Podatkovne zbirke in raziskave

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

Podatkovne zbirke in raziskave

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v letu 2023 izvajamo raziskavo o tobaku, alkoholu in nekaterih drugih drogah med prebivalci Slovenije.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 04.08.2023
Objavljeno: 04.08.2023

Namen Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah je oceniti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije, pa tudi razširjenost neustrezne uporabe zdravil, uporabe konoplje v zdravstvene namene in razširjenost nekemičnih zasvojenosti. V Sloveniji se raziskava izvaja tretjič; prejšnji sta bili izvedeni v letih 2011/12 in 2018. Enako raziskavo izvajajo tudi druge članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.

K sodelovanju v raziskavi je bilo v letu 2023 povabljenih 16.000 prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 74 let, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih (niso institucionalizirani). Vzorec oseb je pripravil Statistični urad Republike Slovenije, osnovo za vzorčni okvir je predstavljal okvir popisnih okolišev in Centralni register prebivalstva.

V vzorec izbrane osebe lahko na spletni vprašalnik odgovarjajo prek spleta:

https://anketa.nijz.si/atadd

Za dostop do ankete osebe izbrane v vzorec potrebujejo geslo, ki je zapisano v vabilu k sodelovanju, ki so ga prejele po pošti; po pošti so osebe prejele tudi vsa pojasnila v zvezi s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zaupnost zbranih podatkov

Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične in znanstvenoraziskovalne namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnim programom statističnih raziskovanj za 2023 (Uradni list RS, št. 146/2022).

NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki). Posamezne osebe iz takega prikaza ni mogoče prepoznati.

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno za osebe izbrane v vzorec. Osebe izbrane v vzorec s sodelovanjem v raziskavi soglašajo, da v raziskavi sodelujete prostovoljno, njihovi odgovori pa se lahko uporabijo za statistične in znanstvenoraziskovalne namene.

Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki pomeni kodo osebe izbrane v vzorec. Dostop do povezave med kodo in podatki osebe ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.

NIJZ bo osebne podatke oseb izbranih v vzorec hranil najdlje do 31. 12. 2024. Zunanjemu izvajalcu za izvedbo osebnega anketiranja in tiskarni za namen tiska vabil k sodelovanju NIJZ posreduje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov.

 


Podatki Nacionalnih raziskav o tobaku, alkoholu in drugih drogah so objavljeni v publikacijah, ki so dosegljive na spodnjih povezavah:

Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med Prebivalci Slovenije
̶   povzetek monografije v slovenskem jeziku
̶   povzetek monografije v angleškem jeziku

Izpostavljenost tobačnemu dimu v Sloveniji – stanje in ukrepi za zmanjševanje

Na poti do Slovenije brez tobaka 2040
̶    publikacija v angleškem jeziku: Towards tobacco-free Slovenia 2040

Pregled najnovejših podatkov o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji
̶    na voljo tudi v angleškem jeziku: The latest data on tobacco and related products use in Slovenia – an overview

Nekemične zasvojenosti v Sloveniji

Raba alkohola (Zdravstveni statistični letopis 2019)


Podatki o uporabi prepovedanih drog na Podatkovnem portalu NIJZ

Prevalenčni podatki o uporabi prepovedanih drog so dosegljivi na Podatkovnem portalu NIJZ.
Pot do podatkov: 2 Determinante zdravja -> 6 Prepovedane droge -> 2 Uporaba prepovedanih drog

 


Podatki ATADD 2011/2012 so objavljeni v publikacijah, ki so dosegljive na spodnjih povezavah:

Statistična publikacija UPORABA PREPOVEDANIH DROG,TOBAKA IN ALKOHOLA V SLOVENIJI 2011–2012

Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe

Povzetki publikacije Uporaba tobaka alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe


Mednarodno primerljivi podatki o uporabi prepovedanih drog

Mednarodno primerljivi prevalenčni podatki o uporabi prepovedanih drog iz raziskave ATADD so dosegljivi na spletni strani: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/gps_en

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno