Podatkovne zbirke in raziskave

Uporaba drog v času pandemije COVID-19

Podatkovne zbirke in raziskave

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) izvaja raziskavo, s katero želi raziskati vpliv pandemije COVID-19 na spremembe v vzorcih uporabe drog, na programe zmanjševanja škode in zagotavljanja programov pomoči in obravnave v državah članicah EU. Cilj je zbrati informacije, ali so se spremenili vzorci uporabe drog zaradi COVID-19 v posameznih evropskih državah ter v Evropi nasploh.

Zadnje posodobljeno: 21.04.2020
Objavljeno: 21.04.2020

Izbruh pandemije COVID-19 (koronavirusa) v Evropi in ukrepi za obvladovanje bolezni (samoizolacija, karantena, omejitev gibanja, zaustavitev javnega življenja) so za izvajalce programov, ki v skupnostih in v zaporih zagotavljajo pomoč in obravnavo uporabnikom drog, postavili številne izzive. Zaradi pandemije bi se lahko spremenili tudi vzorci uporabe drog in načini pridobivanja drog. Razumevanje posledic pandemije COVID-19 in ukrepov, s katerimi so se posamezne države odzvale na poslabšanje dostopa do programov obravnave in pomoči za uporabnike drog ter razumevanje, kako so se ponudniki programov in uporabniki drog prilagodili novim razmeram, bo lahko pomagalo izboljšati odzive na področju zagotavljanja pomoči in obravnave zaradi uporabe drog.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) izvaja raziskavo, s katero želi čim hitreje raziskati vpliv pandemije COVID-19 na spremembe v vzorcih uporabe drog, na programe zmanjševanja škode in zagotavljanja programov pomoči in obravnave v državah članicah EU. Cilj je zbrati informacije, ali so se spremenili vzorci uporabe drog zaradi COVID-19 v posameznih evropskih državah ter v Evropi nasploh.

Raziskava se izvaja v obliki spletne ankete med osebami, ki uporabljajo droge. Spletni vprašalnik je dosegljiv na naslednji povezavi:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=SL

Namen:

Glavni namen te raziskave je bolje razumeti vpliv COVID-19 na vzorce uporabe drog v državah EU. Za celovito sliko potrebujemo informacije od oseb, ki uporabljajo droge.

Udeleženci:

V anketi lahko sodelujejo osebe, stare 18 let ali več.

Koristi:

Informacije, zbrane v anketi, bodo v pomoč pri načrtovanju prihodnjih odzivov na COVID-19 v Evropi.

Tveganja:

Udeleženci bodo v anketi vprašani o uporabi drog. Anketa je povsem anonimna in ne zajema informacij, s pomočjo katerih bi lahko identificirali posameznega udeleženca. Podatki, navedeni v anketi, so zaupni.

Pravice udeležencev:

Sodelovanje v anketi je prostovoljno. Če oseba želi kadar koli prekiniti izpolnjevanje ankete, lahko to stori.

Kontakt:

Če imate kakšno vprašanje o raziskavi, se lahko obrnete na Nacionalni inštitut za javno zdravje na e-naslov: raziskave@nijz.si.

Varstvo podatkov:

Informacije, ki jih sodelujoči navedejo v anketi, so zaupne in varno shranjene. Vprašalnik je anonimen, čeprav vsebuje nekaj splošnih vprašanj o položaju osebe, ki bodo pripomogli k razumevanju, kako so se ponudniki programov pomoči in obravnave odzvali v različnih delih Evrope. Zapis odgovorov v anketi ne vsebuje nobene informacije, s katero bi bilo osebo možno identificirati. Niti IP naslovi niti ostale sledi, ki bi lahko vodile k razkritju udeležencev, ne bodo shranjeni. Zbrane informacije se bodo hranile v EMCDDA. Objavljeni bodo le skupni podatki v obliki tabel in grafov, individualni podatki ne bodo objavljeni.


Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno