Podatkovne zbirke in raziskave

Spremljanje obravnav v patronažnem zdravstvenem varstvu (PATR)

Podatkovne zbirke in raziskave

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.03.2023
Objavljeno: 27.03.2023

Uvod

Evidenca patronažne zdravstvene nege (NIJZ 6) sega v leto 1959 in je nastala na osnovi poročil o delu patronažne službe. Razen manjših sprememb obrazca Statistično poročilo o delu patronažnega varstva (Obr. 8,95), sta vsebina in način poročanja ostali nespremenjeni. V obdobju od začetka sistematičnega spremljanja patronažnega zdravstvenega varstva do danes se je z razvojem stroke ter s povečevanjem bremena kroničnih nenalezljivih bolezni in drugih potreb po patronažnih obravnavah, povečala zahtevnost in kompleksnost obravnav. Zaradi tega so obstoječi postopki zbiranja, beleženja in statističnega poročanja podatkov o delu patronažne službe neustrezni in neučinkoviti ter ne omogočajo poglobljenih analiz, s pomočjo katerih bi lahko ustrezno spremljali in načrtovali sodobno patronažno zdravstveno varstvo.

Posodobljena Evidenca patronažne zdravstvene nege bo preko spremljanja opravljenih aktivnosti omogočila natančnejši vpogled v izvajanje patronažnega zdravstvenega varstva. S tem bomo lažje analizirali značilnosti izvajanja storitev, obremenitve zaposlenih in kazalnike kakovosti. Na podlagi tako zbranih podatkov in informacij bomo ustrezneje načrtovali potrebe po obravnavah in kadrih v patronažnem zdravstvenem varstvu, s ciljem učinkovito odgovoriti na naraščajoče potrebe prebivalcev.

 

Dinamika poročanja

O začetku oddaje prvih mesečnih podatkov (paketov) PATR preko aplikacije eSZBO bodo izvajalci obveščeni s strani NIJZ.

 

Metodološko gradivo za leto 2023

 

Šifranti, vezani na PATR

 

Šifranti in klasifikacije

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja – december 2022

 

Spletna učilnica PATR (namenjena le izvajalcem z uporabo gesla)

Patronažno zdravstveno varstvo

 

Uporabne povezave SZBO

 

Povezava do predhodnih metodoloških navodil

Metodološka navodila do leta 2023

 

Podatki in publikacije

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno