Podatkovne zbirke in raziskave

Evidenca sterilizacij

Podatkovne zbirke in raziskave

Podatki o bolnišničnih obravnavah predstavljajo pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 29.12.2022
Objavljeno: 29.12.2022

Podatki so pomembni tudi za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih.

Nacionalni inštitut za javno zdravje že od šestdesetih let zbira podatke o bolnišničnih obravnavah. Prva večja prenova metodologije zbiranja podatkov na področju spremljanja bolnišničnih obravnav je bila uvedena z letom 1997. V to leto segajo tudi začetki spremljanja Evidence sterilizacij, ko je bila zbirka deloma integrirana v Zdravstveni informacijski sistem bolnišničnih obravnav – Spremljanje bolnišničnih obravnav (SBO).


Metodološka gradiva

Poročanje podatkov za leto 2023

Poročanje podatkov za leto 2022

Poročanje podatkov za leto 2021

Poročanje podatkov za leto 2020

Poročanje podatkov za leto 2019

Poročanje podatkov za leto 2018

Poročanje podatkov za leto 2017

Poročanje podatkov za leto 2016

Poročanje podatkov za leto 2015

Poročanje podatkov za leto 2014


Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2023

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2022

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2021

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2020

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2019

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2018

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2017

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2016
Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacije za leto 2015
Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco sterilizacij za leto 2014

Uporabne povezave

Šifrant vrste zdravstvene dejavnosti (VZD)

Avstralska modifikacija desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM)

Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)


Podatki

NIJZ podatkovni portal –https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 6.4 Sterilizacije

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno