Podatkovne zbirke in raziskave

Preventivno zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine (PZVO)

Podatkovne zbirke in raziskave

Metodološka navodila PZVO so namenjena vsem izvajalcem ne glede na tip plačnika ali vir plačila zdravstvenih storitev v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti – VZD 302 (šifra Q86.210 po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD) oziroma vsem ambulantam družinske medicine.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.03.2023
Objavljeno: 27.03.2023

V metodoloških navodili SZBO PZVO so zajete samo tiste storitve in podatki, ki se navezujejo na področje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine, vezane na delo diplomirane medicinske sestre, zaposlene v ambulanti družinske medicine in zdravstvene storitve, ki so vezane na delo osebnega izbranega zdravnika.

Preventivno zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne medicine (PZVO) se v Sloveniji izvaja sistemsko in je opredeljeno v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/9847/9826/0067/0133/0237/03117/0431/0583/0722/09 in17/15, 47/18, 57/18 in 57/18).

 

Od leta 2002 do leta 2011 se je izvajal Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni, v sklopu katerega so se izvajali preventivni pregledi pri osebnem izbranem zdravniku v ambulanti družinske medicine. Leta 2011 se je začel izvajati projekt Referenčne ambulante (RADM), ki se je končal 31.12.2018. V tem obdobju se je izvajanje integriranega preprečevanja in obravnave kronično nenalezljivih bolezni (KNB) preneslo na diplomirano medicinsko sestro v sodelovanju z izbranim zdravnikom. Preventivno zdravstveno varstvo odraslih se je razširilo s področja srčno-žilnih bolezni na nekatere preostale kronične nenalezljive bolezni (kronična obstruktivna bolezen pljuč, astma, depresija, sladkorna bolezen tip 2, osteoporoza, benigna hiperplazija prostate). Ob zaključku projekta RADM je bil s 1.1.2019 ponovno prevzet naziv ADM. V letu 2022 v Sloveniji obstajata še dva ločena sistema preventivnega zdravstvenega varstva odraslih. Cilj je sistem preventivnega varstva poenotiti in kadrovsko okrepiti vse ambulante družinske medicine z diplomirano medicinsko sestro.

 

Metodološka navodila za sprejem podatkov za spremljanje preventivnega zdravstvenega varstva ter zbiranja podatkov odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine imajo podlago v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Nastala so z namenom opredeliti koncepte spremljanja zunajbolnišničnih obravnav in področje spremljanja preventivnega zdravstvenega varstva. Podatki, ki nastajajo znotraj omenjenih zdravstvenih storitev pri diplomirani medicinski sestri ali izbranem osebnem zdravniku so natančno opredeljeni z ustreznim naborom podatkov, kontrole podatkov, obveznosti poročanja, strukturo zapisa podatkov in načina poročanja.

Dinamika poročanja

O začetku oddaje prvih mesečnih podatkov (paketov) PZVO preko aplikacije eSZBO bodo izvajalci obveščeni s strani NIJZ.

 

Metodološko gradivo (PZVO) za leto 2023

 

Šifranti, vezani na PZVO

 

Šifranti in klasifikacije

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Dokument je v pripravi.

 

Uporabne povezave SZBO

 

Uporabne povezave PZVO

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal

 


Publikacije

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno