Klasifikacije in šifranti

Druga slovenska izdaja MKB-10

Klasifikacije in šifranti

Druga slovenska knjižna izdaja desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10, prva knjiga Pregledni seznam in druga knjiga Navodila, IVZ 2005) je pošla in ne bo ponatisnjena.

Zadnje posodobljeno: 17.02.2015
Objavljeno: 17.02.2015

Uvodno pojasnilo o drugi slovenski izdaji MKB-10

Knjiga
Osnova druge slovenske knjižne izdaja desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10, 1. knjiga Pregledni seznam in 2. knjiga Navodila, IVZ 2005) je o slovensko besedilo prve izdaje MKB-10 (IVZ 1995), ki je prevod izvirnika Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), izdanega leta 1992.Druga izdaja vsebuje vse posodobitve, ki jih je SZO sprejela v letih od 1996 do 2003, in novosti iz uvodnih in spremnih besedil druge knjižne izdaje izvirnika.

Druga slovenska izdaja MKB-10 po vsebini ustreza drugi izdaji izvirnika ICD-10 (WHO 2004), dodatno pa so v slovensko izdajo vključene posodobitve iz leta 2003. Teh posodobitev še ne najdemo v drugi izdaji izvirnika, saj se jih lahko uporablja od leta 2006 dalje. SZO sproti posodablja deseto revizijo klasifikacije. Zato lahko najdemo manjše razlike med verzijami izvirne klasifikacije, dostopnimi na različnih medijih (knjiga, elektronski medij, verzija na spletnem naslovu).

IVZ šifrant MKB-10
IVZ šifrant MKB-10 na elektronskem mediju je strukturiran zapis kod in nazivov skupin iz preglednega seznama klasifikacije na štirih hierarhičnih ravneh, ne vsebuje pa niti opomb niti navodil. Zato IVZ šifrant MKB-10 ne more nadomestiti popolnega besedila klasifikacije. Namenjen je vgradnji v različne vrste programske opreme za zajem in poročanje podatkov.

Nova verzija šifranta MKB-10 (IVZ 2005) je skladna z drugo izdajo knjige MKB-10.

V pripeti Excelovi datoteki je seznam sprememb v šifrantu (IVZ šifrant MKB-10, 2. izdaja).

Uporaba MKB-10
Za standardizirano uporabo MKB-10 je poleg pripomočkov (besedilo celotne klasifikacije na različnih medijih in šifrant) nujno znanje ter pripravljenost za dosledno pravilno uvrščanje bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov v ustrezne skupine klasifikacije, kar lahko zagotovi boljšo primerljivost epidemioloških kazalnikov zdravstvenega stanja.

Uporabna povezava
Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene, MKB-10-AM, verzija 6.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno