Prehranske raziskave

Prehranske raziskave in podatki

Prehranska epidemiologija je sklop raziskav, ki proučuje in zbira podatke o prehranskih navadah, prehranskih vnosih ter količinah zaužitih živil pri posameznih skupinah prebivalstva.

Ne spreglejte
Najnovejše
Ketogenic low carbs diet - food selection on white background

Študija prehranskega vnosa dr. Kochove

V letu 1997 je bila v Sloveniji prvič opravljena večja, nacionalno reprezentativna, neposredna raziskava »Prehranske navade odraslih Slovencev z vidika varovanja zdravja«, ki je že vključevala za tisti čas sodobne tehnike zbiranja podatkov o prehranskih navadah in prehranskih vnosih. Raziskava je prvič omogočila vpogled v prehrano prebivalcev glede na spol, starostne skupine, stopnjo izobrazbe, bivalno okolje ter materialni standard. Zaradi možne ponovljivosti pa je omogočila tudi začetek spremljanja trendov na tem področju.

zdravo življenje

Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije

Raziskava predstavlja pregled pomembnih podatkov o navadah prehranjevanja, njihovo usklajenost s priporočili, daje pa tudi dobro osnovo za nadaljnje poglobljeno raziskovanje povezanosti posameznih varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, povezanih s prehranjevanjem, prehranskimi vnosi in prehranskim statusom. Podatki so bili pridobljeni med letoma 2007 in 2008 s pomočjo anketiranja naključno izbranih posameznikov, starih med 18 in 65 let in prvič tudi harmonizirani s pristopom, ki ga je uvedla Evropska agencija za varnost hrane.

Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije

prehrana, zdrava prehrana, zelenjava

Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije

Prehrana je pomemben dejavnik zdravja in dobrega počutja. Kaj in kako jemo, vpliva na naše zdravje skozi celotno življenje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo skupaj s partnerji projekta med prebivalci Slovenije izvedli nacionalno prehransko raziskavo, ki smo jo poimenovali SI.Menu 2017/18 in je del vseevropske raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil, ki jo na ravni EU usklajuje Evropska agencija za varnost hrane. Podatki so prvič tudi mednarodno primerljivi in so del celovite evropske zbirke podatkov.

Kako se prehranjujemo v Sloveniji od dojenčkov, otrok, mladostnikov do odraslih?

Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije

Zbiranje podatkov o porabi hrane – delovna skupina EFSA

Slikovno gradivo za določanje vnosa živil

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno