Klasifikacije in šifranti

MKB-10-AM, verzija 6

Klasifikacije in šifranti

Avstralska modifikacija desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM)

Zadnje posodobljeno: 28.12.2021
Objavljeno: 28.12.2021

Za kodiranje bolezni je v Sloveniji trenutno v uporabi posodobljena avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 6).

MKB-10 (2. izdaja) ne služi zadostno potrebam spremljanja bolnišničnih obravnav, kjer so za razvrščanje bolnišničnih obravnav v skupine primerljivih primerov potrebne petmestne kode diagnoz, saj imajo kode diagnoz trenutno veljavne MKB-10 (2. izdaja) samo štiri mesta.

Posodobljena avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM, verzija 6) obstoječo klasifikacijo večinoma razširja s petmestno kodo diagnoze, v določenih poglavjih bolezni uvaja nove kode tudi na višjih mestih klasifikacije (3. in 4. mestne kode diagnoz), nekatere kode diagnoz pa ukinja.

Klasifikacija je stopila v veljavo s 1. januarjem 2013.


Posodobitev poglavja 22 – Kode za posebne namene (U00–U49), 4. 11. 2020

Svetovna zdravstvena organizacija je kode diagnoz, s katerimi za statistične namene spremljamo koronavirusno bolezen 19 (Covid-19) umestila v poglavje 22 – Kode za posebne namene (U00–U49), poleg njih pa uvedla še nekaj dodatnih kod diagnoz za nujno/takojšnjo uporabo, ki pa so v objavljenem šifrantu neaktivne in so na voljo za primer hitre vzpostavitve spremljanja pojava novih bolezni. NIJZ zato za potrebe statističnega spremljanja in vpisa diagnoze v PPoP ob pošiljanju laboratorijskega izvida  v CRPP posodablja obstoječo klasifikacijo in pripadajoči šifrant z novimi kodami diagnoz v poglavju 22.
Trenutna posodobitev bo omogočala poenoten vpis diagnoze in dostop zdravstvenih delavcev do le-te ter statistično spremljanje pojavnosti Covid-19 na nacionalni ravni, s tem pa bo omogočeno tudi poročanje mednarodnim organizacijam, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, Eurostat in OECD. Kljub uvedbi novih kod morajo izvajalci še vedno upoštevati navodila ZZZS za kodiranje primerov s Covid-19 ali s sumom na Covid-19.
NIJZ bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti ločeno poslal navodila, kako upoštevati novi kodi U07.1 in U07.2 v zbirkah podatkov za statistično poročanje (vse obravnave, ki se izvajajo v bolnišnicah, kodiranje vzrokov smrti, ipd).


Posodobljeni verziji klasifikacije in šifranta sta v veljavi od 4. 11. 2020.

Šifrant bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (verzija 6), 18.12.2020, je strukturiran zapis kod in nazivov skupin iz preglednega seznama klasifikacije na petih hierarhičnih ravneh in vsebuje samo aktivne kode diagnoz. Namenjen je vgradnji v različne vrste programske opreme za zajem in poročanje podatkov.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (verzija 6), 4. 11. 2020

Seznam trimestnih kategorij (verzija 6), 4. 11. 2020

Morfologija neoplazem

Posebni seznami za prikaz umrljivosti in obolevnosti

Avstralska modifikacija mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, je skupaj z Abecednim seznamom bolezni, Klasifikacijo terapevtskih in diagnostičnih postopkov, Abecednim seznamom postopkov ter Standardi kodiranja – avstralska različica 6, slovenske dopolnitve sestavni del informacijske rešitve eKnjiga, dostopne na http://eknjiga.ezdrav.si/


Razlike med MKB-10 (2. izdaja) in MK-10-AM ver. 6:

Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6

Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6 samo nove kode

Klasifikacija izbrana poglavja – predstavitev

Razlike – poglavje 4 – novosti

Razlike – poglavje 5 – novosti

Razlike – poglavje 6 – novosti

Razlike – poglavje 13 – novosti

Razlike – poglavje 16 (1. del ) – novosti

Razlike – poglavje 16 (2. del ) – novosti

Razlike – poglavje 19 – novosti

Razlike – poglavje 20 – novosti


Dokument Standardi kodiranja – avstralska različica 6, slovenske dopolnitve predstavlja izvleček iz e-knjige Australian Coding Standards (ACS) for ICD-10-AM and ACHI (National Centre for Classification in Health, Avstralija), dopolnjen s slovenskimi navodili.

Standardi kodiranja (velja od 1.1.2022)
Standardi kodiranja (velja od 1.10.2016)
Standardi kodiranja (velja od 1.1.2018)


Pretvorniki iz MKB-10 (2. izdaja) v MKB-10-AM ver. 6:

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): A00-V99

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): W00-X29

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): X30-X99

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): Y00-Z99

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): aktivnost

Pretvornik iz MKB-10 v MKB-10-AM (verzija 6): kraj


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno