Dober tek, študent!

Dober tek, študent!

NIJZ je s strani Ministrstva za zdravje pridobil finančna sredstva za izvajanje programa strokovne podpore študentski prehrani – Dober tek, študent!

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv programa: Nadgradnja razvoja trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani

Skrajšan naslov: Dober tek, študent!

Trajanje projekta: 1. 11. 2022 do 1. 11. 2025

Projekt financira: Ministrstvo za zdravje RS

Partnerji v programu: Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT)

Podporniki programa: Študentska organizacija Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Turistično gostinska zbornica Slovenije

Vodja projekta: doc. dr. Matej Gregorič, NIJZ

E-pošta: kuhajmo_zdravo@nijz.si, veronika.pralica@nijz.si

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v juniju 2022 kandidiral na Javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja s programom »Nadgradnja razvoja trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani – Dober tek, študent!«. Dober tek, študent! predstavlja trajnostno naravnan program strokovne podpore udejanjanju Smernic zdravega prehranjevanja za študente.

Projekt je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta, delo na tem področju želimo nadaljevati. Z razvitim simbolom Prava izbira bomo nadaljevali s promocijo in uveljavljanjem sistema za oblikovanje zdrave ponudbe ter tako čim širšemu krogu gostincev omogočili izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe, potrošnikom pa lažjo prepoznavo in izbiro kakovostne ponudbe.

S programom želimo doseči naslednje cilje:

  • omogočiti gostinskim ponudnikom (praktična) prehranska usposabljanja, možnost nadgradnje ponudbe in s tem večje prepoznavnosti zdravju koristnejše ponudbe ter pripraviti prehranska priporočila po meri ponudnikov,
  • povečati razpoložljivost, zanimanje ter lažjo prepoznavnost prehransko ustreznejših izbir v okviru gostinske ponudbe,
  • spodbuditi in povečati zdrav način prehranjevanja zunaj doma ter uvesti sistem označevanja prehransko ustreznejše gostinske in turistične ponudbe ter uveljaviti merila zdravega prehranjevanja v okviru javnega razpisa za ponudnike subvencionirane študentske prehrane.

Pri razvoju programa bo posebna pozornost posvečena:

  • preučitvi potreb študentov in potrošnikov pri izbiri ponudbe in ugotovitvi dejavnikov, ki bi ponudnike hrane usmerjali k bolj zdravi ponudbi,
  • razvoju pristopa in pilotnega testiranja strokovnega spremljanja prehrane pri ponudnikih ter izvedbi strokovnega spremljanja,
  • izvajanju teoretičnih in praktičnih usposabljanj ponudnikov prehrane ter prilagajanju ponudbe veljavnim smernicam,
  • podeljevanju simbola Prava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo z razširitvijo na čim več zainteresiranih gostinskih in turističnih ponudnikov,
  • izvajanju strokovne podpore študentom inšpektorjem in komisiji za študentsko prehrano.
Prava izbira, certifikat
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno