Območna enota Maribor

V novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, mariborska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ozavešča o zasvojenosti in njenem preprečevanju

Območna enota Maribor

Letos, ob evropskem letu mladih, še posebej poudarjamo pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti. Zasvojenost in z njo povezane posledice namreč predstavljajo resen problem v družbi in ni vezana zgolj na zlorabo dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih snovi, ampak se temu pridružujejo tudi druge oblike odnosnih oziroma nekemičnih zasvojenosti (digitalna zasvojenost, motnje hranjenja, zasvojenost z odnosi, deloholizem). Najbolj izpostavljena in ranljiva skupina za različne vrste zasvojenosti so otroci in mladostniki, ki zaradi tega potrebujejo posebno obravnavo in zaščito. V ta namen socialnovarstveni program »Center za preprečevanje odvisnosti« uvaja nove pristope.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 28.11.2022
Objavljeno: 28.11.2022

Program nudi strokovno pomoč uporabnikom drog, zasvojenim osebam, njihovim staršem, svojcem, strokovnim delavcem in drugi zainteresirani javnosti. Je anonimen, brezplačen in brez potrebne predhodne napotitve osebnega zdravnika.

Najpogosteje pomoč poiščejo mladi uporabniki drog (srednješolci in njihovi starši), ki izkazujejo težave še na drugih področjih kot so šola, težave v odnosih, težave z zakonom… Poleg neposrednega dela z družinami program osvešča tako širšo kot strokovno javnost o pomenu ničelne tolerance do uporabe drog, še posebej med mladimi. Namreč prav marihuana, ki jo najpogosteje uporabljajo mladi, je danes vedno bolj »normalizirana«, zato je zaznava uporabe drog in ustrezna obravnava pogosto prepočasna.

Program »Center za preprečevanje odvisnosti« tako vse bolj prepoznava potrebo po delu s starši ter povezovanju s strokovnjaki pri obravnavi tega kompleksnega področja . V šolskih letih 2018/2019 ter 2019/2020 je program pričel z aktivnostmi, ki smo jih poimenovali »Povezovalen pristop do mladostništva brez drog«. Aktivnosti potekajo v obliki dela v manjših skupinah (3 psiho-edukativna srečanja) s svetovalnimi delavci mariborskih srednjih šol, kjer imajo slednji možnost razrešiti svoje dileme na področju drog ter dela z mladostniki.

Podobno izobraževanje letos izvajamo s strokovnjaki Centra za socialno delo, z njimi pa intenzivneje sodelujemo tudi v okviru mednarodnega projekta »Make the Difference«, s katerim smo na NIJZ-OE Maribor pričeli maja 2021 in namen katerega je preprečevanje težav v duševnem zdravju otrok, ki živijo v družinah, kjer je prisotna zasvojenost.

Več o projektu si lahko preberete na naslednji povezavi.

 

Številne raziskave kažejo, da kar 8-14% vseh uporabnikov drog živi z otroki. Otroci, ki rastejo v družinah kjer je prisotna zasvojenost, so lahko izpostavljeni številnim potencialno travmatičnim dogodkom. Govorimo o obremenjujočih izkušnjah v otroštvu, med katere sodijo med drugim tudi psihično in fizično nasilje, zanemarjanje ter druge oblike nasilja nad otroki, zasvojenosti ali duševne motnje družinskih članov. Pri teh otrocih je večja verjetnost za nastanek vrste zdravstvenih, socialnih, ali psiholoških težav, zaradi česar so bolj izpostavljeni tveganim vedenjem  in drugim neugodnim izidom (npr. nižja stopnja izobrazbe in nižji materialni status) v odraslosti. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu pa lahko vodijo tudi v razvoj nezdravih praks soočanja s težavami, kot so različne oblike zasvojenosti.

Prav zgodnje prepoznavanje obremenjujočih izkušenj pri otrocih ter interveniranje, ustrezna podpora družini in otroku lahko pomembno prispevajo h krepitvi psihične odpornosti ter s tem zmanjšujejo zdravstvene kot tudi druge težave otrok iz družin, kjer je prisotna zasvojenost.

V letu 2022 smo tako v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor veliko časa namenili vzpostavitvi struktur sodelovanja med institucijami, ki pri svojem delu prihajajo v stik z otroki, ki odraščajo v družinah s prisotno zasvojenostjo. Zapisali smo tudi protokol sistema pomoči identificiranim  otrokom. Tem otrokom bo v letu 2023 namenjen preventivni program z mentorskim pristopom, ki temelji na nemškem modelu preventivnega programa »Balu und du«, kjer skozi druženja mentorja in otroka, slednji razvija pozitiven, stabilen, naklonjen odnos, ki skozi krepitev otrokove psihične odpornosti deluje kot varovalni dejavnik napram njegovim obremenjujočim izkušnjam iz otroštva. Mentorji v programu bodo prostovoljci, ki bodo selektivno izbrani s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


Letak

Plakat

Poster

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno