Podatkovne zbirke in raziskave

Izvajalci zdravstvene dejavnosti in RIZDDZ

Podatkovne zbirke in raziskave

Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (NIJZ 16). Informacijska rešitev za podporo zbirki ima naziv Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ).  

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 01.06.2022
Objavljeno: 01.06.2022

Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)

Namen zbirke je načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.


Pravne podlage za obdelavo podatkov

Vzpostavitev zbirke: 23. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Ur. l. RS, št. 23 / 05), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00), Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45 / 95), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9 / 92), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36 / 04),Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 36 / 04), Pravilnik o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 109 / 99), Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Ur. l. RS, št. 83 / 97),Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33 / 04), Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU, Ur. l. RS, št. 86/2002), Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 82 / 04).

Uporabniki podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:

  • Ministrstvo za zdravje RS,
  • ZZZS,
  • zdravniška zbornica,
  • lekarniška zbornica,
  • javni zdravstveni zavodi,
  • zasebni zdravstveni delavci,
  • druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo,
  • lekarne.

Metodološka gradiva

METODOLOŠKA NAVODILA
Metodološka navodila 2.2, od maja 2018 naprej
Metodološka navodila 2.1, od junija 2017 naprej
Metodološka navodila 1.08, od leta 2014 naprej

RIZDDZ številka izvajalca in RIZDDZ številka delavca
V RIZDDZ vodimo številke izvajalcev in delavcev. RIZDDZ št. izvajalca dodelimo pravnim osebam (s.p., d.o.o., zasebni zdravstveni delavec idr. oblike pravnega statusa), ki imajo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvene dejavnosti. RIZDDZ št. delavca pa dodelimo zdravstvenim delavcem in sodelavcem, ki redno ali pogodbeno (kot zunanji sodelavci) opravljajo svoj poklic pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. RIZDDZ št. delavca zdravstveni delavci in sodelavci uporabljajo pri predpisovanju/izdaji receptov in napotnic, pri prijavi v lokalne informacijske sisteme, pri dodeljevanju vlog/dostopov v varnostni shemi eZdravja, pri profesionalnih karticah ZZZS, pri beleženju zdravstvenih storitev v javnih zavodih in koncesionarjih idr.

PRVI VPIS IZVAJALCEV (POSLOVNIH SUBJEKTOV) ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RIZDDZ
Za prvi vpis izvajalca zdravstvene dejavnosti v RIZDDZ je potrebno priložiti kopijo dovoljenja MZ za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter izpolniti obrazca NIJZ-SL3 (prijava izvajalca) in NIJZ-SL2 (prijava zaposlitev zdravstvenih delavcev). Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete na skrbnika na pristojni območni enoti NIJZ. Skrbnika poiščite glede na sedež izvajalca (kontakti spodaj).

PRVI VPIS ZDRAVNIKOV in ZOBOZDRAVNIKOV V RIZDDZ
Za prvi vpis zdravnikov in zobozdravnikov, ki so študij medicine in strokovni izpit zaključili v Republiki Sloveniji po 7.6.2023 ni več potrebno pošiljanje obrazca NIJZ-SL2 na NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana!
Po opravljenem strokovnem izpitu, urejeni prijavi v zdravniški register pri Zdravniški zbornici Slovenije in izpolnjenih pogojih za opravljanje zdravniške službe v Republiki Sloveniji (ZZdrS in ZPPKZ), za tujce tudi po prijavi v Centralni register prebivalstva (pridobitev slovenskega EMŠO), bomo na NIJZ dodelili RIZDDZ št. delavca in po pošti na naslov prebivališča poslali potrdilo o dodelitvi RIZDDZ št. delavca.

Za prvi vpis zdravnikov specialistov iz tujine, ki so v prilagoditvenem obdobju (19. člen ZPPKZ) je potrebno izpolnjen obrazec NIJZ-SL2 poslati po pošti na naslov: NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, opremljeno z oznako »osebni podatki«. Ob obrazcu je potrebno priložiti dopis, da je zdravnik specialist v prilagoditvenem obdobju in da za opravljanje zdravniške službe potrebuje RIZDDZ št. delavca. Potrdilo o dodelitvi RIZDDZ št. delavca bomo poslali delodajalcu (pošiljatelju obrazca) in zdravniku na naslov prebivališča v Sloveniji.

V RIZDDZ vodimo podatke o osnovni izobrazbi (zaključek študija medicine/dentalne medicine in strokovni izpit), specializacije in licence zdravnikov in zobozdravnikov. Navedene podatke v RIZDDZ zagotavlja Zdravniška zbornica Slovenije.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Tino Zupanec (tina.zupanec@nijz.si; 01 244 1537) in Miloša Makivića (milos.makivic@nijz.si; 01 586 3912)

PRVI VPIS FARMACEVTOV (mag. farmacije) V RIZDDZ
Za prvi vpis farmacevtov je potrebno izpolnjen obrazec NIJZ-SL2 poslati po pošti na naslov: NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, opremljeno z oznako »osebni podatki«.

Kontaktna oseba: Tina Zupanec (tina.zupanec@nijz.si; 01 244 1537)

OBRAZCI
* Obrazec NIJZ-SL1,  Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL1
Obrazec se uporablja za vnos podatkov o zmogljivosti VZD, odjave in spremembe VZD.

* Obrazec NIJZ-SL2Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL2
Obrazec se uporablja za vse prijave, odjave in spremembe podatkov zaposlenih.

* Obrazec NIJZ-SL3
Obrazec se uporablja za registracijo izvajalcev, novih lokacij in novih VZD.

* Obrazec NIJZ-SL4,  Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL4
Obrazec se uporablja za vodenje stanja pripravnikov ob letnem poročanju.

* Obrazec NIJZ-SL5 – .doc oblika, Obrazec NIJZ-SL5 – .xls oblika,  Izpolnjevanje obrazca NIJZ-SL5
Obrazec se uporablja za vodenje številčnega stanja delavcev in pripravnikov z izobrazbo zdravstvene smeri v nezdravstveni organizaciji.

KONTAKTNE OSEBE za RIZDDZ:

Glede na sedež izvajalca se za vsa vprašanja obrnite na na skrbnika RIZDDZ na pristojni območni enoti NIJZ.

NIJZIme in priimekE-poštaTel. številka
ZPCVili Prodanvili.prodan@nijz.si01 244-1452
ZPCDavid Breznikardavid.breznikar@nijz.si01 244-1445
ZPC *Tina Zupanec *tina.zupanec@nijz.si01 244-1537
OE CeljeTatjana Škornik Tovorniktatjana.skornik-tovornik@nijz.si03 425-1141
OE CeljeMarjeta Peperkomarjeta.peperko@nijz.si03 425-1205
OE Nova GoricaMarjana Hladnikmarjana.hladnik@nijz.si05 330-8626
OE KoperIrena Majcan Kopilovićirena.majcan-kopilovic@nijz.si05 663-0823
OE KranjDarja Zupandarja.zupan@nijz.si04 201-7194
OE LjubljanaMiloš Makivićregister.ljubljana@nijz.si01 586-3912
OE LjubljanaAnja Perko Valičregister.ljubljana@nijz.si01 620-3658
OE MariborPolona Kovačičpolona.kovacic@nijz.si02 460-2353
OE Murska SobotaSabina Bagarsabina.bagar@nijz.si02 530-2130
OE Novo mestoTea Kordištea.kordis@nijz.si07 393-4195
OE Ravne na KoroškemIrena Ferlinirena.ferlin@nijz.si02 870-5610
* Prvi vpis zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov

 


Klasifikacije in šifranti

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)
Šifrant VZD je temeljni šifrant, ki ga uporabljamo za razvrščanje poslovnih subjektov v zdravstveni dejavnosti. Šifrant je izdelan in usklajen na nacionalni ravni med Ministrstvom za zdravje (MZ), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

RIZDDZ šifranti, verzija 3,  datum verzije 31. 5. 2022
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

RIZDDZ šifranti, verzija 2.1,  datum verzije 10. 7. 2020
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

RIZDDZ šifranti, verzija 2,  datum verzije 6. 10. 2017
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si (5 Viri v zdravstvu / 1 Izvajalci zdravstvene dejavnosti)

Mesečni izvlečki iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov – podatki o izvajalcih (pravnih osebah)

Navodila za elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 8. Viri v zdravstvu (organizacijski, kadrovski in drugi viri)

RIZDDZ prispevek za SDMI2016: BPI se poslavlja, prihaja RIZDDZ – Špela Urh Popovič, Jana Gaspari, Vesna Lešnik Štefotič, Duško Božič


Obvestila

Prerazporejanje zdravstvenih tehnikov na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, 29. oktober 2019
V letošnjem letu se je začel realizirati 38. člen prehodnih in končnih določb  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17). Navedeni člen tehnikom in tehnicam zdravstvene nege omogoča priznanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in v primeru izpolnjevanja pogojev tudi formalno prerazporeditev na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester. Za zdravstvene tehnike, prerazporejene na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, je v RIZDDZ potrebno urediti podatke.
Več navodil za urejanje podatkov v RIZDDZ glej v prilogi >>>.


Uvedba Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), 10. oktober 2016
V letu 2015 je bila v okviru projektov eZdravje razvita aplikacija RIZDDZ, ki je namenjena urejanju in uporabi registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. RIZDDZ je nasledil prejšnjo Bazo podatkov izvajalcev (BPI).
Veliko poudarka pri razvoju aplikacije je bilo namenjenega spremembam procesov in postopkov pri zajemu in uporabi podatkov. Osnovno izhodišče pri oblikovanju rešitve je namreč sledilo priporočilu, da se podatke zajema na mestih, kjer ti nastajajo. Nova rešitev tako omogoča neposredno urejanje podatkov za katere so zadolženi izvajalci zdravstvene dejavnosti, MZ, zbornice in druge strokovne organizacije za izvajanje javnih pooblastil na področju zdravstva. S tem se poenostavljajo postopki zakonsko predpisanega posredovanja podatkov v zbirko.
Aplikacija je razvita kot portalska spletna aplikacija, ki je z ustreznim pooblastilom in digitalnim certifikatom na voljo različnim deležnikom v zdravstvu. Dosedanjim uporabnikom BPI je v produkcijskem delovanju na razpolago od oktobra 2016. V prihodnosti bo za urejanje in uporabo podatkov na razpolago tudi ostalim deležnikom v zdravstvu.
Vključevanje ostalih deležnikov v uporabo aplikacije se bo izvajalo postopoma. V prehodnem obdobju za vse uporabnike, ki še niso vključeni v uporabo aplikacije, podatke v registru ureja NIJZ.
Več podrobnosti v prispevku “RIZDDZ_prispevek_za_SDMI2016”.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno