Podatkovne zbirke in raziskave

Obravnave na rehabilitaciji

Podatkovne zbirke in raziskave

Podatki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnavah na rehabilitaciji zaradi bolezni, poškodb, … predstavljajo pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti, za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 05.05.2023
Objavljeno: 05.05.2023

Od leta 1998 dalje se v Podatkovni zbirki o bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah na rehabilitaciji spremlja zahtevnejšo medicinsko rehabilitacijo, ki se na podlagi napotnice izvaja v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije (URI – Soča), in zdraviliško zdravljenje, ki obsega zahtevnejšo medicinsko rehabilitacijo s souporabo naravnih zdravilnih sredstev v naravnih zdraviliščih (in ki se izvaja kot pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi indikacij in drugih pogojev). Zahtevnejša medicinska rehabilitacija se izvaja na stacionarni ali na ambulantni način. Pacienta pregleda zdravnik specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine ter ga sprejme na rehabilitacijsko obravnavo:

1. na ambulantno obravnavo ali

2. v stacionar oz. na bolnišničo obravnavo.

Med ambulantne (zunajbolnišnične) obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na ambulantno obravnavo v URI – Soča ali v zdravilišče, v katerega lahko glede na zdravstveno stanje dnevno prihajajo na obravnavo. Kot ena ambulantna obravnava se šteje tudi, kadar mora pacient priti večkrat na terapijo v okviru ene ambulantne obravnave.

Med obravnave v stacionarju oz. bolnišnične obravnave štejemo obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na zdraviliško zdravljenje na stacionarni način v zdravilišče, v katerem morajo glede na zdravstveno stanje bivati, in obravnave pacientov, ki so bili sprejeti na rehabilitacijsko bolnišnično obravnavo v URI – Soča. Od leta 2013 med obravnavami v stacionarju posebej ločujemo hospitalizacije, dolgotrajne dnevne obravnave in enodnevne obravnave.


Metodološka gradiva

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2023:

Metodološka navodila (ver. 4.0), od leta 2023 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 5.02

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2022:

Metodološka navodila (ver. 3.9), od leta 2022 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 4.8

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2021:

Metodološka navodila (ver. 3.8), od leta 2021 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 4.7

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2020:

Metodološka navodila (ver. 3.7), od leta 2020 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 4.5

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2019:

Metodološka navodila (ver. 3.6), od leta 2019 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 4.4

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2018:

Metodološka navodila (ver. 3.5), od leta 2018 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 4.2

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2017:

Metodološka navodila (ver. 3.4), od leta 2017 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 4.0

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2016:
Metodološka navodila (ver. 3.3), od leta 2016 dalje

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 3.4

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2015:
Metodološka navodila (ver. 3.2), od leta 2015 dalje

Poročanje podatkov o obravnavah na rehabilitaciji za leto 2014:
Metodološka navodila (ver. 3.0) popravek, od leta 2014 dalje

 

Poročilo o delu zavoda

Navodila (Poročilo o delu zavoda, NIJZ 57)

Obrazec (Poročilo o delu zavoda, NIJZ 57)


Klasifikacije in šifranti

Veljavni šifranti za leto 2023

Veljavni šifranti za leto 2022

Veljavni šifranti za leto 2021

Veljavni šifranti za leto 2020

Veljavni šifranti za leto 2019

Veljavni šifranti za leto 2018

Veljavni šifranti za leto 2017

Veljavni šifranti za leto 2016

Veljavni šifranti za leto 2015

Veljavni šifranti za leto 2014

 

Uporabne povezave

Avstralska modifikacija desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM)


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 6.3 Obravnave na rehabilitaciji

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno