Podatkovne zbirke in raziskave

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Podatkovne zbirke in raziskave

Evidenca patronažne zdravstvene nege (NIJZ 6) vsebuje podatke o patronažni zdravstveni dejavnosti zbrane iz letnih poročil o opravljenem delu patronažne službe (Obr.8,95). Poročilo izpolni vodja patronažne službe in ga posreduje regijskemu zavodu za zdravstveno varstvo.

Zadnje posodobljeno: 28.03.2022
Objavljeno: 28.03.2022

Podatkovna zbirka Evidence patronažne zdravstvene nege vsebuje naslednje atribute:

  • kadre,
  • opravljene delovne ure,
  • varovance,
  • obiske,
  • naročnike intervencij,
  • strokovne storitve in
  • izvajanje zdravstvene vzgoje.

Namen obstoječe evidence patronažne zdravstvene nege je spremljanje in načrtovanje dela patronažne zdravstvene službe. Statistično poročilo o delu patronažne službe je trenutno edini uradni dokument o zdravstveni negi na nivoju države, s katerim patronažna medicinska sestra dokumentira svoje delo.


Metodološka gradiva

Metodološka navodila za leto 2022

Metodološka navodila za leto 2021

Metodološka navodila za leto 2020

Metodološka navodila za leto 2019

Metodološka navodila za leto 2018

Metodološka navodila za leto 2017

Metodološka navodila iz leta 2012

Metodološka navodila iz leta 2001, verzija 1.00

Ponovno pojasnilo o beleženju

Vprašanja in odgovori


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki in publikacije

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 5.2 Patronažno zdravstveno varstvo

 

Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 202110 LET PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SLOVENIJE(primerjalna analiza)
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2020PATRONAŽNO ZDRAVSTVENO VARSTVO SLOVENIJE, ZAPOSLENI IN ANALIZA OPRAVLJENEGA DELA, 2020
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2019DELOVANJE PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SLOVENIJE v letih 2014 do 2019

(kadri in odziv stroke na demografske spremembe)

Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2018PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST V SLOVENIJI – PET LET KASNEJE

(primerjalna analiza o delu patronažnega zdravstvenega varstva 2013-2017)

Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2017Izvajalci patronažne dejavnosti v Sloveniji v letu 2017
Patronažni negovalni tim in starostna struktura prebivalcev
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2016Zaposlovanje v patronažnem varstvu Slovenije v letih od 2010 do 2016
Gibanje zaposlenih v patronažnem varstvu Slovenije od leta 2010 do leta 2015Prenova zbirke “Evidenca o patronažni zdravstveni negi – NIJZ 6”
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2015Omajan koncept patronažnega varstva
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, februar 2014Patronažno zdravstveno varstvo Slovenije in predlogi za spremembe
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, maj 2013Patronažna dejavnost v obdobju od 1999 do 2013
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2012Gibanje obiskov in zaposlenih v patronažnem varstvu Slovenije od leta 2007 do 2011
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2011Patronažno varstvo Slovenije v obdobju od leta 2000 do 2008
Zaposleni v patronažnem varstvu Slovenije, januar 2010Patronažno varstvo Slovenije v obdobju od leta 1987 do 2005
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno