Podatkovne zbirke in raziskave

Prijava poškodbe pri delu

Podatkovne zbirke in raziskave

Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in iz dela, če prevoz organizira delodajalec. Poškodbo je potrebno prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan. Prijava poškodbe s strani delodajalca in potrditev pri zdravniku pomeni, da je delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila za čas bolniške. Prijaviti je potrebno tudi smrtne poškodbe, saj prijava med drugim omogoča uveljavljanje pravic zavarovancev.

Zadnje posodobljeno: 02.09.2022
Objavljeno: 02.09.2022

S 1. 9. 2022 je začel veljati nov Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (UL 78/2022). Pravilnik na novo ureja spletno prijavo nezgod in poškodb pri delu.

Prijava nezgod in poškodb pri delu je možna prek portal SPOT:

https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/poskodbe-pri-delu/

 

Dokumenti, ki urejajo prijavo nezgod in poškodb pri delu in obdelavo podatkov od 1. 9. 2022 dalje:

 

Pred izpolnjevanjem spletnega obrazca je potrebno poznati podatke o poškodovani osebi, o delodajalcu in natančne okoliščine nastanka nezgode.

S strani delodajalca izpolnjen obrazec mora dopolniti izbrani osebni zdravnik poškodovanca ali izjemoma drugi zdravnik, ki ima podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca. Prijavo je potrebno izpolniti čimprej, saj ta poškodovancu daje podlago za koriščenje pravic, ki mu pripadajo po zakonodaji.


Prijava poškodbe pri delu do 31.8.2022

Do 31. 8. 2022 se je za prijavo poškodbe pri delu uporabljal natisnjen obrazec Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8), ki ni več v uporabi.

Stari verziji metodoloških navodil, ki nista več v uporabi, sta dostopni tule:

Metodološka navodila ver. 1.0, januar 2007
Metodološka navodila ver. 1.2, januar 2013


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.5 Poškodbe

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno