Območna enota Maribor

Varno in zdravo prehranjevanje v šolah in vrtcih v Podravju

Območna enota Maribor

25. oktobra 2022 je na mariborski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje potekalo regijsko strokovno srečanje na spletu "Varno in zdravo prehranjevanje v šolah in vrtcih". Srečanje je bilo namenjeno predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno – izobraževalnih inštitucijah, učiteljem gospodinjstva, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vsem pedagoškim in drugim delavcem, ki so povezani s šolsko prehrano.

Zadnje posodobljeno: 11.11.2022
Objavljeno: 11.11.2022

Srečanje je z uvodnimi besedami otvoril Christos Oikonomidis, dr. dent. med., specialist javnega zdravja, vodja oddelka za nenalezljive bolezni na NIJZ-OE Maribor. Izpostavil je šolsko prehrano kot čedalje pomembnejšo javno-zdravstveno tematiko. Namreč šola poleg družine predstavlja eno ključnih podpornih okolij, kjer otroci in mladostniki skozi proces izobraževanja pridobivajo tudi znanja in veščine za razvoj zdravih prehranjevalnih navad poleg dejstva, da jim šola ponuja ter zagotavlja zdrave in uravnotežene obroke.

Nataša Dolinšek, univ. dipl. san. inž., spec. klin. diet. in Lana Jaklin, mag. san. inž., sta predstavili koncept in ugotovitve strokovnega spremljanja prehrane v vzgojno – izobraževalnih zavodih v šolskem letu 2021/22 v Podravju. V preteklem šolskem letu je bilo strokovno spremljanje prehrane opravljeno v 43 vzgojno – izobraževalnih zavodih. Ključne ugotovitve in priporočila:

  • Več kot polovica zavodov zagotavlja sadje ali zelenjavo v vsakem obroku, vendar je predvsem pri zajtrkih in malicah vključene še vedno premalo zelenjave (priporočeno razmerje med vključeno zelenjavo in sadjem je približno 1 : 1).
  • Na jedilnikih so preredko zastopani polnozrnati izdelki in kaše, stročnice, ribe in ribje jedi ter mleko in priporočeni mlečni izdelki; prepogosto pa se vključuje rdeče meso in mesni izdelki iz rdečega mesa.
  • Zavodi v jedilnike prepogosto vključujejo odsvetovana živila, ki sicer niso prepovedana, priporoča pa se, da so vključena redko in v kombinaciji s priporočenimi živili.
  • Največ težav pri implementaciji prehranskih smernic so zavodi zaznali predvsem v slabih prehranskih navadah otrok. Te vodijo v neješčnost in zavračanje zdravih izbir.
  • Organizatorji prehrane navajajo so, da pri sestavi jedilnika težko uskladijo želje otrok in staršev na eni strani in priporočil na drugi. Ob tem izpostavljajo problem pomanjkanja kadra, prostorskih omejitev v kuhinjah, pa tudi visokih cen živil.
  • Glede na pridobljene podatke strokovnega spremljanja šolske prehrane s svetovanjem je bilo v splošnem več odstopanj od smernic zdravega prehranjevanja zaznati v šolah (zlasti v srednjih šolah) kot v vrtcih.

V nadaljevanju je Bernarda Vogrin, dr. med., specialistka pediatrije izpostavila problematiko porasta deleža otrok z debelostjo ter posledice nezdravega življenjskega sloga pri otrocih in mladostnikih. Predstavila je program družinske obravnave otrok in mladostnikov, ki ga izvajajo v Centrih za krepitev zdravja.

Aljaž Brlek, dr. med., specializant javnega zdravja iz NIJZ – OE Maribor je predstavil pomen polnozrnatih žit v prehrani, kakšen vpliv imajo na zdravje ter podatke iz nacionalne prehranske raziskave SI. Menu 2017/18 o prehranskem vnosu polnozrnatih žit v Sloveniji.

V zadnjem delu srečanja smo se osredotočili na primere dobrih praks. Vzgojno-izobraževani zavodi izvajajo vrsto zanimivih projektov in aktivnosti, ki lahko pomembno prispevajo k ozaveščenosti otrok o pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga. Uvajanje novih jedi pogosto predstavlja velik izziv tako za organizatorje prehrane, kot tudi kuharsko osebje, vzgojitelje in učitelje. Otroci nove jedi sprejmejo težje, zato je potrebno najti načine, kako ji spodbuditi. O tem, kako se s takimi izzivi spoprijemajo na OŠ Ludvika Pliberška, nam je  predstavila organizatorka prehrane, Lidija Kropf, univ. dipl. inž. živ. teh.

Tudi v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica prehrani otrok namenjajo veliko pozornosti. Povezani so tudi z nekaterimi okoliškimi osnovnimi šolami. S kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo je povzela Petra Lozinšek, univ. dipl. inž. živ. teh., organizatorka prehrane v prej omenjenem vrtcu.

Srečanja se je udeležilo 70 strokovnjakov iz področja šolske in vrtčevske prehrane. Udeleženci so na podlagi evalvacijskega vprašalnika strokovnega srečanja bili zelo zadovoljni z izvedbo srečanja ter z vsebinami, ki so bile predstavljene. Ocenjujejo jih kot uporabne in koristne pri njihovem vsakdanjem delu. Verjamemo, da se bomo tudi v prihodnje srečevali na podobnih regijskih dogodkih s vsebinami s področja šolske prehrane.


Pripravili:

Nataša Dolinšek, univ.dipl.san.inž., spec.klin.diet.Ž
Lana Jaklin, mag.san.inž.
NIJZ – Območna enota Maribor

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno