Podatkovne zbirke in raziskave

Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Podatkovne zbirke in raziskave

Prenovljen sistem spremljanja zunajbolnišničnih obravnav SZBO vključuje zbiranje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah in s tem podatke o zdravju ter zdravstvenem varstvu prebivalstva z namenom načrtovanja in upravljanja sistema zdravstvenega varstva, vključno s statističnim in raziskovalnim namenom.  

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 25.04.2023
Objavljeno: 25.04.2023

Za pridobivanje podatkov smo razvili spletni portal eSZBO, kot nacionalno informacijsko rešitev, ki zagotavlja informacijsko podporo procesu elektronskega poročanja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah ter njihovega shranjevanja, obdelovanja in izvoza v obliki standardnih poročil oz. obliki, ki je ustrezna za obdelavo z analitičnimi orodji.
Dosedanji način vodenja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah ZUBSTAT sega v sredino 90. let prejšnjega stoletja in ne omogoča pridobivanja vseh informacij, potrebnih za spremljanje in upravljanje sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

 

Z letom 2020 sta bili na nacionalni ravni  uvedeni dve vsebinski področji SZBO Vzgoja za zdravje skupin (VZSK) in Zdravstvenovzgojni centri/Centri za krepitev zdravja (ZVCT) (v centrih za krepitev zdravja: Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Metlika, Gornja Radgona, Idrija, Ivančna Gorica, Izola, Kamnik, Kočevje, Kranj, Lenart, Logatec, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Piran, Postojna, Slovenj Gradec, Dravograd, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Trebnje, Velenje in Žalec).

S 1.1.2023 je načrtovana uvedba spremljanja po preostalih vsebinskih področjih SZBO: Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SKUP), Poškodbe in zastrupitve (POZA), Preventivno zdravstveno varstvo odraslih (PZVO), Patronažna zdravstvena nega (PATR), Nosečnost (NOST) in Fetalne smrti (FTSM).

 

Komu je spletna stran SZBO namenjena?

Namenjena je vsem, ki želijo izvedeti več o samem zbiranju podatkov o zunajbolnišnični dejavnosti  in vsem izvajalcem ne glede na tip plačnika ali vir plačila zdravstvenih storitev  ter vsem ponudnikom informacijskih storitev, ki pripravljajo informacijske rešitve zdravstvenim izvajalcem:

  • splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (šifra Q86.210 po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD),
  • specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (Q86.220) in
  • izvajalcem, ki izvajajo vzgojo za zdravje skupin in odraslih v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (Vrsta zdravstvene dejavnosti –  VZD 346) ter vzgojo za zdravje v zobozdravstveni dejavnosti (Vrsta zdravstvene dejavnosti – VZD 446),
  • izvajalcem patronažnega varstva (Vrsta zdravstvene dejavnosti – VZD 510, 541), Zdravstveni negi v drugih dejavnostih – VZD 544 in Javno zdravje v drugih dejavnostih – VZD 546  (Q86.909),
  • Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (VZD 512 057), Ambulantnim obravnavam v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 058), Skupnostnim psihiatričnim obravnavam v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 059), Dispanzerjih za mentalno zdravje (VZD 512 032), Klinični psihologiji (VZD 549).

Preko sistema eSZBO se poročajo vsi stiki pacienta z nosilcem posameznega stika v vključenih zunajbolnišničnih dejavnostih.

*Glej Priloga 9: Povezanost šifranta VZD in vsebinskih področij

 

Vsebinska področja SZBO

V novem sistemu spremljanja zunajbolnišničnih obravnav SZBO so vključena naslednja vsebinska področja:

Celotno gradivo (metodološka navodila, dinamika poročanja, shema XML za poročanje, šifranti, opredelitev obveznega vnosa podatkov in specifikacije preverjanja preko aplikacije eSZBO za specifično vsebinsko področje) po posameznih vsebinskih področjih je dostopno v okviru posameznih spletnih strani.

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) nalaga vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti obveznost poročanja vseh  podatkov, opredeljenih v posameznih zbirkah iz priloge zakona.

 

Vse o aplikaciji eSZBO

eSZBO je nacionalna informacijska rešitev, ki zagotavlja informacijsko podporo procesu elektronskega poročanja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah ter njihovega shranjevanja, obdelovanja in izvoza v obliki standardnih poročil oz. obliki, ki je ustrezna za obdelavo z analitičnimi orodji.

Dostop do rešitve se uporabniku dodeli po prejetju pooblastila, s katerim odgovorna oseba izvajalca pooblasti eno ali več oseb, ki lahko v imenu tega izvajalca pošiljajo zahtevane podatke. Ker gre za spletni portal, se za identifikacijo uporabnikov in zagotavljanje varnega dostopa, uporabljajo digitalna potrdila.

V ta namen mora odgovorna oseba izvajalca v pooblastilu, poleg ostalih podatkov, podati tudi serijsko številko digitalnega potrdila pooblaščenega uporabnika in naziv izdajatelja tega potrdila. Ta dva podatka se, skupaj s pripadajočim digitalnim potrdilom, uporabita za identifikacijo in varno prijavo v rešitev eSZBO.

 

Ureditev dostopa do aplikacije

 

Program in navodilo za pridobitev podatkov iz digitalnega potrdila

 

Opis in funkcionalnosti aplikacije eSZBO

 

Gradivo in aplikacije za lažje poročanje podatkov

 

Združevanje datotek

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO   in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO  sta objavljena na spletni strani Kakovost podatkov SZBO.

 

Tabela sprožilcev SZBO

 

Križni šifrant VZD in vsebinsko področje

 

Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS (za VZD 302 001, 302 002, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051)

 

Šifranti in klasifikacije

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno