Tobačni in povezani izdelki

NIJZ podpira predlog sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

Tobačni in povezani izdelki

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v celoti podpiramo predlog sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). Predlagamo pa skrajšanje prehodnega obdobja pri ukinitvi kadilnic ter dodatne ključne ukrepe nadzora nad tobakom.

Zadnje posodobljeno: 13.03.2023
Objavljeno: 13.03.2023

Predlog sprememb ZOUTPI vključuje prepoved vseh arom v elektronskih cigaretah, z izjemo nekaterih tobačnih arom. Ukrep v celoti podpiramo, saj je ključen za zaščito zdravja prebivalcev preko zmanjševanja uporabe elektronskih cigaret med mladimi in prebivalci nasploh ter  preprečevanja škodljivih posledic vdihavanja arom na zdravje uporabnikov elektronskih cigaret.

Arome so med mladimi kot tudi odraslimi, vendar še posebej med mladimi, najpogostejši ali eden najpogostejših razlogov za poskušanje, začetek uporabe in uporabo elektronskih cigaret, poleg tega so elektronske cigarete z aromami tudi zaznane kot manj škodljive za zdravje. Arome v elektronskih cigaretah tudi zmanjšajo neprijetne učinke nikotina ob vdihavanju aerosola (ostrino, grenkobo) in tako povečajo privlačnost elektronskih cigaret. V Sloveniji uporablja elektronske višji odstotek mladih kot odraslih prebivalcev.

Arome so v tekočinah elektronskih cigaret v visokih ravneh in predstavljajo visok delež vseh kemičnih snovi v teh izdelkih. Prisotnost arom v tekočinah elektronskih cigaret je zaskrbljujoča, saj arome niso ustrezno raziskane glede škodljivih posledic za zdravje. Varnost ob zaužitju arom ne pomeni, da so varne tudi pri vdihavanju. Iz podatkov o izpostavljenih zaposlenih v industriji prehrane in arom je znano, da določene arome ob dolgotrajnem vdihavanju (aromi masla diacetil in acetil propionil) povzročajo hude bolezni pljuč ali poklicno astmo (npr. arome masla, mete, češnje, mandlja, cimeta, čokolade, banane). Raziskave tudi kažejo na številne zdravju škodljive učinke arom na človeške celice, npr. arome cimeta, mentola, mete, jagode, vanilje ter kremne arome in arome masla. Določene arome imajo ob vdihavanju škodljive učinke na dihala (npr. sadne in aroma vanilje, ki dražijo dihala) ali lahko sprožijo alergijske reakcije (npr. eugenol, arome cimeta). Poleg sintetičnih arom se v tekočine dodajajo tudi naravni izvlečki ali esencialna olja, katerih sestava ni dobro poznana, vdihavanje katerih je lahko povezano s škodljivimi učinki na zdravje.

Uporaba elektronskih cigaret izpostavi uporabnike znatnim ravnem zdravju škodljivih snovi. Medtem ko učinki na zdravje pri njihovi dolgoročni uporabi še niso raziskani, saj so ti izdelki na trgu še prekratek čas, pa poznamo številne škodljive učinke kratkoročne uporabe elektronskih cigaret. Poleg draženja ust in grla, kašlja, slabosti in glavobola, so to resne posledice za zdravje, in sicer  zasvojenost z nikotinom, epileptični napadi, akutne kemične poškodbe pljuč in različne oblike pljučnic, zastrupitve z nikotinom.

Predlog sprememb ZOUTPI vključuje tudi prepoved dodajanja dodatkov (vitamini ali dodatki, ki ustvarjajo vtis, da izdelek koristi zdravju ali da dodatek zmanjša tveganje za zdravje ali dodatki, ki so povezani z energijo in vitalnostjo) tudi v elektronske cigarete brez nikotina. Prepoved velja trenutno le za elektronske cigarete z nikotinom. Tudi ta ukrep v celoti podpiramo, saj na trgu zaznavamo elektronske cigarete brez nikotina, ki se tržijo kot inhalatorji, in vsebujejo različne vitamine, poživila,  različne sintetične in naravne arome, med njimi tudi inhalacijska aromatična olja in rastlinske ekstrakte. Te elektronske cigarete sicer ne vsebujejo nikotina in ne povzročajo zasvojenosti, zanje pa veljajo vse prej navedene trditve glede škodljivosti za zdravje.

Podpiramo tudi vključitev definicije novih nikotinskih izdelkov v obstoječo zakonodajo. Tako bodo ustrezno regulirane tudi nikotinske vrečke, ki so se na evropskem trgu pojavile leta 2019. Vsebujejo nikotin, arome, sladila, uravnalce pH in polnila, nekatere od njih tudi rakotvorne za tobak specifične nitrozamine. Uporaba nikotinskih vrečk lahko povzroči zasvojenost. Prav tako podpiramo uvedbo sistema za odobritev novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki bodo v naslednjih letih prihajali na slovenski trg, da na trg novi izdelki ne bi prihajali nenadzorovano in da je omogočena tudi zavrnitev vstopa izdelka na trg.

Podpiramo ukinitev kadilnic. Z ukinitvijo kadilnic bomo dosegli maksimalno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih ter izvajali ukrep v skladu z Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom, ki jo je Slovenija ratificirala že pred leti. V Sloveniji obstaja okoli 120 kadilnic, inšpektorji pa poročajo o pogostih kršitvah zakonodajnih določb. Med državami v Evropski regiji SZO je manjšina, to je 8 držav (vključno s Slovenijo), ki imajo dovoljene kadilnice med skupno 51 državami, ki omejujejo kajenje v določenih ali vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Italija, ki dovoljuje kadilnice, jih prav tako v kratkem namerava ukiniti. Za ukinitev kadilnic je načrtovano petletno prehodno obdobje, ki pa je po naši oceni znatno predolgo, zato predlagamo skrajšanje prehodnega obdobja na eno leto.

V skladu z evropsko delegirano direktivo predlog sprememb ZOUTPI uvaja prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in uvedbo istih zdravstvenih opozoril na njihovi embalaži, kot že sedaj veljajo za tobačne izdelke za kajenje. Uporaba ogrevanih tobačnih izdelkov uporabnika izpostavi znatnim količinam zdravju škodljivih snovi, ki so v tobačnem dimu in takim, ki jih ni v tobačnem dimu. Nekatere snovi so v nižjih ravneh, številne tudi v višjih ravneh kot v tobačnem dimu. Uporabnike izpostavijo podobnim količinam nikotina, kot bi jih dobili pri kajenju cigaret, lahko povzročijo zasvojenost z nikotinom ali jo vzdržujejo. Zaradi prekratkega časa obstoja teh izdelkov še ne poznamo njihovih škodljivih posledic za zdravje ob dolgotrajni uporabi. Zaenkrat ni možno trditi, da so ti izdelki manj škodljivi kot kajenje cigaret. V Sloveniji odstotek uporabnikov teh izdelkov narašča med mladostniki in odraslimi.

Vsi omenjeni izdelki vsebujejo nikotin, z izjemo nekaterih elektronskih cigaret. Uporaba izdelkov, ki vsebujejo nikotin, pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih predstavlja pomembna dodatna tveganja. Mladostniki so zelo in bolj kot odrasli dovzetni za zasvojenost z nikotinom. Mlajši ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen in močneje bo zasvojen. Mladostništvo je obdobje intenzivnega razvoja možganov, ki traja vse do 25. leta starosti, izpostavljenost nikotinu v tem obdobju lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na miselne sposobnosti in drugih posledic. Poleg tega uporaba EC pri mladostnikih okoli 4-krat zviša tveganje, da bodo začeli kaditi cigarete oziroma postali kadilci cigaret.

Pozdravljamo tudi ukrepe za učinkovitejši nadzor nad izvajanjem ZOUTPI, ki se nanašajo na prodajo preko interneta, telekomunikacij oziroma drugih razvijajočih se tehnologij ter prepoved čezmejne prodaje na daljavo. Ti ukrepi bodo zagotavljali večje spoštovanje obstoječe zakonodaje in tako privedli do optimalnejših učinkov ukrepov ZOUTPI ter predvsem manjše dostopnosti tobačnih in povezanih izdelkov mladim, predvsem mladoletnim.

Predlagamo pa uvedbo dodatnih ključnih učinkovitih ukrepov nadzora nad tobakom v ZOUTPI:

  • Znatno zmanjšanje števila in vrst prodajnih mest tobačnih in povezanih izdelkov ter omejitve njihove lokacije s ciljem zmanjšanja dostopnosti teh izdelkov in olajšanje nadzora spoštovanja zakonodaje.
  • Razširitev prepovedi značilnih arom na vse tobačne in povezane izdelke s ciljem preprečevanja prehodov na izdelke, v katerih so arome še dovoljene.
  • Prepoved prodaje tobaka za žvečenje in njuhanje s ciljem, da preprečimo prodajo tobaka za oralno uporabo v Sloveniji, ki se zdaj prodaja pod pretvezo, da gre za tobak za žvečenje.
  • Prepoved kajenja tobaka ter prepoved uporabe EC in ogrevanih tobačnih izdelkov na določenih polodprtih in odprtih prostorih, za nadaljnje zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno