Kemijska varnost

Gradiva za izvedbo programa Pazi, uporabi varno!

Kemijska varnost

Vsebina programa kemijske varnosti »Pazi, uporabi varno!« vključuje pripravo didaktičnega gradiva za spoznavanje piktogramov, ki označujejo nevarne lastnosti kemikalij.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 28.02.2014
Objavljeno: 28.02.2014

Vsebina programa kemijske varnosti »Pazi, uporabi varno!« vključuje pripravo didaktičnega gradiva za spoznavanje piktogramov, ki označujejo nevarne lastnosti kemikalij.

Za zmanjšanje tveganja pri uporabi izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, morajo proizvajalci uporabnike opozoriti na nevarne lastnosti. Izdelki morajo biti opremljeni z etiketami, na katerih so zapisane informacije o nevarnih lastnostih, varnem ravnanju z njimi in o ukrepih, če se pripeti nezgoda. Zapisi o nevarnosti so podani v obliki dogovorjenih grafičnih znakov ali piktogramov, ki so hitro opazni in lahko razumljivi, ter v obliki stavkov in besed. Tudi prilagojena embalaža, kot so otipna opozorila za slepe in slabovidne ter zapirala varna za otroke, dodatno opozarjajo ter zmanjšujejo tveganje pri uporabi takih izdelkov.

Za uporabnike izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, je zelo pomembno, da dogovorjene opozorilne znake – piktograme (s)poznamo. Le tako se lahko seznanimo z nevarnimi lastnostmi v izdelkih, ki lahko ogrožajo zdravje in okolje ter se izognemo njihovim škodljivim učinkom.

Januarja 2009 je začela veljati uredba EU, ki uveljavlja enoten, globalno priznani in usklajeni sistem označevanja nevarnih snovi v izdelkih po vsem svetu, ki ga s kratico poimenujemo GHS (Globally Harmonized System).

Prehod na nov sistem GHS je postopen, zato je trenutno (do 1.6.2015) za označevanje zmesi dovoljena uporaba obeh vrst sistemov: starega EU sistema in novega sistema GHS. Čiste snovi morajo biti razvrščene in označene v skladu z novim sistemom GHS.

V spodnjih datotekah se nahaja didaktično gradivo za spoznavanje piktogramov, ki označujejo nevarne lastnosti kemikalij.

Izvedbo programa sofinancira MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE iz naslova:, SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA ZA LETI 2013 IN 2014, štev. pogodbe C2711-13-708389 (2013).

Filmi Napo v… Nevarnost: kemikalije!

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno