Podatkovne zbirke in raziskave

Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost (NOST)

Podatkovne zbirke in raziskave

V Primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk se v okviru posodobitve in nadgradnje spremljanja zunajbolnišničnih obravnav SZBO spremljajo vse aktivnosti v zdravstveni dejavnosti Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306): VZD 306007 (Dispanzer za ženske) oz. 306008 (Obsojenci in priporniki – dispanzer za ženske).

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.03.2023
Objavljeno: 27.03.2023

V Primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk se pri večini kurativnih in preventivnih obravnav spremlja samo skupni del podatkov (SZBO), ki se zbira pri vseh zunajbolnišničnih obravnavah. Izjema so obravnave nosečnic pri katerih smo predvideli tudi dodaten nabor podatkov »Nosečnost« (SZBO_NOST), ki so navedeni metodoloških navodilih objavljeni na tej strani.

Da bi izvajalcem olajšali beleženje podatkov, smo iz šifranta VZS izbrali šifre za najpogostejše vrste pregledov in postopkov, ki se opravljajo v primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk in jih povezali tudi z dvema ZZZS šifrantoma in sicer Seznamom storitev 15.21: Storitve v ginekologiji na primarni ravni in Seznamom storitev 15.51: Evidenčne preiskave UZ. Povezava na šifrant: Priloga 3.

Obvestilo izvajalcem: sprememba obveznosti poročanja podatkov za področje eSZBO_NOST

Na podlagi metodoloških navodil “Zdravstveno varstvo žensk: nosečnost”verzija 1.3 se spremeni obveznost poročanja podatkov za vsebinsko področje eSZBO_NOST. Do konca leta 2023 se za to vsebinsko področje poroča podatke skupnega dela in podatka  Tedni nosečnosti po zadnji menstruaciji (ZM) in UZ (podatek 35) in podatek PDP (predviden datum poroda) po ZM ali po UZ (podatek 36).

Dinamika poročanja

O začetku oddaje prvih mesečnih podatkov (paketov) NOST preko aplikacije eSZBO bodo izvajalci obveščeni s strani NIJZ.

 

Metodološko gradivo NOST za leto 2023

 

Šifranti, vezani na NOST

 

Vprašalniki

 

Vprašalniki PODN, EPDS, WAST, NADO

Projekt PODN je namenjen za pomoč ranljivim skupinam nosečnic in mater. V letih 2017-2019 sta ga vzpostavila Ministrstvo za zdravje in Ginekološka klinika Ljubljana s ciljem prepozave in pomoči nosečnicam in materam z depresivnimi in anksioznimi motnjami, žrtvam nasilja ter tistim, ki imajo težave z alkoholom, kajenjem in prepovedanimi snovmi.
Povezava do spletišča PODN: https://www.podn.si/

Povezava do spletnih obrazcev za prepoznavanje odvisnosti, depresije in nasilja pri nosečnicah:

 

Šifranti in klasifikacije

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

  • Dokument je v pripravi.

 

Uporabne povezave SZBO

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal –https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno