Podatkovne zbirke in raziskave

Perinatalni informacijski sistem

Podatkovne zbirke in raziskave

Podatke o porodnicah in novorojenčkih v Sloveniji zbiramo v Perinatalni informacijski sistem RS (PIS RS) od leta 1986. PIS RS je bil zasnovan z namenom zmanjšati perinatalno obolevnost in umrljivost. V obdobju od leta 1986 do 1992 so začeli v okviru raziskovalnega projekta razvijati sodoben informacijski sistem za spremljanje perinatalnega varstva, v katerega se je leta 1987 vključilo vseh 14 porodnišnic.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 05.04.2023
Objavljeno: 05.04.2023

Leta 1993 je Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (PIS RS) postal zdravstveni register rojstev in porodov v državi, ker je nadomestil prejšnjo Prijavo poroda. Leta 2002 smo podatkovno zbirko integrirali v zdravstveni informacijski sistem bolnišničnih obravnav, pri čemer pa je osnovna zbirka ohranila lastnosti registra rojstev in porodov, ne glede na mesto ali način dogodka.

Vir podatkov o porodnicah in novorojenčkih sta obrazca »Porodni zapisnik« (DZS obrazec 8,172) in »Novorojenček« (DZS obrazec 8,173). Zbirka je opredeljena v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/2000).

V Perinatalni informacijski sistem RS se poročajo vsi živorojeni, ne glede na porodno težo, in mrtvorojeni s porodno težo 500 gramov in več ALI gestacijsko starostjo 22 tednov in več.
Izjema so prijave mrtvorojenih plodov multiplih nosečnosti, kjer med rojstva uvrstimo vse otroke, v kolikor vsaj en izpolnjuje kriterije.

Za izračune stopenj umrljivosti (zgodnja in pozna neonatalna umrljivost, perinatalna umrljivost) uporabljamo podatke iz podatkovne zbirke umrlih, ker PIS RS ne zajema smrti novorojencev po odpustu iz porodnišnice.

PIS RS je učinkovit, enostaven in hiter za zbiranje natančnih podatkov za celotno populacijo porodnic in novorojencev v državi. V podatkovni zbirki podatkov so zabeležena rojstva v porodnišnicah in doma, s strokovno pomočjo in brez nje, na enoten način.

Zahvaljujemo se vsem, ki zbirajo podatke v porodnišnicah.


Metodološka gradiva

IZOBRAŽEVANJE GLEDE NOVOSTI v metodoloških navodilih za Perinatalni informacijski sistem (PIS) – predstavitve:
Uvod in spremembe zaradi uskladitve z SBO
Spremembe v porodniškem delu PIS

Metodološka navodila

Metodološka navodila ver 2.6, od leta 2023 (dopolnitev)
Metodološka navodila ver.2.5, od leta 2023
Metodološka navodila ver.2.4, od leta 2022
Metodološka navodila ver.2.3, od leta 2021
Metodološka navodila ver.2.2, od leta 2020
Metodološka navodila ver. 2.1, od leta 2019
Metodološka navodila ver. 2.0, od leta 2018
Metodološka navodila ver. 1.9, od leta 2017
Metodološka navodila ver. 1.8, od leta 2016
Metodološka navodila ver. 1.7, od leta 2015
Metodološka navodila ver. 1.5, od leta 2014
Metodološka navodila ver. 1.4, od leta 2013

 

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, za leto 2023

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v2.7

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.6

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.5

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.4, za leto 2022

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.3, za leto 2021

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.2, za leto 2020

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.1, za leto 2019

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 2.0, za leto 2018

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 1.7

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 1.6.2

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS, v 1.3


Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2023
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2022
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2021
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2020
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2019
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2018
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2017
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2016
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2015
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2014
Seznam veljavnih šifrantov za Perinatalni informacijski sistem za leto 2013


Podatki

NIJZ podatkovni portal –https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.2 Porodi in rojstva
PORODI IN ROJSTVA V SLOVENIJI 2016 – 2018

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno