CARE

CARE

Projekt CARE je namenjen izboljšanju zdravja migrantov v državah na mestih, kjer vstopajo v Evropsko unijo, ob prehodu čez države članice in v ciljnih državah.

Ne spreglejte
Najnovejše
care_banner

Vsako obdobje migracije je postavljeno pred različne izzive, ki zahtevajo prilagojen pristop. Osnovna zdravstvena oskrba, prepoznava potreb ranljivih skupin kot so otroci, mladoletne osebe brez spremstva, nosečnice in starejši, kronično bolni zahteva izdelavo orodjih za učinkovito odzivanje. Migranti potrebujejo poleg osnovne zdravstvene oskrbe, oceno zdravstvenega stanja, cepljenja, zdravljenje in psihološko podporo. Čeprav migranti ne povečajo bistveno tveganja za pojav nalezljivih bolezni, je potrebno pozorno spremljati, zaznati in pravočasno ukrepati ob pojavu nalezljivih bolezni, ki so v povezavi z neugodnimi okoliščinami, v katerih se znajdejo – pomanjkljiva oskrba s pitno vodo, neustrezna prehrana, neustrezna bivališča z izpostavljenostjo nizkim ali visokim temperaturam.

Prednostna naloga projekta je mreženje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z izzivi na področju migracij,  spodbujanju in podpiranju izmenjave informacij in znanja med državami članicami, opolnomočenje različnih skupin in organizacij, ki nudijo podporo migrantom (zaposleni v centrih za migrante, zdravstveni in socialni delavci, prostovoljci), seznanjanje splošne javnosti itd.  Eden od ciljev projekta je prepoznati najboljše prakse, ki bodo omogočile dvig zdravstvene pismenosti migrantov in zmanjšale neenakost v zdravju te ranljive skupine.

Projekt koordinira Nacionalni inštitut za zdravje, migracije in revščino v Rimu skupaj s partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Grčije in Malte. Nacionalni inštitut za javno zdravje koordinira Delovni paket 7 (Presečne aktivnosti), ki vsebinsko pokriva seznanjanje splošne javnosti, programe usposabljanja in izboljšanje zdravstvene opismenjenosti migrantov.  Projekt CARE se financira iz Tretjega programa za ukrepanje Unije na področju zdravja (Third Programme for the Union’s action in the field of health, 2014-2020).


Dostopno gradivo:

Knjižice: Vodnik po slovenskem zdravstvenem sistemu za migrante / Booklets: Slovenian health system navigation guide for migrants

Zloženke: Vodnik po slovenskem zdravstvenem sistemu za migrante / Leaflets: Slovenian health system navigation guide for migrants

Koledarčki

Poster

Razglednice

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno