju.

Ob tej priložnosti je Listino o podpori Programu Svit podpisala nova ambasadorka Brigita Špes, ki bo tudi v prihodnje ozaveščala o pomembnosti sodelovanja v Programu Svit.


Pripravili:

Marija Hanželj, dipl.san.inž.,
Lana Jaklin, mag.san.inž.
NIJZ – Območna enota Maribor

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno