Podatkovne zbirke in raziskave

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev na primarni in specialistični ravni (POZA)

Podatkovne zbirke in raziskave

Sistem Spremljanja zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev predstavlja prenovljen in poenoten način zbiranja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah zaradi poškodb in zastrupitev v splošni in specialistični zdravstveni dejavnosti.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 20.07.2023
Objavljeno: 20.07.2023

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev v splošni in specialistični zdravstveni dejavnosti (POZA) predstavlja pomemben vir podatkov o poškodbah in zastrupitvah, potrebnih za spremljanje zdravja prebivalcev, upravljanje sistema zdravstvenega varstva ter za poročanje mednarodnim organizacijam. Vir zanje so podatki, ki nastajajo ob izvajanju zdravstvenih storitev in so že zajeti v interne informacijske sisteme izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Sistem Spremljanja zunajbolnišničnih obravnav poškodb in zastrupitev predstavlja prenovljen in poenoten način zbiranja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah zaradi poškodb in zastrupitev. Podatki o poškodbah in zastrupitvah so izredno pomembni za načrtovanje učinkovitih politik in ukrepov za preprečevanje poškodb in zastrupitev najbolj ogroženih skupin prebivalstva ter za povečanje varnosti proizvodov in bivalnega okolja.

Tako zbrani podatki predstavljajo tudi pomemben vir podatkov za evropsko bazo poškodb in zastrupitev »Injury Data Base (IDB)«.

 

Dinamika poročanja

O začetku oddaje prvih podatkov (paketov) POZA preko aplikacije eSZBO bodo izvajalci obveščeni s strani NIJZ.

 

Metodološko gradivo (POZA) za leto 2023

 

Šifranti, vezani na POZA

 

Šifranti in klasifikacije

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO  sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Dokument v pripravi.

 

Uporabne povezave SZBO

 

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal –https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis

Urgentne obravnave zaradi poškodb in zastrupitev

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno