Območna enota Maribor

Vpeljava projekta »Make the difference« – pomoč otrokom iz družin, kjer je prisotna zasvojenost v Sloveniji

Območna enota Maribor

Strokovni sodelavki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Maribor sta se skupaj s strokovnima delavkama Centra za socialno delo Maribor udeležili mednarodne delavnice, ki je potekala od 4.4 – 7.4.2022 v Coimbri na Portugalskem.

Zadnje posodobljeno: 14.04.2022
Objavljeno: 14.04.2022

Gre za sodelovanje v mednarodnem projektu »Make the difference«, projekt Komisije EU, katerega cilj je zagotoviti ustrezno pomoč družinam, kjer je prisotna zasvojenost. Cilj projekta v Sloveniji je vzpostavitev mreže pomoči otrokom iz družin s prisotno zasvojenostjo. Pomoč temelji na  preprečevanju, odkrivanju, prepoznavanju in odzivanju na neugodne izkušnje iz otroštva in kasnejšemu učenju veščin in strategij za boljšo psihično odpornost otrok.

Poseganje po drogah predstavlja namreč velik javnozdravstveni problem, saj ne vpliva le na uporabnika drog, temveč tudi njihove družine ter posega v dobro počutje otrok in njihove pravice. Raziskave (EMCDDA, 2012) kažejo da kar 8-14% vseh uživalcev drog živi z otroci. Otroci, ki rastejo v družinah, kjer je prisotna zasvojenost, so lahko izpostavljeni številnim potencialno travmatičnim dogodkom oziroma dogajanjem, le te obremenjujoče izkušnje v otroštvu pa se lahko kasneje povezujejo s slabšim fizičnim in duševnim zdravjem, tveganimi vedenji in drugimi neugodnimi izidi v odraslosti.

Z vpeljavo mentorskega pristopa t.i. »Balu und du«  pridobijo otroci, skozi druženje s prostovoljcem (t. i. Balu) priložnost razvijati pozitiven, stabilen, naklonjen odnos, ki skozi krepitev otrokove psihične odpornosti deluje kot varovalni dejavnik napram njegovim obremenjujočim izkušnjam iz otroštva.

Hkrati je namen projekta ozaveščanje strokovne in širše javnosti o področju zasvojenosti ter delo na zmanjševanju stigme zasvojenosti. V priloženih povezavah, si lahko več preberete o samem projektu ter mentorskem pristopu.

Povezave:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno