Tobačni in povezani izdelki

Uporaba tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, predstavlja tveganje za zdravje

Tobačni in povezani izdelki

Tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva in ne gori, so najnovejši izdelki tobačne industrije. Vsi izdelki iz te skupine vsebujejo tobak, razlikujejo pa se po načinu delovanja, temperaturi segrevanja in sposobnosti dovajanja nikotina. Tobak se lahko segreva neposredno v uparjalniku ali pa čez tobak potuje segret aerosol.  

Zadnje posodobljeno: 12.10.2018
Objavljeno: 12.10.2018

Aerosol teh izdelkov vsebuje številne škodljive snovi, nekatere so rakotvorne, zato njihova uporaba predstavlja tveganje za zdravje. Če tak izdelek začne uporabljati nekadilec, to zanj predstavlja zvišanje tveganja za zdravje v primerjavi s tem, če izdelkov ne bi uporabljal.

Pri uporabi tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva in ne gori, nastaja aerosol, ki vsebuje nikotin in različne kemične snovi, ki jih uporabnik vdihuje. Izdelki dovajajo podobne količine nikotina kot kajenje cigaret. Izpostavljenost nikotinu se torej ne zmanjša, prav tako ne tveganje za zasvojenost ali škodljive učinke nikotina. Natančna sestava aerosola še ni znana, vsebuje pa številne snovi, ki so prisotne tudi v tobačnem dimu, tudi rakotvorne. Kot kažejo dostopni podatki je sicer večina analiziranih škodljivih snovi v aerosolu znatno nižja kot v dimu cigaret, vendar pa so določene snovi v aerosolu prisotne tudi v znatno višjih ravneh kot v dimu cigaret. Verjetno je tudi, da aerosol vsebuje snovi, ki jih sicer ni v tobačnem dimu.

Trenutno ni dokazov, da nižja izpostavljenost škodljivim snovem pri uporabi teh izdelkov pomeni tudi znižanje tveganja za zdravje pri človeku, prav tako ni prepričljivih dokazov, da so ti izdelki manj škodljivi kot kajenje cigaret. Zaradi pomanjkanja podatkov celokupne škodljivosti izdelka za zdravje in spremembe tveganj ni možno oceniti. Dostopni podatki pa kažejo, da je uporaba določenih izdelkov iz te skupine lahko povezana s pomembnimi škodljivimi učinki na pljuča, imunski sistem, jetra in srčno-žilni sistem.

 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa, da za tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva, velja prepoved prodaje mladoletnim, prepoved prodaje iz avtomatskih naprav, prek interneta, telekomunikacij ali katerekoli druge razvijajoče se tehnologije in prepoved čezmejne prodaje na daljavo, prepoved oglaševanja, razstavljanja, promocije in sponzorstev, prepoved uporabe v zaprtih javnih in delovnih prostorih ter besedilna zdravstvena opozorila. Trgovine, ki prodajajo te izdelke, morajo od konca 2018 naprej imeti za prodajo dovoljenje, ki ga izda pristojni organ.  

 

Na voljo je malo neodvisnih raziskav o teh izdelkih

Trenutno so o teh izdelkih na voljo predvsem podatki iz raziskav proizvajalcev, neodvisnih raziskav je precej manj. Raziskav tobačne industrije zaradi njihovih komercialnih interesov ne moremo smatrati za neodvisen oziroma verodostojen vir podatkov. Tobačna industrija trdi, da ti izdelki tvorijo pomembno nižje ravni škodljivih snovi, zato je izpostavljenost škodljivim snovem v primerjavi s kajenjem cigaret pomembno nižja, znižalo naj bi se tveganje za zdravje. Ni prvič, da je tobačna industrija najavila izdelke, ki naj bi bili manj škodljivi. V preteklosti so zmanjšanje tveganj za zdravje pripisovali cigaretnim filtrom in kasneje t. i. lahkim tobačnim izdelkom, ki naj bi vsebovali manj škodljivih snovi. Danes pa vemo, da to niso manj škodljivi tobačni izdelki.

Priporočamo izogibanje izpostavljenosti aerosolu tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva

O obsegu in morebitnih učinkih pasivne izpostavljenosti aerosolu teh izdelkov ni zadosti dokazov. Dostopni podatki kažejo, da se ravni določenih škodljivih snovi v zraku zaprtih prostorov ob uporabi teh izdelkov zvišajo, čeprav znatno manj kot pri kajenju cigaret. Pasivna izpostavljenost snovem iz aerosola teh izdelkov je torej prisotna.

Tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, niso namenjeni opuščanju kajenja

Trenutno ni znano, ali so lahko tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva in ne gori, učinkovita pomoč pri opuščanju kajenja in se v te namene ne priporočajo. Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept.

Zelo verjetno je, da bodo po tobačnih izdelkih, v katerih se tobak segreva posegli tudi mladi, to pa je zaskrbljujoče zaradi zasvoljivosti teh izdelkov in dejstva, da bi jih lahko uporabljali dolgotrajno ter bili tako dolgotrajno izpostavljeni zdravju škodljivim snovem.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno