ANIMA

ANIMA

H2020-MG-2016-2017 (Mobility for Growth) MG-1-2-2017 (Reducing aviation noise).

Ne spreglejte
Najnovejše
anima_logo_300ppi_acronym_explained_0

Polni naslov projekta: ANIMA – Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches

Kratki naslov projekta: ANIMA

Spletna stran projekta: https://anima-project.eu/

Opis projekta

Hrup letal predvsem v bližini letališč negativno vpliva na kakovost življenja, zdravje in počutje ljudi. Projekt ANIMA je namenjen preučevanju problematike naraščajočega letalskega prometa in razvoju novih pristopov za obvladovanja hrupa in zmanjševanje negativnih vplivov na javno zdravje. S panevropsko mrežo ekspertov in z obravnavo možnosti sodelovanja na globalni ravni bo vzpostavljen skupni strateški raziskovalni načrt za zmanjšanje hrupa letal. Z namenom izboljšanja kakovosti bivanja v bližini letališč pa ne smemo ovirati razvoja letališč in njihove konkurenčnosti v evropskem prostoru.

Projekt deluje v šestih delovnih sklopih:

  • prvi sklop je namenjen koordinaciji dela.
  • Naloge drugega sklopa so posvečene kritičnemu pregledu in oceni strokovnih izsledkov o vplivih hrupa na zdravje ljudi ter učinkovitih politik obvladovanja hrupa. Izbor dobrih praks in smernic za učinkovito obvladovanje vznemirjenosti je namenjen nadgradnji uravnoteženega pristopa Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).
  • Tretji sklop je posvečen poglobljenemu razumevanju pojava vznemirjenosti in motenj spanja zaradi hrupa v okolju. S pilotnimi študijami in anketami bodo ocenjene nove metode za zmanjšanje vznemirjenosti, testirane bodo nove in cenovno učinkovite rešitve načrtovanja rabe prostora. Pri tem bodo uporabljene tudi aplikacij za mobilne telefone. Namen je poiskati nove, boljše kazalce za oceno vplivov hrupa na zdravje ljudi.
  • Četrti sklop nalog je namenjen razvoju orodij za obvladovanje hrupa, s katerimi naj bi zagotovili pomoč pri oblikovanju politik obvladovanja hrupa in novih raziskavah.
  • V petem sklopu bodo sodelovali končni uporabniki (letališča in javnost). Platforma skupnosti za letalski hrup bo omogočila sodelovanje javnosti pri zbiranju orodij in dobrih praks ter iskanju skupnih rešitev ter odločanju o izbiri omilitvenih ukrepov z zagotavljanjem preučitve vseh možnih rešitev.
  • Zadnji sklop projektnih nalog je namenjen podpori pri koordinaciji raziskav na področju zmanjševanja hrupa letal na nacionalni in EU ravni.

S panevropsko mrežo ekspertov in vodij projektov in tudi z obravnavo možnosti sodelovanja na globalni ravni bo vzpostavljen skupni strateški raziskovalni načrt za zmanjšanje hrupa letal. ANIMA je štirileten, stroškovno učinkovit projekt (celotna vrednost je 7.479.618,00 €).

Osnovan je na konzorciju 22 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami (predstavniki industrije, malih in srednje velikih podjetij, raziskovalnih organizacij, univerz, letališč in občin) iz 11 držav.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [769627].

Dodana vrednost

Omogočeno je sodelovanje v mednarodni mreži ekspertov s področja hrupa letalskega prometa in s tem izboljšanje razumevanja problematike.

Pridobivanje znanj o rešitvah in dobrih praksah v drugih evropskih državah.

Omogočeno je izobraževanje mladih kadrov in povečanje kapacitet na področju hrupa in javnega zdravja.

Rezultati in gradiva

V skladu z načrtovanimi nalogami smo izvedli pilotno študijo med prebivalci v občinah v okolici ljubljanskega letališča. Študija je bila izvedena s pomočjo aplikacije za mobilne telefone, ki smo jo razvili v sklopu projekta ANIMA. Zbrane podatke smo uredili in dopolnili s podatki o hrupu letalskega prometa v okolici letališča, ki smo jih pridobili od partnerjev projekta ANOTEC. Podatke smo analizirali in pripravili poročilo: D3.4 Pilot Study 1 on novel land-use planning (LUP) approaches: How a soundscape mobile app can inform LUP decisions and operational procedures. Poročilo je bilo predstavljeno na zaključnem sestanku decembra 2021, ker se je naloga zaradi pandemije covida-19 prestavila na zadnje časovno obdobje projekta.

Knjiga ANIMA je bila napisana in revidirana v času projekta. Založba Springer knjige še ni objavila, a njeno objavo pričakujemo v kratkem.

Izdelana je spletna stran projekta ANIMA https://anima-project.eu/, ki vsebuje tudi portal dobrih praks: Anima Noise Platform https://anima-project.eu/noise-platform/main-page.

Na spletni strani so dostopne vsebine projekta, metode in modeli, s pomočjo katerih si deležniki, ki sodelujejo v letalskem prometu in upravljajo tudi z njegovimi okoljskimi vplivi, predvsem s hrupom, lahko pomagajo pri oceni stanja in izbiri odločitev pri načrtovanju sprememb.

Oblikovali smo osnutek pravil za Forum dialoga, to je za sodelovanje vseh deležnikov, ki sodelujejo pri okoljski problematiki letalskega prometa, da skupaj razpravljajo o problemih in iščejo rešitve, najboljše za vse.

Nekateri dokumenti zaradi izdelave ob zaključku projekta žal na spletni strani projekta še niso dosegljivi, a pričakujemo, da bo to urejeno v najkrajšem možnem času.

Gradiva

Poročila:

Pregled obstoječega znanja in pristopov obvladovanja problematike hrupa letal v Evropski uniji, na naslednji povezavi.

Letalski hrup in zdravje, na naslednji povezavi.

Predlogi za zmanjševanje vznemirjenosti zaradi letalskega hrupa, pomen komunikacije in vključenosti prebivalcev, na naslednji povezavi.

Kritični pregled izvedbe Uravnoteženega pristopa v državah članicah EU, na naslednji povezavi.

Transparentno upravljanje s hrupom in sodelovanje skupnosti prebivalcev na območju ljubljanskega letališča, Kranj 2019

Transparentno upravljanje s hrupom in sodelovanje skupnosti prebivalcev na območju ljubljanskega letališča, Kranj 2019 – angleška verzija

Priloge:

Začetek projekta H2020 za zmanjšanje vpliva letalskega hrupa: SLO/ENG.

ANIMA letak, na naslednji povezavi.

Dogodki:

Zeleni teden Evrope 2018 na naslednji povezavi.

Projekt ANIMA predstavljen lokalnim skupnostim v Španiji.  Kako se spopasti s težavami, ki jih povzroča hrup letališč? Na naslednji povezavi.

Projekt ANIMA na poti reševanja hrupa v okolici letališč na naslednji povezavi.

Delavnica projekta ANIMA v Kranju 12. 12. 2019

Transparentno upravljanje s hrupom in sodelovanje skupnosti prebivalcev na območju ljubljanskega letališča, Kranj 2019

Transparentno upravljanje s hrupom in sodelovanje skupnosti prebivalcev na območju ljubljanskega letališča, Kranj 2019 – angleška verzija

Članki:

Dynamic noise maps for Ljubljana airport (Emir Ganić, Nico van Oosten, Luis Meliveo, Sonja Jeram, Thomas Louf, Jose J. Ramasco)

Dynamic noise maps for Ljubljana airport – Presentation for 10th SESAR Innovation Days (Emir Ganić)

The population’s daily movement and activities: Does it matter for aircraft noise impact assessment? (Emir Ganić, Ferenc Marki, Dr. Dirk Schreckenberg)

Think Local: Act Local (John Stewart)

ANIMA platform

Trajanje projekta: 1. 10. 2017–31. 12. 2021

Nosilna organizacija: ONERA (Office national d’études et de recherce aérospatiales), Francija

Projektni partnerji: 22 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami (predstavniki industrije, malih in srednje velikih podjetij, raziskovalnih organizacij, univerz, letališč in občin) iz 11 držav, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [769627]

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno