CANCON

CANCON

Za mnoga področja zdravstva postaja čedalje bolj jasno, da je združevanje storitev ključno za doseganje optimalnih rezultatov z učinkovito rabo sredstev, ki so na voljo. Projekt se osredotoča tudi na premik koncepta od zgolj podaljševanja življenja z rakom diagnosticiranih bolnikov do povečevanja kakovosti njihovega življenja od diagnoze dalje.

Ne spreglejte
Najnovejše

Polni naslov projekta: European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Skrajšani naslov projekta: CANCON

Spletna stran projekta: www.cancercontrol.eu

Opis projekta

Glavna naloga CANCON Joint Action je izdelava dokumenta European Guide for Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (Evropski vodič za izboljšanje kakovosti celostne obravnave raka), ki bo ključno strateško orodje za politične odločevalce pri razvoju in implementaciji celostne obravnave raka. Cilj je zmanjševanje obstoječih razlik pri izidih raka in kakovosti kontrole raka. Z namenom zagotavljanja boljše oskrbe in s tem kakovosti življenja obolelih z rakom bodo opredeljeni tudi stroškovno učinkoviti ukrepi.

Namen projekta je prispevati k izboljšavam na celotnem področju obvladovanja raka. Cilj bo dosežen s kakovostnimi presejalnimi programi, boljši integraciji na področju oskrbe raka, javnozdravstvenemu pristopu obvladovanja raka in prizadevanju zagotavljanja vseh  vidikov preživetja, vključno z paliativno oskrbo.

Delovni sklopi

Delovni sklop 4: Guide Coordination, vodenje in koordinacija izdelave Evropskega vodiča (European Guide for Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control).

Delovni sklop 5: Member State Platform, platforma za države članice EU za sodelovanje in izmenjavo izkušenj na temo raka.

Delovni sklop 6: Integrated Cancer Control, omogočanje dostopa do kakovostnih storitev in optimalne oskrbe za celotno populacijo določenega območja.

Delovni sklop 7: Community-Level Cancer Care, izboljšanje oskrbe raka z zgodnjo diagnozo in jasno določenimi potmi pacientov z rakom in podporo po obravnavi.

Delovni sklop 8: Survivorship and Rehabilitation, izdelava seznama tem za obravnavo in priporočil, ki se nanašajo na preživetje in rehabilitacijo.

Delovni sklop 9: Screening, izdelava navodil za vodenje, organizacijo in oceno državnih presejalnih programov kot dela posameznih politik boja proti raku v vseh članicah EU in kandidatkah za članstvo.

Trajanje projekta: 24. 2. 2014– 23. 4. 2017

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, v okviru zdravstvenega programa.

 

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno