Podatkovne zbirke in raziskave

Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019)

Podatkovne zbirke in raziskave

Namen Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey – EHIS) je oceniti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto uporabljamo različne zdravstvene storitve in kakšen je naš življenjski slog, povezan z zdravjem. V Sloveniji se je raziskava izvedla trikrat; prva je bila izvedena leta 2007, druga leta 2014, zadnja pa leta 2019. Enako raziskavo so tako v letih 2014-2015 kot tudi v 2019 v skladu z zakonom in po enotni metodologiji Eurostata izvedle vse države članice Evropske unije, zato so njeni izsledki mednarodno primerljivi.

Zadnje posodobljeno: 30.09.2020
Objavljeno: 30.09.2020

Vzorec

Raziskava je potekala na vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih. K sodelovanju v raziskavi je bilo povabljenih 16.000 prebivalcev Slovenije, 8.000 oseb smo povabili k sodelovanju v pomladanskem delu zbiranja podatkov, nadaljnjih 8.000 oseb pa smo povabili k sodelovanju jeseni.
Vzorec oseb je pripravil Statistični urad Republike Slovenije, osnovo za vzorčni okvir je predstavljal okvir popisnih okolišev in Centralni register prebivalstva. Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje, vzorec je stratificiran dvostopenjski (PPS s ponavljanjem). Eksplicitno je bilo stratificirano po velikosti in tipu naselja, implicitno pa po statističnih regijah.

Način zbiranja podatkov

Raziskava se je izvedla s kombiniranim načinom zbiranja podatkov, in sicer s:

  • spletnim anketiranjem, ki ga je pripravil in izvedel NIJZ. Anketiranje je potekalo s pomočjo aplikacije za spletno anketiranja 1KA (www.1ka.si). Vse izbrane osebe so z obvestilnim pismom prejele tudi geslo za dostop do spletne ankete. Spletno anketiranje je bilo osebam, izbranim v vzorec, na voljo ves čas raziskave;
  • osebnim anketiranjem, ki ga je izvedel zunanji izvajalec. Raziskava se je izvedla s pomočjo računalniško podprtega osebnega anketiranja (CAPI). V osebno anketiranje so bili vključeni vsi anketiranci, ki niso izpolnili spletne ankete.

Stopnja odgovora v raziskavi

Med 16.000 osebami izbranimi v vzorec je bilo 14.736 oseb ustreznih za anketiranje, 1.264 pa je bilo neustreznih, npr. na naslovu izbrane osebe stanovanje ni naseljeno ali pa stanovanja ni, ker je tam poslovni prostor, izbrana oseba stanuje drugje v Sloveniji ali tujini, živi v skupinskem gospodinjstvu, je umrla ali neznana na tem naslovu. 4.836 ustreznih oseb ni sodelovalo v anketi, saj so bodisi zavrnili sodelovanje ali pa v času anketiranja ni bilo možno vzpostaviti kontakta z njimi. Opravljenih je bilo 9.900 anket z izbranimi osebami; od teh jih je bilo 49,2 % opravljenih prek spleta, 50,8 % pa z osebnim anketiranjem.

Stopnja odgovora v raziskavi je bila 67 %.

Odgovori nadomestne enote (proxy): odgovori nadomestne enote so bili dovoljeni v primerih, ko izbrane osebe trpijo za dolgotrajnimi kognitivnimi, duševnimi težavami, dolgotrajno hudo šibkostjo ali invalidnostjo, so bili ves čas terenskega zbiranja podatkov v bolnišnici ali v socialnovarstvenem domu ali pa je izbrana oseba odsotna zaradi izobraževanja ali dela za celotno obdobje terenskega zbiranja podatkov. V raziskavi smo pridobili 137 odgovorov nadomestnih enot.

Uteževanje in značilnosti vzorca

Namen uteževanja podatkov je izboljšati reprezentativnost vzorca, tako da vzorec čim bolj predstavlja ciljno populacijo. Vsaka anketirana enota v vzorcu tako predstavlja določeno število enot ciljne populacije. Končna utež vsake anketirane osebe je zmnožek uteži neodgovora in kalibracijske uteži, ki omogoča prilagajanje znanim vrednostim populacije glede na spol, 10-letne starostne skupine z najvišjo kategorijo 80+ let, tri stopnje izobrazbe in statistično regijo (raven NUTS 3). Za kalibriranje so bili uporabljeni podatki o prebivalstvu na dan 1. 1. 2019.

V spodnji tabeli so navedene značilnosti anketiranih oseb (neuteženi podatki) ter pa uteženi podatki glede na velikost vzorca in velikost populacije.

Rezultati raziskave

Rezultati raziskave iz leta 2007 in 2014 so na voljo na Podatkovnem portalu NIJZ: https://podatki.nijz.si/

Mednarodni podatki za leti 2007 in 2014 za države članice Evropske unije so na voljo na spletni strani Eurostata: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Data navigation tree -> Database by themes -> Population and social conditions -> Health)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno