Najnovejše

Članki

Podatki

Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2017

Na NIJZ vsako leto objavljamo obsežno publikacijo, ki prikazuje podatke in informacije o nekaterih vidikih zdravstvenega stanja prebivalstva, zdravstvenem sistemu, financiranju zdravstva in pomenu okolja pri vplivu na zdravje prebivalcev v najširšem pomenu. Publikacija Zdravstveno statistični letopis Slovenije, katere začetki segajo v leto 1965, je osvežena s podatki leta 2017 in vsebuje jasne grafične prikaze, […]

Moje okolje

Priporočila za ravnanje z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah

V Sloveniji iz delovnega in življenjskega okolja še nismo odstranili vseh izdelkov iz azbesta, zato azbestne odpadke ob pomladanskih čistilnih akcijah pogosto najdemo neustrezno odložene oz. odvržene v naravi.

Podatki

Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Stomatološka klinika UKC Ljubljana izvajamo nacionalno raziskavo o ustnem zdravju.

Javna naročila

Podaljšanje objave oddaje naročila za organizacije v okviru projekta »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST

Javna naročila

Objava oddaje naročila za organizacije v okviru projekta »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST«

Cepljenje

Navodila in priporočila za cepljenje

Na tem mestu so objavljena različna navodila za izvajanje cepljenja.

Prehrana

Meso v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v svojih navodilih ne razlikujejo izbir posameznih vrst mesa. Svetujejo pa vrtcem in šolam, da skladno z zakonodajo naročajo čim bolj kakovostna in prehransko ustreznejša živila, ki so lokalna in sveža. Pri tem svetujejo tudi večjo raznolikost in pestrost glede izbire posameznih vrst živil.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno