Podatkovne zbirke in raziskave

Fetalne smrti

Podatkovne zbirke in raziskave

Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS), v okviru katerega se beležijo podatki o vseh fetalnih smrtih v Sloveniji, ki predstavlja pomemben vir podatkov za spremljanje, vrednotenje in načrtovanje programov na področju načrtovanja družine in predporodnega varstva, je samostojen medicinski register fetalnih smrti v Sloveniji.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.03.2023
Objavljeno: 27.03.2023

V register fetalnih smrti se beležijo tako BOLNIŠNIČNI, kot tudi ZUNAJBOLNIŠNIČNI (AMBULANTNI) primeri fetalnih smrti.

Vključuje vse smrti plodov, ki so ob teh dogodkih lažji od 500 gramov in je nosečnost trajala manj kot 22 tednov in sicer:

 1. patološke oblike nosečnosti,
 2. zunajmaternične nosečnosti,
 3. spontane prekinitve nosečnosti,
 4. umetno izzvane prekinitve nosečnosti in sicer:
 • dovoljene splave do vključno 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske)
 • vse umetno izzvane prekinitve nosečnosti po 10. tednu nosečnosti z dovoljenjem Komisij za umetne prekinitve nosečnosti in sterilizacije
 • primere feticidov iz medicinskih razlogov (prenatalno ugotovljene z življenjem nezdružljive nepravilnosti ploda ali kadar je ogroženo zdravje in življenje nosečnice) in so dodatno ustrezno kodirani s kodo MKB-10-AM.

Ta stanja so klasificirana v “O” skupino (poglavje XV) avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacje bolezni – X. revizija (MKB-10-AM, verzija 6), od O00.0 do O08.9.

Medicinska dokumentacija je obrazec Prijava fetalne smrti, DZS (Obr. 8,171)


Metodološka gradiva za spremljanje ZUNAJBOLNIŠNIČNIH primerov fetalnih smrti (FTSM)

Dinamika poročanja – eSZBO

O začetku oddaje prvih podatkov (paketov) SKUP preko aplikacije eSZBO bodo izvajalci obveščeni naknadno!

 

Metodološka navodila (FTSM) za leto 2023

 

Šifranti, vezani na FTSM

 

Šifranti in klasifikacije

 

Kakovost podatkov

Dokumenta Opredelitev obveznega vnosa podatkov preko aplikacije eSZBO in Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije eSZBO sta objavljena na spletni strani v prispevku Kakovost podatkov SZBO.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 • Dokument je v pripravi.

 

Uporabne povezave SZBO


Metodološka gradiva za spremljanje BOLNIŠNIČNIH primerov fetalnih smrti

Dinamika poročanja – ePrenosi

Preko aplikacije ePrenosi poročevalci oddajo mesečne pakete v skladu z veljavnimi Metodološkimi navodili za veljavno leto.

Sprejem paketov podatkov preko aplikacije ePrenosi bo potekalo vsake 3 mesece. Začetek sprejemanja podatkov bo v 1. tednu 6., 9., 12., in 3. meseca za prejšnje 3-mesečje:

 • januar, februar, marec –1. teden v juniju;
 • april, maj, junij –1. teden v septembru;
 • julij, avgust, september –1. teden v decembru;
 • oktober, november, december –1. teden v marcu prihodnjega leta.

 

Metodološka navodila

Metodološka navodila ver. 2.3, za leto 2023
Metodološka navodila ver. 2.2, za leto 2022
Metodološka navodila ver. 2.1, za leto 2021
Metodološka navodila ver. 2.0, za leto 2020
Metodološka navodila ver. 1.9a, za leto 2019
Metodološka navodila ver. 1.9, za leto 2019 (ta verzija ni več v veljavi)
Metodološka navodila ver. 1.8, za leto 2018
Metodološka navodila ver. 1.7, za leto 2017
Metodološka navodila ver. 1.6, za leto 2016
Metodološka navodila ver. 1.5, za leto 2016 (ta verzija ni več v veljavi)
Metodološka navodila ver. 1.4, za leto 2015
Metodološka navodila ver. 1.3, za leto 2014
Metodološka navodila ver. 1.2, za leto 2013

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov

Specifikacije preverjanja podtkov za sprejem podatkov ISSES, v2.5, za leto 2023
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES,v 2.4, za leto 2023, ni v veljavi
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 2.3, za leto 2022
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 2.2, za leto 2021
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 2.1, za leto 2020
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 2.0, za leto 2019
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSES, v 1.9, za leto 2019, ni v veljavi
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.8, za leto 2018
Specifikacija preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.7, za leto 2017
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.6, za leto 2016
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.5, za leto 2016, ni v veljavi
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.4, za leto 2015
Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov ISSFS, v 1.3

Klasifikacije in šifranti ePrenosi

Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2023
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2022
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2021
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2020
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2019
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2018
Seznam veljvanih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2017
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2016
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2015
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2014
Seznam veljavnih šifrantov za Fetalne smrti za leto 2013

 

Ostali šifranti


 

IZOBRAŽEVANJE GLEDE NOVOSTI v metodoloških navodilih za informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS) – predstavitve:
Spremembe v ISSFS v letu 2013


Podatki

NIJZ podatkovni portal –https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.3 Fetalne smrti

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno