Podatkovne zbirke in raziskave

Vzgoja za zdravje skupin (VZSK)

Podatkovne zbirke in raziskave

Vzgoja za zdravje (besedna zveza vzgoja za zdravje, nadomešča zdravstveno vzgojo kot se jo uporablja v zakonskih aktih) je opredeljena kot proces učenja z oblikovanjem pozitivnih stališč, navad ali vedenja posameznika, skupine ali populacije.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 23.12.2022
Objavljeno: 23.12.2022

Namenjena je tako ohranjanju zdravja kot tudi preventivi bolezni, zgodnjemu odkrivanju bolezni, rehabilitaciji in skrbi za kronično bolne. Z različnimi programi vzgoje za zdravje omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja. Za potrebe zbiranja podatkov o dejavnosti vzgoje za zdravje v zdravstvenih ustanovah se za vzgojo za zdravje upošteva vse kar je opredeljeno zgoraj, je v naprej načrtovano ali se izvede glede na potrebe okolja, poteka med posameznikom/skupino in zdravstvenim delavcem/ci ali sodelavcem/ci.

Spremlja se vse dejavnosti v povezavi vzgojo za zdravje za bodoče starše, starše, predšolske otroke, šolarje, dijake, pedagoške, zdravstvene delavce in druge. Zajeto je delo različnih nosilcev zdravstvene vzgoje za skupine  in njihove vsebine. Dejavnosti lahko potekajo na lokacijah izvajalca, tj. v zdravstvenih ustanovah ali izven njih (npr. v šolah, vrtcih, lokalni skupnosti in drugje).

Tudi v prihodnje bodo izvajalci zdravstvenovzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike poročali o izvedenih dejavnosti vzgoje za zdravje za vsa spodaj našteta področja:
 • Vzgoja za zdravje za bodoče starše/Priprava na porod in starševstvo (število izvedenih PPS, število prisotnih nosečnic in spremljevalcev, število in profil izvajalcev ter izvedene ure)
 • Vzgoja za zdravje za predšolske otroke (seznam vrtcev z vsemi enotami, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine za otroke, starše in vzgojitelje)
 • Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (seznam šol z oddelki po razredih, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine za učence/dijake, starše in pedagoške delavce; seznam PUMO, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine)
 • Zobozdravstvena vzgoja (seznam VIZ z oddelkih po razredih, kamor so izvajalci vstopali, izvedene dejavnosti zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, starše in pedagoške delavce).
 • Druge dejavnosti vzgoje za zdravje, ki jih izvajajo izvajalci za otroke in mladostnike ali odrasle (npr. dejavnosti v lokalni skupnosti, vadba v nosečnosti …).

 

Zakonska podlaga

za zagotavljanje podatkov izvajanja vzgoje za zdravje (VZ) v zdravstvenih ustanovah:

 • vsebina zdravstvene dejavnosti in njihovih izvajalcev je urejena z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Uradni list Republike Slovenije, 1992/2;
 • navodila glede izvajanja na primarni ravni so objavljena v Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana: 1998/19: 1254-82 s spremembami;
 • dokumentiranje dejavnosti vzgoje za zdravje kot del celotne načrtovane vzgoje za zdravje pa ureja Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Uradni list Republike Slovenije, 2000/65: 8093-129.

POMEMBNO!

Postopna nacionalna uvedba vsebinskega področja Vzgoja za zdravje se je začela s 1.1.2020, ko so nekateri izvajalci že začeli testno beležiti aktivnosti po prenovljenih metodoloških navodilih za vsebinsko področje VZSK. S 1.9.2020 je bila uvedena nacionalna uvedba beleženja in spremljanja, kar je pomenilo, da morajo od tega datuma dalje vsi izvajalci beležiti aktivnosti vzgoje za zdravje (kot je opredeljeno zgoraj) po prenovljenih metodoloških navodilih za vsebinsko področje VZSK.

DINAMIKA POROČANJA VZSK

Preko aplikacije eSZBO poročevalci oddajo mesečne pakete v skladu z veljavnimi Metodološkimi navodili za veljavno leto.

Sprejem mesečnih paketov podatkov preko aplikacije eSZBO bo potekal vsake 3 mesece. Začetek sprejemanja podatkov bo v 3. tednu 4., 7., 10., in 1. meseca za prejšnje 3-mesečje:

 • januar, februar, marec – 3. teden v aprilu;
 • april, maj, junij – 3. teden julija;
 • julij, avgust, september – 3. teden v oktobru;
 • oktober, november, december – 3. teden v januarju prihodnjega leta.

Metodološko gradivo (VZSK) za leto 2023

Šifranti

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

Predstavitev
Vsebinsko področje VZSK

Uporabne povezave SZBO

Uporabne povezave

Vsebinske opredelitve področja vzgoje za zdravja:


Predhodna metodološka gradiva

 


Metodološka gradiva

Metodološka navodila, verzija 1.02, od 2014 naprej do vključno 2018


Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco zdravstvenovzgojne dejavnosti, od 2014 naprej do vključno 2018


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 4.3 Vzgoja za zdravje

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno