Tobačni in povezani izdelki

31. maj – Svetovni dan brez tobaka: Odločeni! Opuščamo kajenje

Tobačni in povezani izdelki

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos posvečen opuščanju kajenja in poteka pod geslom »Odločeni! Opuščamo kajenje«. Podatki kažejo, da se razširjenost kajenja v Sloveniji zmanjšuje, vse, ki kadijo, pa spodbujamo k opustitvi kajenja. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju, v času covid–19 pa predstavlja še dodatne koristi za zdravje. Kadilci so verjetno bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom in imajo zvišano tveganje za težji potek covid-19. Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenja, svetujemo, da se vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji na voljo brezplačno.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 28.05.2021
Objavljeno: 28.05.2021

Razširjenost kajenja v Sloveniji se zmanjšuje

Slovenija se je v zadnjih letih na področju nadzora nad tobakom pridružila najnaprednejšim državam v svetu.

Z ukrepi, ki smo jih sprejeli v zadnjih štirih letih, smo okrepili nadzor nad tobakom tako na področju prepovedi oglaševanja kot ozaveščanja ljudi s slikovno besedilnimi zdravstvenimi opozorili. Prepoved značilnih arom, enaka obravnava povezanih izdelkov, kot so elektronske cigarete ter prepoved kajenja v avtomobilih v prisotnosti otrok, so namenjeni predvsem preprečevanju začetka kajenja. Nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki pa smo omejili s sistemom sledljivosti tobačnih izdelkov in varnostnimi elementi. »Strožje kaznovanje kršiteljev in šestmesečna prepoved prodaje tobačnih izdelkov zaradi kršitev zakonodaje je prispevala k boljšemu nadzoru nad prodajo teh izdelkov mladoletnim. Z uvedbo enotne sivo-rjave embalaže za cigarete in tobak za zvijanje, smo se pridružili najnaprednejšim državam v svetu. Uporabnike smo zaščitili pred zavajajočim vplivom trženja in oglaševanja na izdelku samem«, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Poleg zakonskih pa so na področju nadzora nad tobakom pomembni tudi drugi ukrepi. Ministrstvo za zdravje redno sofinancira programe, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam prebivalstva za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja in jih izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnimi institucijami. Potrebna sredstva namenjamo za delovanje brezplačne telefonske številke za pomoč pri opuščanju kajenja – 080 2777. Skupaj s policijo in nevladnimi organizacijami izvajamo nacionalne kampanje za ozaveščanje o škodljivosti kajenja v avtomobilih in drugih zaprtih prostorih v prisotnosti otrok.  Vsi do sedaj uvedeni ukrepi so prispevali k temu, da se je zmanjšala razširjenost uporabe tobačnih izdelkov tako med odraslimi, kot med mladostniki.  »Kljub dobrim rezultatom pa ne smemo odnehati. Za sprejem na Vladi RS bo v kratkem pripravljena nova Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka 2021-2030. Predlog strategije vključuje širok nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja, ki se bodo izvajali tako na nacionalni kot lokalni ravni in bo zajemala tudi ukrepe za omejevanje uporabe novih tobačnih in nikotinskih izdelkov«, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

»Države članice Svetovne zdravstvene organizacije so svetovni dan brez tobaka začele obeleževati leta 1987 z namenom, da bi svet opozorile na tobačno epidemijo. Raba tobaka močno obremenjuje zdravje, škodi okolju in družbi povzroča ogromno gospodarsko škodo. WHO zato poziva vse vlade, naj svojim državljanom zagotovijo dostop do kratkih nasvetov, brezplačnih linij, mobilnih in digitalnih storitev za opustitev kajenja, nadomestnih nikotinskih terapij in drugih orodij, ki ljudem pomagajo pri opuščanju kajenja. V vseh državah je treba okrepiti politike in zmogljivosti za opustitev rabe tobaka. Svetovna kampanja dneva brez tobaka v letu 2021 “Odločeni! Opuščamo kajenje.” bo potekala vse leto in bo pomagala ustvariti bolj zdrava okolja, ki spodbujajo opuščanje kajenja z učinkovitimi politikami ter s širitvijo dostopa do storitev, z ozaveščanjem o taktiki tobačne industrije in z opolnomočenjem uporabnikov za uspešno spopadanje z opuščanjem rabe tobaka. Vesela sem, da se je kampanji pridružila tudi Slovenija, » je dejala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada SZO v Sloveniji.

 

Ukrepi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, sprejetega leta 2017, učinkujejo – odstotek kadilcev tobačnih izdelkov se je med odraslimi prebivalci Slovenije prvič po dolgem času znižal po sprejetju trenutno veljavnega zakona.

S kajenjem se ljudje najpogosteje srečajo v adolescenci, zasvojenost z nikotinom se pri mladostnikih razvije hitro in tako posameznik postane doživljenjski uporabnik tobačnih izdelkov. Zelo spodbudno je, da v Sloveniji že dlje časa beležimo zmanjševanje kajenja med mladostniki. Med odraslimi pa že daljše obdobje nismo zabeležili sprememb v odstotku kadilcev. Zato me izredno veseli, da ukrepi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, sprejetega leta 2017, pričakovano učinkujejoOdstotek kadilcev med odraslim prebivalstvom, tako med moškimi in ženskami, se je končno po dolgih letih, prvič znižal. To nas navdaja s potrditvijo, da delamo prave korake v smeri zmanjševanja porabe tobačnih izdelkov«, je izpostavil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.

Z nadaljnjo okrepitvijo že celovitega programa zakonodajnih ukrepov na tem področju, podpornimi programi za osebe, ki želijo opustiti kajenje, in ozaveščanjem bomo dolgoročno zmanjšali pritisk na zdravstveni sistem, omejili aktivnosti tobačne industrije in prispevali k izboljšanju javnega zdravja na splošno. »Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka, ki je trenutno v obravnavi, predlaga nadaljnje učinkovite ukrepe in programe, in prepričan sem, da bomo Slovenijo popeljali po poti brez tobaka, kot si želimo, do leta 2040«, je še poudaril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.

»Zvišujejo pa se odstotki uporabnikov novejših in netradicionalnih tobačnih in povezanih izdelkov, izraziteje med mladostniki kot med odraslimi. Med 15-letniki beležimo višanje odstotkov uporabnikov elektronskih cigaret, vodnih pip in brezdimnih tobačnih izdelkov, med odraslimi pa višanje odstotka uporabnikov elektronskih cigaret. Med mladostniki so odstotki uporabnikov teh izdelkov višji kot med odraslimi. Uporaba izdelkov z nikotinom je med mladostniki in mladimi odraslimi še posebej tvegana zaradi razvoja zasvojenosti z nikotinom, škodljivih učinkov na intenziven razvoj možganov v tem starostnem obdobju in večjega tveganja za začetek kajenja tobačnih izdelkov«, je povedala Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju. Prej ko posameznik preneha s kajenjem in uporabo drugih tobačnih izdelkov, večje so koristi za njegovo zdravje. Največje koristi za zdravje pa posameznik izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti.

Kajenje je dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, raka pljuč in številnih drugih rakov. Povečuje smrtnost zaradi bolezni srca in ožilja ter dihal, okužb, sladkorne bolezni in številnih drugih bolezni. Pri bolnikih, ki imajo kronične bolezni povezane s kajenjem, opustitev kajenja zmanjša tveganje za nadaljnje zaplete in podaljša pričakovano življenjsko dobo. »Kajenje tobaka je vodilni vzrok hude pljučne bolezni, kronične obstruktivne pljučne bolezni, in pospešuje napredovanje bolezni. Opustitev kajenja upočasnjuje napredovanje bolezni, zmanjšuje stopnje poslabšanja, povečuje učinkovitost zdravljenja in izboljša kakovost življenja kadilcev, ki imajo kronično obstruktivno pljučno bolezen. Še vedno pa velik del bolnikov s kronično obstruktivno boleznijo pljuč kadi, zato je iskanje učinkovitih intervencij za opustitev kajenja bistvena naloga zdravstvenih delavcev. Opustitev kajenja je eden od najpomembnejših načinov za izboljšanje prognoze bolnikov s kronično pljučno boleznijo. Zdravniki, ki zdravijo bolnike z obolenji dihal, imajo pomembno vlogo v motivaciji bolnikov, da opustijo kajenje«, pravi doc. dr. Mihaela Zidarn z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. »Za uspešno odvajanje od kajenja je ključna kombinacija vedenjske terapije, farmakološkega zdravljenja in terapevtskega pristopa. Na uspeh vplivajo tudi: motivacija, stopnja nikotinske odvisnosti, starost in drugi osebni dejavniki bolnika. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci se morajo za izvajanje teh aktivnosti usposabljati da pridobijo znanja in spretnosti za izvajanje teh intervencij«, je dodala doc. dr. Saša Kadivec, prav tako z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

K temu, da je opustitev kajenja daleč najboljša investicija v prihodnost vsakega kadilca pritrjuje tudi Nina Rogelj Peloza, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in dodaja »Še posebej v pandemičnih časih predstavlja odvajanje od kajenja pametno izbiro, saj so kadilci dosti bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom in poznejše komplikacije. Dodatno velja omeniti, da ni zagotovil, da ne bi imele elektronske cigarete podoben negativni učinek na okužbo in potek bolezni«.

V Sloveniji je tudi v času pandemije covid-19 na voljo več vrst pomoči pri opuščanju kajenja, številne so brezplačne.

Dr. Tomaž Čakš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje poudarja, »Kajenje ni normalen način obnašanja človeka in nihče se ne rodi s potrebo po nikotinu. To potrebo umetno ustvarja tobačna industrija s svojimi marketinškimi akcijami. Ko enkrat zasvojijo mladega človeka, bo ta sam nosil denar industriji, do svoje prezgodnje bolezni in smrti. Za vsakega umrlega kadilca mora tobačna industrija rekrutirati vsaj enega novega, čim mlajšega, da ohrani ali poveča svoj dobiček. Dejstvo je, da kdor je odvisen od neke snovi, v tem primeru nikotina, ne more biti svoboden in je tudi redko uspešen. Ko enkrat človek postane zasvojen z neko snovjo, praviloma izgubi vso svobodo samoodločanja, izgubi svojo svobodo. Zato niso rešitve zgolj v zanašanju na to, da bosta vzgoja in ozaveščanje prebivalstva učinkovita pri zmanjšanju rabe tobačnih izdelkov, ampak zagovarjamo uvedbo preverjeno učinkovitih ukrepov, ki preprečujejo pričetke kajenja, še posebej med mladimi in da pomagajo tistim, ki so že zasvojeni z nikotinom in želijo s to zasvojenostjo prekiniti, da s to rabo nikotina prenehajo« in dodaja, »Večina kadilcev želi opustiti kajenje, priporočamo, da pri tem uporabijo preizkušene, varne in klinično testirane pripomočke, s strani Agencije za zdravila odobrene nikotinske nadomestke ter zdravila, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept. Različni izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete ali novi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, niso pripomočki za opuščanje kajenja. Zato jih ne priporočamo oziroma jih povsem odsvetujemo, saj vzdržujejo zasvojenost z nikotinom in imajo škodljive učinke na zdravje«.

»V Sloveniji obstajajo še številni brezplačni programi za pomoč pri opuščanju kajenja. Financira jih ZZZS in so dostopni vsem zainteresiranim brez potrebe po predhodni napotitvi osebnega zdravnika. Kadilcem sta v integriranih centrih za krepitev zdravja in Zdravstveno vzgojnih centrih (CKZ/ZVC) dostopni dve vrsti obravnav, skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja. Vsaka delavnica obsega šest srečanj. V teh delavnicah je udeležencem na voljo strokovno voden program opuščanja kajenja in vzdrževanja abstinence. Namen je udeležence motivirati in jim pomagati pri opuščanju kajenja. Udeleženci tako pridobijo strokovno pomoč pri premagovanju telesne in duševne zasvojenosti z nikotinom ter stresa v procesu opuščanja kajenja. V individualno svetovanje se vključujejo kadilci, ki jim skupinska oblika svetovanja ne ustreza, oziroma takrat, kadar ni mogoče oblikovati skupine, kadilec pa je zainteresiran za prenehanje kajenja. Skupinsko in individualno svetovanje izvajajo diplomirane medicinske sestre, v zadnjem času pa tudi psihologi. Ti pomoč nudijo v obliki t.i. ukrepov za spremembo vedenja. Intenzivna vedenjska podpora izven rutinske klinične oskrbe s strani primerno izobraženih terapevtov, je najbolj učinkovita nefarmakološka intervencija za pomoč kadilcem, ki so močno motivirani za prenehanje. V času pandemije covid-19 centri delujejo z omejitvami in se prilagajajo sproščanju ukrepov. Podpora pri opuščanju kajenja pa je na voljo tudi na brezplačni anonimni telefonski številki 080 2777, informacije o opuščanju pa tudi na spletni strani NIJZ Skupaj za zdravje: https://www.skupajzazdravje.si/kategorija/opuscanje-kajenja/«, je zaključil dr. Tomaž Čakš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pomoč pri opuščanju kajenja v tem času nudijo tudi nevladne organizacije. »Na Svetovni dan brez tobaka, 31.5.2021, vabi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, k prijavi v Facebook kampanjo za spodbujanje in pomoč k opuščanju kajenja. V FB kampanji “OPUSTI IN ZMAGAJ” bodo vsi udeleženci na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja. Kampanjo bo v zaprti skupini koordiniral moderator, ki bo skrbel za spoštljivo komunikacijo, varoval podatke udeležencev ter skrbel za pozitivno vzdušje in prijateljsko sodelovanje. Udeleženci bodo deležni motivacije za zdrav način življenja, prejeli različne informacije, na razpolago pa bodo imeli tudi telefonsko številko za svetovanje. V kampanjo se lahko vključijo kadilci, ki so uporabniki družbenega omrežja Facebook in želijo opustiti kajenje, vendar sami tega ne zmorejo. V skupino vabimo mlade, odrasle ter starejše in nosečnice«, pravi Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

»Letošnja tema »Odločeni! Opuščamo kajenje« je bila izbrana v podporo 780 milijonov ljudi po vsem svetu, ki želijo opustiti kajenje. Pandemija covid-19 je v življenja vseh prinesla dodaten socialni in ekonomski stres, zaradi katerega je že tako zahtevna opustitev kajenja postala še toliko večji izziv za kadilce. Na žalost je Evropa, vključno s Slovenijo, še zelo daleč od zastavljenega cilja 30-odstotnega zmanjšanje uporabe tobaka. Potrebno je omeniti, da letos tobačna industrija, vredna 160 milijard EUR, aktivno lobira pri zakonodajalcih v Evropi pred napovedanim pregledom tobačne politike EU. EU je februarja letos objavila načrt za boj proti raku, ki vsebuje pomemben nov cilj – doseči stopnjo kajenja 5% ali manj do leta 2040«, poudarja Katja Čič, strokovna sodelavka Inštitut za zdravje in okolje.

 


Brezplačne vrste pomoči pri opuščanju kajenja v Sloveniji:

Individualno in skupinsko svetovanje v ZD po celi Sloveniji

Zdravstvenovzgojni centri / Centri za krepitev zdravja (ZVCT)

Svetovalni telefon 080 27 77, vsak dan med 7:00-10:00 in 17:00-20:00

Spletna stran Skupaj za zdravje

Forum za pomoč pri opuščanju kajenja na https://med.over.net/

Nevladne organizacije https://www.facebook.com/szotk/

 

Povezave na publikacije o opuščanju kajenja:
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno