Prehranske smernice

Značilnosti študentske prehrane

Prehranske smernice

Študenti (podobno kot ostala odrasla aktivna populacija) zdravim prehranskim izbiram večinoma ne namenjajo prevelike pozornosti, kar kaže da se še ne zavedajo pomena zdravega načina prehranjevanja za krepitev in ohranitev zdravja.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 03.01.2022
Objavljeno: 03.01.2022

Glede na nedavno anketno raziskavo o razlogih za neustrezen izbor obrokov med študenti so bili največkrat omenjeni: skromno finančno stanje, izredno kratko odmerjen čas med predavanji in ostalimi obveznostmi (neprilagojeni urniki študijskih obveznosti, študentsko delo) ter premajhna in krajevno oddaljena dostopnost ustrezno pripravljenih študentskih obrokov.

Ob neustreznih prehranskih navadah in hkrati odsotnosti motivacije ali časa za redno telesno vadbo se del študentov že sooča s posledicami nezdravega življenjskega sloga, ki vpliva na slabše telesno in duševno počutje in razpoloženje, slabšo delovno storilnost in nenazadnje na slabše zdravstvene stanje študenta.

Če želimo podpreti zdravje študentov, je treba prehrano študentov čim bolj prilagoditi njihovim potrebam, in sicer tako količinsko kakor tudi po sestavi in razmerju vsebovanih sestavin. Kot že omenjeno: zdrave prehranske izbire pomembno vplivajo na boljše počutje študentov, njihovo večjo storilnost ter posledično na bolj učinkovit študij.

Študenti glede na raziskave zaužijejo premalo zelenjave in preveč nekakovostnih maščob, soli in sladkorja, od dnevnih obrokov se najpogosteje odrečejo zajtrku in imajo izrazito neustrezen ritem prehranjevanja. Številni se prehranjujejo enolično in uživajo kalorično bogato in hitro pripravljeno hrano.

S primerno izbiro prehransko ustreznejših živil (izbor sezonskih in lokalnih živil) in postopkov priprave jedi omogočimo študentom bolj zdrave obroke.

Država v okviru gostinske ponudbe zagotavlja študentom subvencionirano študentsko prehrano. Ukrep ima veliko prednosti, vendar pa so nekateri študentski obroki pogosto preveliki, manj nekakovostni ter pripravljeni na neustrezen način. Zato želimo v okviru programa Dober tek, študent! več pozornosti nameniti redni prehrani študentov, kakovosti subvencionirane študentske prehrane, gostinskim ponudnikom pa pri njenem zagotavljanju omogočiti strokovno podporo.

Ministrstvo za zdravje je že s prvim nacionalnim programom prehranske politike sprejelo Smernice zdravega prehranjevanja za študente, ki postavljajo standard za ponudnike prehrane.

Spodbujanje ponudbe zdravju koristnih obrokov v gostinstvu, s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil, je tudi del prizadevanj novega nacionalnega programa Dober tek Slovenija, ki se jim posvečamo znotraj programa Razvoj trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani oz. Dober tek, študent!.

Slika 1: Utrinek z usposabljanja (foto: Staš Zorzo)

Eden od izdelkov programa je tudi izdan priročnik Zakuhajmo pravo izbiro, ki ponuja praktične ideje za zdrave, okusne, preproste in uravnotežene obroke, s tem pa tudi možnosti za lažje udejanjanje smernic zdravega prehranjevanja za študente in predstavlja tudi osnovo za vse, ki bi si želeli zagotavljati višji nivo prehranske kakovosti študentskih obrokov in s tem pridobiti simbol zdravju koristnega obroka»Prava izbira«.

Verjamemo, da bomo s programom zastavljenimi ukrepi spodbudili pripravo bolj kakovostnih študentskih obrokov, njihov izbor ter posledično boljše prehranjevalne navade, ki bodo prispevale k boljšemu zdravju naših študentov ter k njihovi večji storilnosti in uspešnosti pri študiju ter da bo zanimanja za pridobitev simbola Prava izbira s strani gostinskih ponudnikov veliko, saj bo simbol Prava izbira  pomenil dodano vrednost ter večjo prepoznavnost in konkurenčnost v gostinstvu in turizmu.

Prava izbira, simbol
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno