CARE4DIABETES

CARE4DIABETES

Ne spreglejte
Najnovejše
Jelka Zaletel

»S projektom CARE4DIABETES bomo prispevali k učinkovitejši edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, ki se vodijo v timih na sekundarni ravni. Obstoječim dinamičnim pristopom v povezavi s prehrano bomo dodali vidike gibanja, spanja in obvladovanja stresa in testirali strukturiran program, ki bo vključeval tudi moderne in hkrati osebam s sladkorno boleznijo prilagojene digitalne pristope. Način, s katerim bomo spremljali uspešnost tega programa, pa bo po zaključku projekta primeren tudi za spremljanje drugih edukacijskih programov.«

Doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med., vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: CARE4DIABETES (oznaka/številka projekta: 101082427)

 

Uradna spletna stran projekta: www.c4djointaction.eu

Opis projekta

Projekt skupnega ukrepanja (Joint Action) CARE4DIABETES je namenjen podpori sodelovanju med državami članicami pri razvoju strukturiranih programov za edukacijo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 z namenom dolgoročnega izboljšanja življenjskega sloga (prehrana, gibanje, počitek in sproščanje) vključno z digitalnimi pristopi, pri čemer gre za prenos znanj in izkušenj nizozemske dobre prakse Voeding Leeft (https://voedingleeft.nl/). V njem sodeluje 12 držav. V Sloveniji je izjemen pomen učinkovite in uspešne edukacije za izboljšanje zdravja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 že desetletja prepoznan in vključen v nacionalne strokovne smernice (https://endodiab.si/priporocila/diabetologija/smernice-za-vodenje-sladkorne-bolezni/) in priporočila (https://e-diabetes.si/priporocila/). Namen sodelovanja v C4D za Slovenijo pa je razviti in evalvirati učinkovit in uspešen strukturiran edukacijski program, ki bo temeljil na slovenskih strokovnih smernicah, in ki bo vključeval tudi digitalne pristope. V običajni klinični praksi se vsi ti pristopi fragmentarno že izvajajo, vendar na manj strukturiran način in predvsem brez sistematičnih povratnih informacij, kako bi jih lahko naredili bolj učinkovite. Izzivi, ki nam jih prinaša prihodnost, so po eni strani vse večje število oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 z vse bolj kompleksnimi potrebami, po drugi strani pa se bo drastično zmanjševalo človeških kapacitet v zdravstvu. Sodelovanje v tem projektu z vidika odzivanja na izzive prihodnosti usmerja strateški dokument Slovenije – Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030 (https://www.obvladajmosladkorno.si/). Koordinativna skupina pri Ministrstvu za zdravje, ki bdi nad njegovim izvajanjem, je ključni deležnik te raziskave.

Namen pilotne prakse v Sloveniji (Splošna bolnišnica Novo mesto) v okviru projekta CARE4DIABETES (C4D) je povečati zmogljivosti in kakovost edukacije na sekundarni ravni zdravstvene oskrbe, ki bo podprta z novimi vsebinami, pristopi in digitalnimi orodji. Osrednji cilj je povečati učinkovitost obstoječih virov za zagotavljanje edukacije pri obvladovanju sladkorne bolezni tipa 2. Poleg tega sodelovanje v C4D širšemu slovenskemu kontekstu služi kot edinstvena priložnost za uvedbo pristopov s področij razvoja, preizkušanja, spremljanja in evalvacije (digitalno-podprtih) edukacijskih programov, s ciljem optimizacije učinkovitosti v skladu s potrebami oseb s sladkorno boleznijo in razpoložljivostjo človeških virov, ter nenazadnje razvoja predloga za posodobitev obstoječega sistema usposabljanja DMS edukatorjev in zdravnikov za izvajanje edukacije z nadgrajenimi in digitalno-podprtimi pristopi.

Dodana vrednost

Cilj delovnega programa 4 (WP/4) katerega nosilec je NIJZ, je doseči dolgoročni učinek na rezultate projekta, skupaj s podaljšanim nadaljevanjem pilotnih ukrepov in razvojem priporočil na ravni EU. Določena bodo splošna načela, ki temeljijo na prejšnjih izkušnjah z najboljšo prakso pridobljena pri projektu CARE4DIABETES. Njihov cilj bo identificirati in zgraditi potencialno EU in nacionalno dodano vrednost projekta skupnega ukrepanja, spodbuditi širšo implementacijo ključnih uspešnih lastnosti najboljše prakse, spodbujati mreženje in krepitev zmogljivosti v zvezi z inovativnimi pristopi upravljanja sladkorne bolezni in nenalezljivih bolezni na splošno. V to nalogo bodo vključeni vsi projektni partnerji, predstavniki agencije HADEA in drugi deležniki.

(Pričakovani) rezultati in gradiva

S sodelovanjem v delovnem programu 5 (WP/5) je NIJZ konzorciju omogočil poglobljeno razumevanje najboljše prakse Dutch Reverse Diabetes2 Now ter pregled nacionalnih/regionalnih kontekstov in opredelitev ključnih deležnikov, ki naj sodelujejo. Podroben opis o tem, kako je bil program implementiran po korakih, s potrebnimi viri in zmogljivostmi, ovirami in rešitvami problemov, je bil vključen v dokument D5.1., ki ga je pripravil NIJZ. Ta dokument z izčrpnim opisom najboljše prakse, opisom nacionalnih/regionalnih kontekstov in seznami deležnikov, ki jih je pripravila vsaka pilotna država, skupaj s predlogami in smernicami za razvoj posebnih načrtov izvajanja držav, bo pilotnim partnerjem pomagal bolje razumeti in izpolniti zahteve za posvojitev dobre prakse. NIJZ bo izdelal tudi predloge za vključitev načrtov partnerjev v pilotne akcije in drugo gradivo s smernicami za izvajanje, spremljanje in vrednotenje v njihovih državah.

V delovnem programu 4 (WP/4) bo NIJZ identificiral splošna načela trajnostnega izvajanja na podlagi analize značilnosti in izkušenj najboljše prakse, ter opredelil bistvene elemente procesa prilagajanja prenosljivosti za vzpostavitev dolgoročne vzdržnosti pilotne akcije. Glavna naloga tega delovnega programa je razvoj ustrezne metodologije in podpora sodelujočim državam pri strukturiranem procesu implementacije prakse ter za zagotavljanje njihove vzdržnosti. Nadaljnja naloga je identifikacija splošnih principov za vzdržnost implementiranih praks s predhodnim razvojem metodologije za vključevanje teh elementov v vse faze PDSA (Plan-Do-Study-Act) in zaključno poročanje, vključno s predlogami in webinarji ter periodičnimi in zaključnimi poročili pilotov.

Trajanje projekta: 1. 2. 2023–31. 1. 2026

Nosilna organizacija: Ministrstvo za zdravje Asturije (Asturias Ministry of Health) (CSPA), Španija

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Evropska komisija, EU4Health Programme (EU4H)

Fotografije s srečanj:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno