Območna enota Murska Sobota

» Goreče sporočilo 2022« – promocija nekajenja med mladimi

Območna enota Murska Sobota

Promocija nekajenja je pomembna javnozdravstvena aktivnost, še posebej če se izvaja med mladimi. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) spodbuja in organizira aktivnosti promocije nekajenja med mladimi s ciljem preprečevanja začetka in nadaljevanja kajenja. Ob svetovnem dnevu brez tobaka so tudi regijske aktivnosti NIJZ OE usmerjene v spodbujanje opuščanja kajenja v različnih ciljnih skupinah ter v promocijo obstoječih programov pomoči.

Zadnje posodobljeno: 30.05.2022
Objavljeno: 30.05.2022

Pri spremembi nezdravih življenjskih navad ima pomembno vlogo tudi naše najbližje okolje (vrstniki in družinski člani), hkrati pa se vse bolj spreminjajo komunikacijske poti med njimi, kjer se vse bolj krepijo različna družbena omrežja in aplikacije.Večina mladih ne kadi in si zasvojenosti s tobakom ne želi. S svojo pozitivno naravnanostjo lahko tudi sami prispevajo za bolj zdravo življenje in okolje. Otroci in mladi so dobri zavezniki pri prenosu informacij o vrednoti zdravja in lahko vplivajo na odločitve in spremembe stališč svojih bližnjih in prijateljev

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota je v šolskem letu 2020/21 prvič k sodelovanju v aktivnosti »Goreče sporočilo« povabila pomurske osnovne in srednje šole. Učenci in dijaki so se povabilu odzvali v lepem številu, zato smo se odločili, da z aktivnostjo nadaljujemo tudi v tem šolskem letu. V aktivnosti  so aktivno sodelovali mentorji v osnovnih šolah, ki so poskrbeli za uvodna predavanja in pogovore o problematiki kajenja.
Kakšen je cilj aktivnosti?
 Z aktivnostjo smo želeli spodbuditi  posameznike, da kadilce, ki jih osebno poznajo, motivirajo k spremembi stališča  do kajenja  tako, da mu namenijo svojo prijazno misel in skrb zanj, ki ju izrazijo z »Gorečim sporočilom«. Sporočilo so lahko predali v fizični obliki, ali pa uporabili družbena omrežja in svoje »Goreče sporočilo« poljubno opremili in namenili »svojem« kadilcu.  Aktivnost je namenjena tudi tistim osebam, ki uporabljajo nekatere od novih oblik tobačnih izdelkov: elektronske cigarete, vodne pipe, ki vsebujejo nikotin in zdravju škodljive kemične snovi.
Otroci  so nagovorili svoje starše, sorojence, sorodnike, sosede, najstniki svoje vrstnike. Čeprav je aktivnost namenjena učencem od 5. do 9. r. osnovnih šol ter dijakom,  se v aktivnost lahko vključijo tudi odrasli in po svojih socialnih mrežah  širijo  spodbudo za opuščanje kajenja.
Kako dolgo traja aktivnost?
Aktivnost poteka 4 mesece – začne se ob Dnevu brez cigarete 31. januarja in zaključi 31. maja, na dan, ko obeležujemo Svetovni dan brez tobaka. V izložbenem oknu Galerije Murska Sobota in v avli Pokrajinske in študijske knjižnice  smo postavili  na ogled 2 razstavi prispelih izdelkov  ki sta dostopni širši javnosti  do druge polovice junija. Ob tej priložnosti  se zahvaljujemo zaposlenim v Galeriji Murska Sobota in  Pokrajinski in študijski knjižnici za strokovno podporo in pripravljenost, da  nam že leta omogočajo predstavitev  rezultatov naših natečajev in aktivnosti širši  javnosti.
Par  zanimivosti
Lep primer sodelovanja je Dom Kuzma. Mentorica Monika Novak je motivirala stanovalce , da na omenjeno temo ustvarijo skupni izdelek nami je delila misel, citiram: »Tudi v Domu Kuzma smo se odločili za sodelovanje v nagradni igri Goreče sporočilo. Izdelali smo zgovoren plakat, ki govori o življenju brez in s tobakom. V našem domu še vedno veliko stanovalcev kadi, zato je naš plakat obešen na vidnem mestu, kjer opozarja mimoidoče na škodljive posledice kajenja. Res je, da se akciji večinoma priključujejo mladi, pa vendar je tovrstna problematika prisotna povsod, tudi v domovih za starejše. »
Učenci  Podružnične šole Gederovci z mentorico Aleksandro  Bačič so  posneli  potek ustvarjanja skupinske čudovite talne risbe. Filmček in ostala gradiva  bomo objavili  na spletni strani NIJZ.
Zanimiv skeč in rep  v video posnetku so  nam poslali učenci 9. r. z mentorico Ivanko  A. Lebar iz OŠ Turnišče.
Najbolj prisrčna sporočila   smo dobili od učencev 4. r. OŠ Kuzma in njihove učiteljice /mentorice Bojane Škodnik. Učenci so izdelovali  voščilnice in smo bili prav ganjeni nad osebnimi sporočili  namenjenimi njihovim najbližjim: staršem, starim staršem, starejšim sorojencem, tetam, stricem…
 G. Nino Gumilar, učitelj slovenščine iz OŠ Odranci nam je sporočil, da so skupaj z učenci  razredno uro namenili pogovoru o škodljivosti kajenja in so aktivno uporabljali družbena omrežja in pošiljali sporočila.
V aktivnosti spodbujanja nekajenja je  sodelovalo  124 učencev in 16 mentorjev  iz 11 pomurskih osnovnih šol ter  1 srednje šole:
1. OŠ Mala Nedelja
2. OŠ Gornji Petrovci
3. POŠ Gederovci(OŠ Tišina)
4. OŠ Turnišče
5. OŠ Kobilje
6. OŠ Kuzma
7. OŠ Miška Kranjca Velika Polana
8. OŠ I Murska Sobota
9. OŠ Odranci
10. DOŠ Prosenjakovci
11. OŠ sv. Jurij ob Ščavnici
12. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Veseli smo  zelo dobrega odziva učencev, dijakov in njihovih mentorjev, kar je glede na celotno kompleksno situacijo  na vseh področjih, tudi v šolah,  presenetljivo velik.
Med  zbranimi sporočili smo 31. maja, na  svetovni dan brez tobaka  izbrali 10 najbolj zanimivih, izvirnih in duhovitih sporočil ter jih nagradili s praktičnimi nagradami. Vsi sodelujoči bodo prejeli tudi zahvale za sodelovanje.
Kako je  z razširjenostjo kajenja med mladimi? 
Po besedah strokovnjakinje dr. Helene Koprivnikar :“Medtem ko odrasli večinoma kadijo tovarniško izdelane cigarete, pa mladostniki pogosto posegajo tudi po drugih izdelkih. V Sloveniji so poleg tradicionalnih tobačnih izdelkov na prodaj tudi nekateri novejši izdelki, npr. elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva, tobak za žvečenje, snus, fuge…. Razlogi za to so številni, med njimi so npr. nove tehnologije, modni, zanimivejši ali netradicionalni izdelki, privlačne arome, blag dim, večja družbena sprejemljivost, promocija v različnih medijih in na družbenih omrežjih, zmotna prepričanja o varnosti in druženje ob uporabi.
Uporaba teh izdelkov je pri mladostniku povezana s posebnimi tveganji:
1. Zasvojenost:  izdelki vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost in mladi so bolj kot odrasli dovzetni za zasvojljive učinke nikotina.. pri tem je starost ob prvi uporabi ključna determinanta zasvojenosti in resnosti zasvojenosti.
2. Zvišano je tudi tveganje za začetek kajenja tobačnih izdelkov
3. Možni so trajni škodljivi učinki na razvijajoče se možgane (na kognitivne/mislene sposobnosti, motnje v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju  zvoka, zvečana impulzivnost, tesnobnost, višje tveganje za uporabo drugih drog.”
Podatki o kajenju med mlajšo populacijo so zelo spodbudni, saj si vse več mladih zasvojenosti s tobakom ne želi. To je res dobra novica: razširjenost kajenja se je v zadnjih letih zmanjšala med mladostniki, starimi 11, 13 in 15 let.
Če smo k temu prispevali tudi mi  z našimi regijskimi aktivnostmi in skupnimi prizadevanji za zmanjšanje kajenja med mladimi smo lahko zadovoljni.  Zato bomo  še naprej spodbujali mlade da se odločajo prav glede kajenja in  ostanejo na strani večine, ki ne kadi.
Vsem udeležencem v  naši aktivnosti Goreče sporočilo 2022 se zahvaljujemo in vabimo že zdaj k sodelovanju v naših prihodnjih aktivnostih.  Želimo uspešen zaključek šolskega leta in lepe ter sproščene počitnice.

Avtor videoposnetka: Gašper Gomboc, OŠ Tišina, POŠ Gederovci
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno