Podatkovne zbirke in raziskave

Evropska spletna raziskava o uporabi drog 2021

Podatkovne zbirke in raziskave

Cilj mednarodne raziskave je zbrati informacije o različnih vzorcih uporabe različnih drog, pogostosti uporabe, načinu uporabe ter količini uporabljenih drog med uporabniki drog. Izvajala se bo v Sloveniji in drugih evropskih in sosednjih državah. Z zbranimi informacijami bomo dobili boljši vpogled v uporabo drog v Sloveniji in Evropi, s katerim bomo lahko prispevali k izboljšanju slovenskih in evropskih politik na področju drog.

Zadnje posodobljeno: 18.03.2021
Objavljeno: 18.03.2021

O raziskavi

Gre za mednarodno presečno raziskavo, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Spletna raziskava »European Web Survey on Drugs: patterns of use« se v letu 2021 v Evropi izvaja tretjič, Slovenija bo k izvedbi pristopila prvič. Raziskava je bila v letih 2016-2018 izvedena v 15 evropskih državah, v njej pa je sodelovalo okrog 80.000 uporabnikov drog, ki so podali pomembne informacije o načinu uporabe drog. Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

V letu 2021 bomo v Sloveniji v raziskavi sodelovali prvič. Presečna raziskava bo istočasno potekala v 32 evropskih in sosednjih državah in je mednarodnega pomena, podatki pa bodo mednarodno primerljivi. Vprašalnik je pripravila EMCDDA, na NIJZ smo ga prevedli in prilagodili  slovenskim razmeram.

Predstavitev raziskave s slovenskimi podnapisi:

                     

Sodelovanje v raziskavi

Raziskava se izvaja v obliki spletne ankete med osebami, ki uporabljajo droge:

v slovenskem jeziku

v angleškem jeziku

QR koda za dostop do spletnega vprašalnika v slovenskem jeziku:

Namen

Namen raziskave je bolje razumeti vzorce uporabe drog v evropskih in sosednjih državah. Za celovito sliko potrebujemo informacije oseb, ki uporabljajo droge.

Udeleženci

V tej raziskavi lahko sodelujejo osebe, stare 18 let ali več, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat uporabile katero izmed naslednjih drog: konoplja (hašiš ali marihuana), kokain, ekstazi/MDMA, amfetamin, metamfetamin, heroin ali katerokoli novo psihoaktivno snov.

Koristi

Podatki, zbrani v tej raziskavi, bodo v pomoč pri oblikovanju evropske politike na področju drog v prihodnosti.

Tveganja

Anketa ne predstavlja tveganj za udeležence. Anketa je povsem anonimna in ne zajema podatkov, s pomočjo katerih bi lahko identificirali anketiranca. Podatki, navedeni v anketi, so zaupni.

Pravice udeležencev

Sodelovanje v tej raziskavi je popolnoma prostovoljno. Če oseba želi kadar koli prekiniti izpolnjevanje ankete, to lahko stori.

Varstvo podatkov

Anketa je anonimna. Zapis odgovorov v anketi ne vsebuje nobene informacije, s katero bi bilo osebo mogoče identificirati. IP naslovi ne bodo shranjeni. Informacije se bodo hranile v Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Objavljeni bodo le skupni podatki v obliki tabel in grafov, individualni podatki ne bodo objavljeni.

Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o raziskavi, se lahko obrnete na Nacionalni inštitut za javno zdravje na e-naslov: raziskave@nijz.si.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno