Podatkovne zbirke in raziskave

Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit

Podatkovne zbirke in raziskave

V letošnjem letu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prvič izvajamo Nacionalno raziskavo o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki.

Zadnje posodobljeno: 26.08.2020
Objavljeno: 26.08.2020

K sodelovanju smo povabili 8.000 prebivalcev, starih med 40. in 74. let, na podlagi verjetnostnega vzorčenja. Čeprav je sodelovanje v anketi prostovoljno, vse prejemnike vabila vljudno prosimo, da odgovorijo na vprašanja, saj je to za uspeh raziskave nadvse pomembno.

S sodelovanjem v raziskavi boste pomembno prispevali k temu, da bomo pridobili podatke o poznavanju in razumevanju sporočil Programa Svit.  Na osnovi teh podatkov bomo lažje zasnovali komunikacijske strategije, s katerimi bomo spodbudili posameznike k sodelovanju v presejalnem programu za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, istočasno nam bodo vaši odgovori v pomoč tudi pri oblikovanju bolj dostopnih in prijaznejših gradiv. Na ta način bomo skušali  izboljšati odzivnost vabljenih v program, kar pomembno vpliva na zmanjševanje pojavnosti raka na debelem črevesu in danki.

Kaj je namen raziskave?

  • Pridobiti želimo podatke ali poznate sporočila Programa Svit in ali so vam ta sporočila razumljiva.
  • Na tej osnovi bomo lažje oblikovali komunikacijske kampanje, ki bodo  izboljšale prepoznavnost in zaupanje v Program Svit. Na ta način bomo skušali spodbuditi posameznike k sodelovanju v presejalnem programu.  Poleg tega nam bodo  podatki v pomoč pri oblikovanju bolj dostopnih, razumljivejših in prijaznejših gradiv.

Kako ste bili v vzorec izbrani prav vi?

  • V vzorec ste bili izbrani naključno, in sicer kot eden izmed 8.000 prebivalcev Slovenije, ki jih bomo anketirali.
  • V vzorec ste bili izbrani po verjetnostni metodi, zato vas ne moremo nadomestiti z drugo osebo.
  • Vzorec je pripravil Statistični urad RS skladno z Zakonom o državni statistiki.
  • Uspeh raziskave in kakovost zbranih podatkov sta odvisna od vaše pripravljenosti za sodelovanje.

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

  • Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)  in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Uporabljali se bodo izključno v statistične namene (objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov) v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj za 2020 (Uradni list RS, št. 68/19, 106/20). NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le skupni rezultati (združeni podatki). Posamezne osebe iz takega prikaza ni mogoče prepoznati.
  • Vsak vprašalnik ima naključno izbrano številko, ki pomeni kodo posameznika. Dostop do povezave med kodo in vašimi podatki ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje vaših podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.

Kdo uporablja rezultate raziskave?

Uporabnik rezultatov raziskave je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Kje bodo objavljeni izsledki te raziskave?

Izsledke bomo objavili na spletni strani Programa Svit (www.program-svit.si), NIJZ (www.nijz.si) in v tiskanih publikacijah.

Ali lahko odgovarjam tudi prek spleta?

  • Da. Na anketo lahko od 24. 8. 2020 dalje odgovarjate tudi prek spleta, in sicer je vprašalnik dostopen na naslovu https://anketa.nijz.si/SVIT.
  • Za dostop do ankete potrebujete svoje osebno geslo, ki je navedeno na prvi strani pisma, ki ste ga prejeli po pošti.

Za vse informacije v zvezi z Raziskavo o učinkovitosti komuniciranja Programa Svitsmo vam na voljo na telefonskih številkah: 01 24 41 416 in 01 24 41 737 ter preko elektronske pošte: programsvit@nijz.si.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno