ALHAMBRA/Capacity – RAH

ALHAMBRA/Capacity – RAH

Alcohol Harm - Measuring and Building Capacity for Policy Response and Action

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: ALHAMBRA/Capacity – RAH

Povezava na spletno stran projekta: https://drogues.gencat.cat/en/professionals/projectes_internacionals/alhambra/

Opis projekta

Priprava podlag za spremembo oziroma posodobitev zakonodaje v državah članicah EU na področju omejevanja tržnega komuniciranja alkoholnih pijač s poudarkom na spletnem oglaševanju.

Cilj je priprava pregleda obstoječe zakonodaje in samoregulativnih predpisov spletnega oglaševanja alkoholnih pijač v izbranih 12 državah ter priprava pregleda dokazov o učinkih spletnega oglaševanja alkoholnih pijač na javno zdravje.

Dodana vrednost

Področje digitalnega tržnega komuniciranja alkoholnih pijač v Sloveniji ureja Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-A), ki  je bil sprejet leta 2002 in velja samo za tiste digitalne tržne kanale, ki so bili tedaj že razviti. Omejevanje oglaševanja na digitalnih tržnih kanalih, ki niso zajeti v ZZUZIS-A, je trenutno zajeto samo v Slovenskem oglaševalskem kodeksu4 (SOK), ki je orodje samoregulative in kot tako ni zavezujoče, saj gre za sistem, s katerim si oglaševalska industrija sama postavlja meje odgovornega oglaševanja. Zato bi veljalo razmisliti o spremembi slovenske zakonodaje v smeri ustreznejše zaščite državljanov pred tržnim komuniciranjem alkoholnih pijač. Prvi korak bi lahko bila vključitev digitalnih tržnih kanalov v obstoječo zakonodajo s področja oglaševanja alkohola, saj tako najbolj zaščitimo mlade in otroke, ki so uporabniki digitalnih medijev. Sodelovanje v projektu ALHAMBRA nam bo omogočilo pridobivanje najnovejših podatkov o vplivu spletnega oglaševanje alkoholnih pijač na zdravje in predvsem pregled primerov dobrih praks v posameznih državah članicah EU glede omejevanja spletnega oglaševanja alkoholnih pijač. S tem bi bile spremembe obstoječe zakonodaje v Sloveniji lažje, saj bi temeljile na dokazih in primerih dobrih praks.

Rezultati in gradiva

  1. Izvedba ankete
  2. izvedba intervjujev
  3. zaključna konferenca
  4. diseminacija rezultatov na različnih konferencah (Berlin EPHC, LIsbone Addiction, European Alcohol Policy Conference)
  5. priprava znanstvenega članka
  6. priprava zaključnega poročila

Trajanje projekta: 1.9. 2020–28. 2. 2023

Nosilna organizacija: SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: HaDEA

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno