Projekti

Projekti

Najnovejše

Članki

Nenalezljive bolezni

Delo slovenske ekipe v JADECARE je prepoznano tudi širše

Delo slovenske ekipe v JADECARE je prepoznano tudi v European Health Forum Gastein s posebnim člankom v publikaciji.

Zdravo staranje

Drugi javni razpis projekta Pharaon

Projekt Pharaon, ki ga sofinancira program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 857188, bo ponudil finančno podporo ponudnikom podprojektov, ki bodo izbrani na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Prehrana

Projekt Best-ReMaP želi prispevati k boljši kakovosti hrane

Z veseljem sporočamo, da je v zadnji izdaji revije The Parliament Magazine objavljen članek o projektu Best-ReMap z naslovom: “Od dokazov do dejanj: kako želi projekt Best-ReMaP prispevati k boljši kakovosti hrane, dobavljene evropskim državljanom.”

Nenalezljive bolezni

Začetek preventivnega presejalnega testiranja na področju raka želodca

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor sta pred pričetkom preventivnega presejalnega testiranja na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori v petek, 24. marca, organizirala novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila projekt EUROHELICAN in raziskavo iskanja ter zdravljenja okužbe med pacienti mariborskega zdravstvenega doma.

Projekti

Kakovost zdravstvene oskrbe mater in dojenčkov v porodnišnicah

Izsledki mednarodne raziskave IMAgiNE EURO: Izboljšanje zdravstvene oskrbe mater in novorojenčkov v evropski regiji. Izid posebne priloge v ugledni mednarodni reviji International Journal of Gynecology and Obstetrics z dvema uvodnikoma in desetimi samostojnimi članki.

Projekti

Projektna dejavnost

Aktivno se vključujemo v več kot 70 slovenskih in mednarodnih projektov, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva.

Projekti

Kick-off meeting of the new European project EUROHELICAN

Ljubljana, November 18 2022 – The National Institute of Public Health (NIJZ) organized the “Kick-off” meeting of the new European project EUROHELICAN – Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication. The general objective of the EUROHELICAN project is to assess the feasibility of population-based Helicobacter pylori test- and treat strategy for gastric […]

Nenalezljive bolezni

Uvodno srečanje partnerjev novega evropskega projekta EUROHELICAN

Ljubljana, 18. november 2022 – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral uvodno srečanje partnerjev novega evropskega projekta EUROHELICAN – Preprečevanje raka želodca z iskanjem in zdravljenjem okužbe s Helicobacter pylori. Cilj projekta je oceniti izvedljivost populacijskega testiranja na bakterijo Helicobacter pylori in strategije zdravljenja za preprečevanje raka želodca v Evropi. Na projektu, ki […]

Nenalezljive bolezni

Z zaključno konferenco se je uspešno zaključil projekt skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku – iPAAC JA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru projekta skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku (iPAAC JA) organiziral dvodnevno mednarodno konferenco na visoki ravni, ki je potekala 13. in 14. decembra 2021 v virtualni obliki.

Digitalno trženje

Začetek projekta – JA Best-ReMaP

Oktobra leta 2020 smo uspešno začeli projekt skupnega ukrepanja (Joint Action – JA) Best-ReMaP, ki združuje 36 partnerskih organizacij iz 24 evropskih držav.

Moje okolje

Ugotovitve projekta APHECOM pomembno prispevajo k znanju na področju vpliva onesnaženega zraka na zdravje in finančno breme v Evropskih mestih

2. marca 2011 so bili objavljeni rezultati triletnega projekta APHECOM, ki ga koordinira Institut za spremljanje javnega zdravja Republike Francije. Namen projekta je bil ugotoviti vpliv onesnaženega zraka na zdravje.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno