Podatkovne zbirke in raziskave

SKUPNI DEL spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO-SKUP)

Podatkovne zbirke in raziskave

V vsebinsko področje SZBO_SKUP predstavlja vsebinsko gledano temeljni del novega sistema spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (eSZBO). V metodoloških navodilih SZBO_SKUP je opredeljen osnovni nabor podatkov, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje želi zbirati o zunajbolnišničnih obravnavah z namenom načrtovanja in upravljanja sistema zdravstvenega varstva, vključno s statističnim in raziskovalnim namenom.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 20.07.2023
Objavljeno: 20.07.2023

Metodološka navodila za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav – skupni del (SZBO-SKUP) so namenjena vsem izvajalcem ne glede na tip plačnika ali vir plačila zdravstvenih storitev v:

  • splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (šifra Q86.210 po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD),
  • specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (Q86.220) in
  • Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (VZD 512 057), Ambulantnim obravnavam v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 058), Skupnostnim psihiatričnim obravnavam v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 059), Dispanzerjih za mentalno zdravje (VZD 512 032), Klinični psihologiji (VZD 549).

V skupni del SZBO_SKUP se poročajo vsi stiki pacienta z nosilcem posameznega stika.

*Glej Priloga 9: Povezanost šifranta VZD in vsebinskih področij

 

Dinamika poročanja

O začetku oddaje prvih podatkov (paketov) SKUP preko aplikacije eSZBO bodo izvajalci obveščeni s strani NIJZ.

 

Metodološko gradivo (SKUP) za leto 2023

 

Šifranti, vezani na SZBO

 

Šifranti in klasifikacije

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Dokument je v pripravi.

 

Uporabne povezave SZBO


 

Podatki

NIJZ podatkovni portal

 


Publikacije

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno