Podatkovne zbirke in raziskave

Evidenca porabe zdravil izdanih na recept

Podatkovne zbirke in raziskave

Obdelava receptov poteka v Sloveniji že od leta 1976 dalje.

Zadnje posodobljeno: 13.02.2015
Objavljeno: 13.02.2015

Obdelava receptov poteka v Sloveniji že od leta 1976 dalje. V vmesnem obdobju se je spreminjala predvsem tehnologija zbiranja podatkov, medtem ko se nabor podatkov ni bistveno spreminjal. Do leta 1998 smo za prikazovanje podatkov o porabi zdravil uporabljali Enotno Klasifikacijo Zdravil (EKZ) od leta 1998 dalje pa uporabljamo Anatomsko Terapevtsko Kemijsko (ATC) klasifikacijo.

Podatke o izdanih zdravilih predpisanih na recept, skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, pošiljajo lekarne Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V njihovem informacijskem centru zberejo podatke in pošljejo obdelave Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). V vsakoletnih objavljenih analizah o ambulantno predpisanih zdravilih so podatki o številu izdanih receptov in stroških za izdana zdravila v obravnavanem letu. Glede na uporabnike zdravil, navajamo podatke po statističnih regijah njihovega prebivališča, po starostnih skupinah in po spolu.

Od leta 1996 dalje je v Sloveniji uradna Anatomsko Terapevtsko Kemijska (ATC) klasifikacija zdravil. Porabo zdravil prikazujemo izraženo v številu izdanih receptov na vseh petih nivojih ATC klasifikacije, od leta 2006 dalje tudi v številu definiranih dnevnih odmerkov (DDD), na 1000 prebivalcev na dan.

Analiza podatkov o pretekli porabi zdravil je osnova za strokovne smernice glede bolj učinkovite terapevtske prakse Spremljanje porabe zdravil ima zato znaten nacionalni pomen v zdravstvu. Pomembneje tudi ekonomski vidik, saj so predvsem novejša zdravila praviloma draga, kar ob hkratni precejšnji dinamiki uvajanja novih zdravil na slovensko tržišče, predstavlja znaten in naraščajoč strošek


Metodološka gradiva

 


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 7. Ambulantno predpisana zdravila

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno