Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Ohranjanje in krepitev ustnega zdravja otrok in mladostnikov

Ne spreglejte
Najnovejše
Vzgoja za ustno zdravje 2

Vzgoja za ustno zdravje za otroke in mladostnike

Kakovost življenja je povezana tudi z dobrim ustnim zdravjem. Z vzgojo za ustno zdravje krepimo zavedanje o pomenu ustnega zdravja otrok in mladostnikov, da bodo lahko razvili pozitiven odnos do ustnega zdravja in pridobili zavedanje o pomenu lastne skrbi zanj, ki je ključen dejavnik ohranjanja in krepitve ustnega zdravja. Navade in veščine pridobljene v otroštvu je lažje ohraniti skozi kasnejša življenjska obdobja. Ker je ustno zdravje tesno povezano s splošnim zdravjem pa to poleg krepitve ustnega zdravja pomeni tudi krepitev in izboljšanje splošnega zdravja posameznika.

Ime programa: Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Ciljna skupina: Otroci in mladostniki vseh starostnih skupin. Delno tudi starši, skrbniki ter strokovnjaki v vzgoji in izobraževanju

Opis programa:

Vzgoja za ustno zdravje je program, ki pomembno prispeva k pridobivanju znanj, veščin, zdravih navad in vedenj na področju ohranjanja, izboljšanja in krepitve ustnega zdravja otrok in mladostnikov ob upoštevanju razvojnih značilnosti določenega starostnega obdobja. Sredstva za njegovo izvajanje zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namenjen je predšolskim in šolskim otrokom, dijakom, staršem in skrbnikom ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Izvaja se za skupine ter v obliki individualnih obravnav, ki omogočajo na posameznika osredotočeno vzgojo za ustno zdravje.

Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov poteka na podlagi strokovnih izhodišč. Formalna struktura vseeno omogoča izvedbo aktivnosti prilagojeno glede na potrebe okolja. Izvajalci vzgoje za ustno zdravje iz zdravstvenih ustanov se aktivno povezujejo z vzgojnoizobraževalnimi ustanovami in lokalnim okoljem, ki so pomembna podporna okolja pri izvajanju vzgoje za ustno zdravje in njeni promociji.

Izvajanje programa nudi možnosti sodelovanja z različnimi strokovnjaki znotraj  zdravstvenih ustanov (povezovanje z aktivnostmi krepitve zdravja za otroke in druge  aktivnosti zdravstvenovzgojnih centrov/centrov za krepitev zdravja) in vključevanje v lokalno skupnost,  ter tudi širše (sodelovanje z nevladnimi organizacijami, Mladinskimi centri…).

Dokazana je povezanost med zobnimi in ustnimi boleznimi ter najpogostejšimi kroničnimi boleznimi in vpliv ustnih in zobnih bolezni na zdravje otrok. Zaradi vpliva prehranskih izbir na ustno zdravje, je upoštevanje vidikov ustnega zdravja pomembno pri celostni obravnavi že od obdobja pred in med nosečnostjo ter v najzgodnejšem otroštvu. Kontinuiteta v vzgoji za ustno zdravje skozi celotno predšolsko ter šolsko obdobje in v aktivnostih za študentsko populacijo je naložba v dobro ustno zdravje v kasnejših letih.

Z zavedanjem pomembnosti sodelovanj med različnimi izvajalci zobozdravstvenega varstva in iskanjem možnosti ter priložnosti povezav z drugimi strokovnjaki, si prizadevamo za nadgradnjo obstoječega programa vzgoje za ustno zdravje. S tem želimo še izboljšati skupno skrb za ustno zdravje ranljivih posameznikov in skupin  otrok in mladostnikov (otroci in mladostniki z različnimi, tudi zmanjšanimi zmožnostmi, otroci in mladostniki, ki opustijo šolanje…) ter okrepiti starše v njihovi aktivni vlogi.

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno